2.7 C
Brüsszel
Csütörtök, december 8, 2022

Közös sajtóközlemény az EU és Ukrajna közötti Társulási Tanács 8. ülését követően

NYILATKOZAT: A cikkekben közölt információk és vélemények az azokat közölők sajátjai, és ez a saját felelősségük. A The European Timesban való megjelenés nem jelenti automatikusan a nézet jóváhagyását, hanem a kifejezés jogát.

Még több a szerzőtől

A geopolitika az európai érdekek védelme is az űrben

A geopolitika az európai érdekek védelme is az űrben

30. november 2022-án Prágában kerül sor az „Európai érdekek védelme az űrben” című nemzetközi szemináriumra az Európai Unió Tanácsának cseh elnöksége keretében.
Ideiglenes megállapodás az új termékbiztonsági szabályokról

Ideiglenes megállapodás az új termékbiztonsági szabályokról

A Tanács és az Európai Parlament ideiglenes megállapodásra jutott az általános termékbiztonsági rendeletről. Ez a rendelet frissíti a jelenlegi szabályokat annak biztosítása érdekében, hogy az offline és online értékesített termékek biztonságosak legyenek, és megfeleljenek az európai szabványoknak.
Digitális pénzügy: A Tanács elfogadta a digitális működési rugalmasságról szóló törvényt

Digitális pénzügy: A Tanács elfogadta a digitális működési rugalmasságról szóló törvényt

A Tanács ma elfogadta a digitális működési ellenálló képességről szóló törvényt (DORA), amely biztosítja, hogy az európai pénzügyi szektor ellenállóképes maradhasson egy súlyos működési zavarban is.
Végleges jóváhagyás a belső piacon torzító külföldi támogatások kezeléséhez

Végleges jóváhagyás a belső piacon torzító külföldi támogatások kezeléséhez

A Tanács véglegesen jóváhagyta a külföldi támogatásokról szóló rendeletet. A rendelet foglalkozik az EU-n kívüli országok által az EU egységes piacán működő vállalatoknak nyújtott támogatások által okozott torzulásokkal.

5. szeptember 2022-én az Európai Unió és Ukrajna tartotta a 8th az EU és Ukrajna Társulási Tanács ülése Brüsszelben.

A Társulási Tanács a lehető leghatározottabban elítélte az Ukrajna elleni provokáció nélküli és indokolatlan orosz agressziós háborút. Az EU elismerését fejezte ki az ukrán nép és vezetése bátorságáért és eltökéltségéért Ukrajna szuverenitásának, területi integritásának és szabadságának védelmében folytatott harcában, és hangsúlyozta megingathatatlan elkötelezettségét, hogy segítse Ukrajnát abban, hogy gyakorolhassa veleszületett önvédelmi jogát az orosz agresszióval szemben és békés, demokratikus és virágzó jövőt építeni. Elismerést kapott Ukrajna civil társadalmának továbbra is kulcsfontosságú szerepéért Ukrajna orosz agresszióval szembeni ellenálló képességének építésében.

Ukrajna elismerését fejezte ki a korábbi uniós korlátozó intézkedéscsomagok iránt, és hangsúlyozta, hogy elő kell segíteni az Oroszországgal szembeni uniós korlátozó intézkedések megerősítésének folyamatát. Ukrajna intézkedést kért a vízumpolitika terén is.

A Társulási Tanács hangsúlyozta, hogy a felelősök a emberi jogok az Ukrajna elleni orosz háborúval összefüggésben elkövetett jogsértések, atrocitások és háborús bűnök miatt az elkövetőket és bűntársaikat felelősségre kell vonni.

A EU hangsúlyozta határozott elkötelezettségét a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészének és Ukrajna főügyészének e tekintetben végzett intenzív munkájának támogatása mellett, és hangsúlyozta, hogy folyamatos pénzügyi és kapacitásépítési támogatást nyújt ezekhez az erőfeszítésekhez. Ukrajna úgy vélte, hogy az Ukrajna elleni agresszió bűntettével foglalkozó különleges ad hoc nemzetközi büntetőbíróság felállítására vonatkozó javaslatát tovább kell vizsgálni. Az EU emlékeztetett Ukrajnának a társulási megállapodásban vállalt kötelezettségére, hogy ratifikálja a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumát, és arra ösztönözte Ukrajnát, hogy sürgősen hajtsa végre ezt a kötelezettségvállalást.

