28.9 C
Brüsszel
Péntek, június 9, 2023
EgészségECT – amit az Egyesült Nemzetek Szervezete mond az Elektrosokkról

ECT – amit az Egyesült Nemzetek Szervezete mond az Elektrosokkról

Az ENSZ kínzásokkal foglalkozó különmegbízottja "a kényszerű és nem beleegyezésen alapuló orvosi beavatkozások teljes betiltására" szólít fel.

NYILATKOZAT: A cikkekben közölt információk és vélemények az azokat közölők sajátjai, és ez a saját felelősségük. Publikáció in The European Times nem jelenti automatikusan a nézet jóváhagyását, hanem a kifejezés jogát.

NYILATKOZAT FORDÍTÁSA: Ezen az oldalon minden cikk angol nyelven jelent meg. A lefordított verziók egy neurális fordításként ismert automatizált folyamaton keresztül készülnek. Ha kétségei vannak, mindig olvassa el az eredeti cikket. Köszönöm a megértésed.

Newsdesk
Newsdeskhttps://www.europeantimes.news
The European Times A News célja, hogy olyan híreket közöljön, amelyek fontosak a polgárok tudatosságának növelése érdekében egész földrajzi Európában.

Még több a szerzőtől

Az ENSZ kínzásokkal foglalkozó különmegbízottja "a kényszerű és nem beleegyezésen alapuló orvosi beavatkozások teljes betiltására" szólít fel.

Elektrosokk – 2013 februárjában az Egyesült Nemzetek kínzásokkal foglalkozó különleges előadója, Juan Méndez úr többek között az ECT (elektrokonvulzív terápia vagy elektrosokk) felszólalását javasolta

„A fogyatékossággal élő személyekkel szembeni kényszer- és beleegyezés nélküli orvosi beavatkozások teljes tilalma, ideértve a pszichosebészet beleegyezés nélküli kezelését is, elektrosokk és tudatmódosító szerek, például neuroleptikumok, [és] a korlátozás és a magánzárka alkalmazása, hosszú és rövid távú alkalmazásra egyaránt.” [I]

A KÍNÍZÁS ÉS EGYÉB KEGYETLENSÉG KÜLÖNLEGESÍTŐJÉNEK JELENTÉSE, EMBERTELEN VAGY MEGALAZÓ BÁNÁSMÓD VAGY BÜNTETÉS

1. február 2013.

39. …Az az orvosi ellátás, amely igazolható ok nélkül súlyos szenvedést okoz, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek tekinthető, és ha állami közreműködésről és konkrét szándékról van szó, akkor kínzásnak minősül.

63. … Alapvető fontosságú, hogy mindenfajta kényszerítő és nem beleegyezésen alapuló intézkedés teljes tilalma legyen, beleértve a pszichés vagy értelmi fogyatékossággal élő személyek korlátozását és magánzárkát, minden szabadságelvonó helyen, beleértve a pszichiátriai és szociális ellátó intézményeket is. .

V. Következtetések és ajánlások

  1. Az egészségügyi intézményekben elkövetett visszaélések kínzás és rossz bánásmód kategóriába sorolásának jelentősége

82. A kínzás tilalma egyike azon kevés abszolút és nem mentesítő tilalomnak emberi jogok, kérdése jus cogens, a nemzetközi szokásjog kötelező normája. Az egészségügyi intézményekben előforduló visszaélések kínzás elleni védelmi keretrendszerből történő vizsgálata lehetőséget ad e jogsértések megértésének megszilárdítására, és rávilágít az államok pozitív kötelezettségeire az ilyen jogsértések megelőzésére, üldözésére és orvoslására.

B. Ajánlások

85. A különleges előadó felhívja az összes államot, hogy:

A kínzás tilalmának érvényesítése minden egészségügyi intézményben, mind az állami, mind a magánintézményekben, többek között annak kinyilvánításával, hogy az egészségügyi ellátással összefüggésben elkövetett visszaélések kínzásnak vagy kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek minősülhetnek; az egészségügyi gyakorlatok szabályozása a bármilyen ürüggyel történő rossz bánásmód megelőzése érdekében; valamint a kínzás és a rossz bánásmód megelőzésére vonatkozó rendelkezések beépítése az egészségügyi politikákba;

4. Pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek

89. Az ENSZ különleges előadója felhívja az összes államot, hogy:

A fogyatékossággal élő személyekkel szembeni minden kényszerű és beleegyezés nélküli orvosi beavatkozás teljes tilalma, ideértve a pszichosebészet beleegyezés nélküli kezelését is, elektrosokk és tudatmódosító szerek, mint a neuroleptikumok, a korlátozás és a magánzárka alkalmazása, hosszú és rövid távú alkalmazásra egyaránt. A kizárólag fogyatékosságon alapuló kényszerpszichiátriai beavatkozások megszüntetésének kötelezettsége azonnali hatályú, és a szűkös pénzügyi források nem indokolhatják a végrehajtás elhalasztását.