A Társulási Tanács kiemelte az Európai Tanács 23. június 2022-i határozatának történelmi jelentőségét az európai perspektíva elismeréséről és Ukrajna tagjelölt ország státuszáról. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna és polgárai jövője az Európai Unióban van. Az EU emlékeztetett arra, hogy a Tanács akkor fog dönteni a további lépésekről, ha az Ukrajna EU-tagság iránti kérelméről szóló bizottsági véleményben meghatározott valamennyi feltétel teljesül, hangsúlyozva, hogy Ukrajna uniós csatlakozási folyamata saját érdemeitől függ, figyelembe véve az EU-t. új tagok befogadására való képesség. Az EU tudomásul vette az ukrán fél által az Európai Bizottság véleményében foglalt javasolt lépések végrehajtásáról készített cselekvési tervet, üdvözölte a már elért előrehaladást, és hangsúlyozta azok maradéktalan és hatékony végrehajtásának fontosságát.

Az EU megismételte elkötelezettségét az Ukrajnával fennálló kapcsolatok további erősítése mellett, többek között Ukrajna európai integrációs erőfeszítéseinek célzott támogatása és a társulási megállapodásban rejlő lehetőségek teljes kiaknázása révén, beleértve a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi övezetet (DCFTA), és hangsúlyozta a kölcsönös kötelezettségvállalásokat. addig. Az EU elismerte Ukrajna reformfolyamatában eddig elért jelentős előrehaladását, és hangsúlyozta, hogy meg kell őrizni és tovább kell építeni az elért eredményeket.

A Társulási Tanács üdvözölte az Ukrajna által a korrupció elleni küzdelem, a csalás elleni küzdelem, a pénzmosás elleni küzdelem és a jogállamiság reformja terén eddig tett lépéseket, és sürgette Ukrajnát, hogy tegyen további erőfeszítéseket ezeken a területeken. Hangsúlyozta a korrupcióellenes intézményi keret függetlenségének, hatékonyságának és fenntarthatóságának biztosításának kiemelkedő fontosságát, valamint az összes bűnüldöző szerv munkájának átpolitizálásának elkerülését. A Társulási Tanács üdvözölte az Ukrajna által az igazságszolgáltatás 2021-es átfogó reformja és a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség új vezetőjének kinevezése felé tett jelentős lépéseket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sürgősen be kell fejezni a hivatal új igazgatójának kiválasztását. Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Irodája és az Ukrán Alkotmánybíróság (CCU) reformja, beleértve a bírák egyértelmű és átlátható versenyeztetési eljárását.

A Társulási Tanács üdvözölte az EU humanitárius segítségnyújtásának gyors mozgósítását az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta. A Társulási Tanács üdvözölte továbbá az EU és tagállamai erőteljes, az EU polgári védelmi mechanizmusán keresztül kifejtett vészhelyzeti reagálást, amelynek becsült értéke meghaladja a 430 millió eurót. Az EU kiemelte a téliesített menedékhelyek és lakhatás biztosításának kulcsfontosságú prioritását a közelgő tél előtt, valamint a nemzetközi közösségen belüli együttműködés fokozásának szükségességét.

A Társulási Tanács emlékeztetett arra, hogy az EU aktiválta az ukrán állampolgárok ideiglenes védelmi státuszát, amely ideiglenes tartózkodási jogot, munkaerőpiachoz és lakhatáshoz való hozzáférést, orvosi segítségnyújtást és oktatást biztosít számukra.

A Társulási Tanács üdvözölte az EU pénzügyi támogatását és azonnali segélyezési erőfeszítéseit több mint 9,5 milliárd euróval, beleértve az Európai Békeprogram keretében nyújtott 2.6 milliárd eurós támogatást, amelyet az orosz támadóháború kezdete óta nyújtanak. Az EU megismételte határozott elkötelezettségét Ukrajna újjáépítése mellett, amely a zöld, éghajlatváltozással szemben ellenállóképes és digitális átállás gyors előrehaladását célozza, hangsúlyozva, hogy kész vezető szerepet vállalni az erőfeszítésekben, és hangsúlyozta Ukrajna felelősségvállalásának fontosságát. Mindkét fél hangsúlyozta az európai és ukrán régiók és önkormányzatok közötti partnerségi kezdeményezés gyakorlati fejlesztésének szükségességét, amelynek célja a lerombolt és megrongált ukrán városok helyreállítása. Az EU emlékeztetett arra, hogy az újjáépítéshez nyújtott támogatása a jogállamiság, a rugalmas demokratikus intézmények biztosítását, az oligarchák befolyásának csökkentését, az Ukrajna európai útjával összhangban álló korrupcióellenes intézkedések megerősítését és a folyamat előmozdítását célzó reformok végrehajtásához kapcsolódik majd. a jogszabályoknak az uniós vívmányokkal való összehangolásáról.