„(d) felülvizsgálja azokat a jogi rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a mentális egészségügyi okokból vagy mentálhigiénés intézményekben történő fogva tartást, valamint a mentális egészségügyi környezetben minden kényszerítő beavatkozást vagy kezelést az érintett személy szabad és tájékozott hozzájárulása nélkül. Meg kell szüntetni azokat a jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik a fogyatékossággal élő személyek fogyatékossággal élő személyek szabad és tájékozott beleegyezésük nélküli intézményesítését.

14. május 2018.: Zeid Ra'ad Al Hussein, az ENSZ emberi jogi főbiztosának nyilatkozata

„A pszichiátriai intézmények, mint minden zárt intézmény, kirekesztést és szegregációt generálnak, és az egybe kényszerítés önkényes szabadságelvonással jár. Gyakran ők a bántalmazó és kényszerítő gyakorlatok, valamint a potenciálisan kínzásnak minősülő erőszak színhelyei is.”

„Kényszerkezelés – beleértve a kényszergyógyszerezést és erőltetett elektrokonvulzív kezelés, valamint kényszerintézményesítés és szegregáció – nem szabad tovább gyakorolni. "

Az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Főbiztosának jelentése (A/HRC/39/36), 24. július 2018.

A lelki egészség és emberi jogok

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának jelentése

44. A megbeszélések fényében a következő ajánlásokat javasolták.

46. Az államoknak biztosítaniuk kell, hogy minden egészségügyi ellátás és szolgáltatás, beleértve az összes mentális egészségügyi ellátást és szolgáltatást is, az érintett egyén szabad és tájékozott hozzájárulásán alapuljon, és hogy a kényszer és a kényszerű beavatkozások alkalmazását lehetővé tevő jogi rendelkezések és politikák, beleértve önkéntelen kórházi kezelés és intézetbe helyezés, korlátozások alkalmazása, pszichosebészet, kényszergyógyszerezés stb. kényszerintézkedések, amelyek célja a tényleges vagy vélt károsodás kijavítása vagy rögzítése, beleértve azokat is, amelyek lehetővé teszik egy harmadik fél hozzájárulását vagy felhatalmazását, hatályát vesztiAz államoknak újra kell fogalmazniuk és el kell ismerniük ezeket a gyakorlatokat kínzásnak vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek, és a mentális egészségügyi szolgáltatások igénybe vevőivel, a mentális egészségi állapotú és pszichoszociális fogyatékkal élőkkel szembeni megkülönböztetésnek minősülnek. Az államoknak másokkal egyenlő alapon biztosítaniuk kell jogképességük élvezetét és gyakorlását a helyettesítő döntéshozatalt előíró törvények hatályon kívül helyezésével, és biztosítaniuk kell: önkéntesen támogatott döntéshozatali mechanizmusok sorát, beleértve a társak támogatását is, tiszteletben tartva egyéni autonómiájukat. , akarat és preferenciák; biztosítékok a visszaélésekkel és a jogosulatlan befolyásolással szemben a támogatási megállapodásokon belül; valamint a források elosztása a támogatások elérhetőségének lehetővé tétele és biztosítása érdekében.

14. szeptember 2018.: Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának tematikus jelentésének bemutatása Mentális egészség és emberi jogok Kate Gilmore asszony, az ENSZ emberi jogi főbiztosának helyettese.

"GYAKORLATOK, PHOGY A KÉNYSZERKEZELÉS, KÉNYSZERÍTETT STERILIZÁLÁS ÉS KÉNYSZERELT INTÉZMÉNYEZÉS AZ EMBERI JOGOK megsértését, MIVEL AZ MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTOK BŰNÖZÉSE.”