Ukrajna köszönetét fejezte ki az EU-tagállamok által Ukrajna fegyveres erőinek nyújtott katonai segítségért, többek között az Európai Békeprogram keretében, és felszólított ezen erőfeszítések ameddig szükséges folytatására.

A Társulási Tanács üdvözölte az Európai Beruházási Bank (EBB) 1,059 millió eurós hitelforrásainak kiemelt igények fedezésére történő felosztásáról szóló döntést.

A Társulási Tanács tudomásul vette, hogy az ukrán pénzforgalmi piac szereplőinek az egységes eurófizetési térségbe (SEPA) történő integrációja prioritást élvez, valamint az e cél eléréséhez szükséges lépéseket.

A Társulási Tanács emlékeztetett a demokrácia, a jogállamiság, a nemek közötti egyenlőség, a nemzetközi jog tiszteletben tartása és a közös értékekre. emberi jogok, beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek és LMBTI személyek jogait.

A Társulási Tanács kiemelte, hogy – a Velencei Bizottság ajánlásaival összhangban – biztosítani kell a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartását. Ukrajnának különösen a Velencei Bizottság ajánlása szerint kell befejeznie a nemzeti kisebbségek jogi keretének reformját, és hatékony végrehajtási mechanizmusokat kell elfogadnia, amint azt az Ukrajna EU-tagság iránti kérelméről szóló bizottsági véleményben meghatározott lépések jelzik.

Az ukrán fél bemutatta elképzelését a csatlakozási keretről.

A Társulási Tanács elismerően nyilatkozott Ukrajnának az Isztambuli Egyezmény ratifikálására vonatkozó döntéséről, amely jelentős előrelépést jelent minden nő és lány védelme terén.

Az EU megerősítette elkötelezettségét Ukrajna makrogazdasági stabilitásának megőrzésére irányuló erőfeszítéseinek támogatása mellett a háború alatt. Mindkét fél elismerte, hogy 2.2 első felében 2022 milliárd eurót folyósítottak Ukrajnának sürgősségi és rendkívüli uniós makroszintű pénzügyi támogatási programok keretében, és kifejezték elkötelezettségüket a rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatási csomag fennmaradó, legfeljebb 9 eurós részének teljesítése mellett. milliárd eurót, amint azt a Bizottság 18. május 2022-i, Ukrajna: Segélynyújtás és újjáépítés című közleményében bejelentette.

A Társulási Tanács üdvözölte a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi övezet (DCFTA) sikerét, amely 2016-os hatálybalépése óta támogatja a kétoldalú kereskedelmi forgalom megkétszerezését. Mindkét fél üdvözölte a kereskedelem ideiglenes teljes liberalizációját és a kereskedelemvédelmi intézkedések ideiglenes felfüggesztését. Az EU 2022 júniusa óta vezette be az ukrán importtal kapcsolatban. Az EU hangsúlyozta a DCFTA szilárd végrehajtásának fontosságát, és üdvözölte a „DCFTA fokozott végrehajtását célzó kiemelt cselekvési terv” terén elért előrehaladást. Az EU üdvözölte Ukrajna előrehaladását a közbeszerzési ágazatban vállalt kötelezettségeinek végrehajtása terén, különösen az ütemterv első és második szakasza tekintetében, ami egy lépés a közbeszerzési piacok további fokozatos kölcsönös megnyitása felé. Az EU és Ukrajna hangsúlyozta, hogy hajlandó folytatni a tárgyalásokat a társulási megállapodás 29. cikkének (4) bekezdése szerinti vámok felülvizsgálatáról. Az EU különösen megjegyezte, hogy Ukrajna döntő előrelépést tett az egységes árutovábbítási egyezményhez és az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről szóló egyezményhez való csatlakozás felé. Az EU megerősítette azon kötelezettségvállalását is, hogy továbbra is támogatja Ukrajnát az ipari termékek megfelelőségértékeléséről és elfogadásáról szóló megállapodás felé vezető úton. A Társulási Tanács üdvözölte Ukrajna csatlakozását az EU Vámügyi és Fiscalis programjához. A Társulási Tanács üdvözölte az ukrán fél és az Európai Bizottság közötti tárgyalások megkezdését Ukrajnának az EU egységes piaci programjában (SMP) való részvételéről.

A Társulási Tanács üdvözölte Ukrajna 1. október 2022-jei csatlakozását a közös árutovábbítási rendszerhez (NCTC). Ukrajna hangsúlyozta az előzetes vámügyi információk Ukrajna és az EU tagállamai közötti automatikus cseréjének létrehozásának fontosságát, amely a vámcsalás elleni küzdelem hatékony eszköze.

Az EU üdvözölte Ukrajna folyamatos elkötelezettségét a távközlési szolgáltatási ágazatban vállalt kötelezettségeinek végrehajtása terén, amely teljes teljesítése esetén az ágazat belső piaci elbánásához vezethet. A Társulási Tanács üdvözölte, hogy az EU-ban és Ukrajnában székhellyel rendelkező távközlési szolgáltatók közös nyilatkozatot írtak alá az EU és Ukrajna közötti megfizethető vagy ingyenes barangolás és nemzetközi hívások biztosítására és stabilizálására irányuló összehangolt erőfeszítéseikről. Az EU hangsúlyozta elkötelezettségét az iránt, hogy megvizsgálja egy hosszabb távú megállapodás lehetőségét, amely megszüntetné a barangolási díjakat az EU és Ukrajna között. A Társulási Tanács üdvözölte azt is, hogy aláírták az Ukrajna társulásáról szóló megállapodást az EU digitális hálózatával Európa program, amely fontos lépés az EU digitális egységes piacával való további integráció felé.

A Társulási Tanács üdvözölte, hogy az ukrán szabályozó hatóság csatlakozott az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) és támogató ügynöksége, a BEREC Iroda munkájához.

Az EU megerősítette szolidaritását Ukrajnával a hibrid és kiberfenyegetések elleni küzdelemben, valamint folyamatos elkötelezettségét a stratégiai kommunikációban, valamint a külföldi információs manipuláció és –beleértve a félretájékoztatás – elleni fellépését, különös tekintettel az orosz támadóháborúhoz kapcsolódó megnövekedett kibertámadásokra. Mindkét fél hangsúlyozta a kiberpárbeszéd második fordulójának 2022 szeptemberében történő lebonyolításának fontosságát, és üdvözölte, hogy készek a kiberterületen folytatott együttműködés további kiterjesztésére. Az EU és Ukrajna megállapodott abban, hogy szorosan együttműködnek Ukrajna általános ellenálló képességének további erősítésében, beleértve a keleti partnerség tényleges eszközeit is.

A Társulási Tanács üdvözölte Ukrajna villamosenergia-hálózatának a kontinentális európai hálózattal való sikeres szinkronizálását. A felek elismeréssel szóltak az Ukrajna és az EU közötti villamosenergia-kereskedelem megindításáról. Üdvözölték a villamosenergia-kereskedelem fokozatos növekedésének megkezdését, egyenlő feltételek mellett a piacra jutás egyenértékű alapvető szabályai, valamint a kompatibilis környezetvédelmi és biztonsági előírások tekintetében. A Társulási Tanács elismerte, hogy Ukrajna jelentős előrelépést tett a kulcsfontosságú uniós energiajogszabályok végrehajtásában, beleértve a gáz- és villamosenergia-ágazati átvitelirendszer-üzemeltetők szétválasztását. Az EU megismételte, hogy kész támogatni Ukrajna energiaágazatát, valamint a reformtörekvéseket, többek között az energiapiacokkal foglalkozó EU–Ukrajna magas szintű munkacsoporton keresztül. Az EU tudomásul vette, hogy Ukrajna földalatti gáztárolóiban hatalmas gáztároló kapacitások állnak rendelkezésre. A felek hangsúlyozták, hogy csökkenteni kell az orosz fosszíliáktól, nukleáris üzemanyagoktól és technológiáktól való függőséget. Az EU és Ukrajna megállapodott abban, hogy folytatják a szoros együttműködést a gázellátás biztonságának összehangolása és a rugalmasság növelése érdekében, tekintettel a gázellátás esetleges zavaraira.

A Társulási Tanács üdvözölte az ukrán nukleáris szabályozó és üzemeltető erőfeszítéseit az ukrán atomerőművek biztonságos működésének és energiatermelésének fenntartására, valamint a megfelelő jogszabályok közelítésének folytatására. A Társulási Tanács elítélte a Zaporizzsja Atomerőmű orosz katonai ellenőrzését, és felszólított a létesítmény azonnali visszavonására és demilitarizálására, valamint az erőmű feletti teljes ellenőrzés visszaállítására a törvényes üzemeltetőre és az ukrán hatóságokra a nukleáris biztonság és biztonság biztosítása érdekében. A Társulási Tanács hangsúlyozta, hogy támogatja a NAÜ erőfeszítéseit, és hangsúlyozta, hogy a Zaporizzsja atomerőműnek továbbra is az ukrán energiarendszer szerves része kell maradnia.

A Társulási Tanács hangsúlyozta, hogy az újjáépítési erőfeszítések részeként el kell érni Ukrajna zöld átmenetét. Mindkét fél üdvözölte az EU-Ukrajna megújuló gázokkal kapcsolatos stratégiai partnerség fejlesztési folyamatának lezárását.

A Társulási Tanács üdvözölte az Ukrajnának a LIFE programhoz való társulásáról szóló megállapodás aláírását, amelynek célja az éghajlatváltozás és a környezeti kihívások kezelése, beleértve a levegő-, talaj- és vízszennyezést, a biológiai sokféleség megőrzését innovatív megoldások és technikák bemutatása, valamint a kapacitásépítés révén. az érintett szereplőkről.

Mindkét fél üdvözölte a felek azon szándékát, hogy 2022-ben lezárják a tárgyalásokat Ukrajnának az Európai Geostacionárius Navigációs Átfedési Szolgálat (EGNOS) regionális műholdas navigációs rendszerhez való csatlakozásáról szóló megállapodásról.

A Társulási Tanács üdvözölte az első hajók sikeres tranzitját Ukrajna kikötőiből az ENSZ és a siker után Törökország közvetítés. Üdvözölte továbbá a szolidaritási sávokra vonatkozó uniós cselekvési terv folyamatban lévő végrehajtását és annak eddigi eredményeit. Ukrajna kiemelte a szolidaritási sávokat, mint az EU által nyújtott kulcsfontosságú segítséget a mezőgazdasági exporttal és annak szükséges importjával kapcsolatos kihívások kezelésében, amelyek az Oroszország által az ukrajnai fekete- és azovi-tengeri kikötőkre támasztott tartós korlátok miatt merültek fel. A Tanács üdvözölte az ukrán kezdeményezést, hogy társuljon a Connecting-hez Európa Facility (CEF) program. A Tanács üdvözölte az EU és Ukrajna közötti közúti szállítási megállapodás ideiglenes alkalmazását, valamint az Ukrajnára vonatkozó indikatív TEN-T térképek módosítását. Ukrajna hangsúlyozta az Ukrajnára vonatkozó TEN-T térképek további frissítésének szükségességét, különösen a Duna bevonása tekintetében.

A Társulási Tanács üdvözölte az EU-tagállamokkal folytatott, határokon átnyúló együttműködési programokban rejlő lehetőségeket a regionális és helyi hatóságok kapacitásának erősítése, valamint az EU és az UA közötti kapcsolatok további erősítésében. A Társulási Tanács üdvözölte továbbá a 26.2-2021 közötti időszakra szóló új Interreg programokban Ukrajnának nyújtott további 2027 milliós pénzügyi támogatást, valamint az EU-val folyamatban lévő együttműködési programok rugalmasabb jogi rendelkezéseit. Az EU a Duna-régió európai stratégiájának megújított Ukrajna elnökségét jelentette.

Az EU arra ösztönözte Ukrajnát, hogy vegyen részt az Erasmus+ program nemzetközi dimenziójában, és teljes mértékben használja ki annak előnyeit. A Társulási Tanács üdvözölte, hogy hatályba lépett Ukrajna társulási megállapodása a Kreatív Európa programhoz, valamint a Horizont Europe és az EURATOM kutatási és képzési programokhoz. A Társulási Tanács üdvözölte az Ukrajnának az EU4Health programhoz való társulásáról szóló megállapodás aláírását.

A Társulási Tanács elismerését fejezte ki az ukrajnai kulturális és kreatív ágazatoknak nyújtott uniós támogatásért.

Az ülésen Denys Shmyhal, Ukrajna miniszterelnöke és Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője társelnöke volt.

- Reklám -
- Reklám -
- Reklám - spot_img

Muszáj elolvasni

Legfrissebb cikkek