10. június 2021.: Az Egészségügyi Világszervezet „Útmutató a közösségi mentális egészségügyi szolgáltatásokhoz: a személyközpontú és jogokon alapuló megközelítések előmozdítása”,

Az Egészségügyi Világszervezet „Útmutató a közösségi mentális egészségügyi szolgáltatásokhoz: személyközpontú és jogokon alapuló megközelítések előmozdítása” című dokumentuma elítéli a kényszerpszichiátriai gyakorlatokat, amely szerint:

„Elterjedtek, és egyre gyakrabban használják a szolgáltatásokban a világ országaiban, annak ellenére, hogy nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy bármilyen előnyt kínálnának, és nincs jelentős bizonyíték arra vonatkozóan, hogy testi és lelki sérülésekhez, sőt akár halálhoz is vezetnek.”[II]

„Számos más jog a CRPDideértve a kínzástól vagy kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódtól vagy büntetéstől való szabadságot, valamint a kizsákmányolástól, erőszaktól és visszaéléstől való szabadságot, tiltják a kényszerítő gyakorlatokat, mint pl kényszerbefogadás és kezelés, elzárkózás és korlátozás, valamint a beadása antipszichotikus gyógyszerek, elektrokonvulzív terápia (ECT) és pszichosebészet tájékozott beleegyezés nélkül. "[III]

Konzultáció a jogszabályok harmonizációjának módjairól az Egyesült Nemzetek Szervezetében (A/HRC/49/29), 2. február 2022.

A mentális egészséggel kapcsolatos törvények, politikák és gyakorlatok a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény normáival való összehangolásának módjairól, valamint ezek végrehajtásáról folytatott konzultáció eredményének összefoglalása

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának jelentése

„40. A megbeszélések fényében az Egyesült Nemzetek Szervezetének Emberi Jogi Főbiztosa a következő észrevételeket és ajánlásokat fogalmazza meg az államok és minden más érintett érdekelt fél számára, beleértve az egészségügyi szakembereket is, a mentális egészséggel kapcsolatos törvények, politikák és gyakorlatok adott esetben harmonizálásának módjaival kapcsolatban. a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény rendelkezéseivel és azok végrehajtásának módjával kapcsolatban:

"(c) Az Egyezmény szerinti kötelezettségeikből fakadóan az államoknak hatályon kívül kell helyezniük a kényszerintézményesítésre és a helyettesítő döntéshozatalra vonatkozó rendelkezéseket a törvényben és a gyakorlatban. Az államoknak az intézetből való kivonás iránti elkötelezettségébe bele kell foglalni a kényszergyógykezelési gyakorlatok beszüntetését”

TERVEZET IRÁNYMUTATÁS A MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜGYRŐL, EMBERI JOGOKHOZ ÉS JOGORVOSLATHOZ

június 2022

WHO/OHCHR

„Jelentős vita övezi az elektrokonvulzív terápia (ECT) alkalmazását és a kapcsolódó kockázatokat (171). Szlovéniában és Luxemburgban az ECT nem elérhető (172); és sok országban drámai mértékben visszaesett a használata (173). Sőt, felhívások hangzanak el az ECT teljes betiltásának megfontolására (174, 175). Ha megengedett, az ECT csak az érintett személy tájékozott beleegyezésével adható. A nemzetközi emberi jogi normák nagyon világosak, hogy a beleegyezés nélküli ECT sérti a testi és lelki sérthetetlenséghez való jogot, és kínzásnak és rossz bánásmódnak minősülhet. (77). Az ECT-t felkínáló embereket fel kell hívni az összes kockázatra, valamint a lehetséges rövid és hosszú távú káros hatásokra, mint például a memóriavesztés és az agykárosodás. (176, 177). "

24. doboz. Mit mond a törvény

AHOL AZ ELEKTROMONVULZÍV TERÁPIA TOVÁBBRA GYAKOROLT, ALKALMAZÁSA SZEMÉLY ELŐZETES ÍRÁSBAN BEJELENTKEZÉSE NÉLKÜL TILOS.

171. Olvassa el J, Cunliffe S, Jauhar S, McLoughlin DM. Abba kell hagynunk az elektrokonvulzív kezelést? BMJ. 2019;364:k5233. doi: 10.1136/bmj.k5233.

172. Gazdag G, Takács R, Ungvari GS, Sienaert P. Az elektrokonvulzív terápia beleegyezésének gyakorlata az európai unióban. J ECT. 2012;28:4-6. doi: 10.1097/YCT.0b013e318223c63c.

173. Olvassa el J, Harrop C, Geekie J, Renton J, Cunliffe S. Az elektrokonvulzív terápia második független auditja Angliában, 2019: Használat, demográfia, beleegyezés, valamint az irányelvek és jogszabályok betartása. Psychol Psychother Theory Res Pract. 2021;94:603-19. doi: 10.1111/papt.12335.

174. Olvassa el J, Cunliffe S, Jauhar S, McLoughlin DM. Abba kell hagynunk az elektrokonvulzív kezelést? . BMJ. 2019;364:k5233. doi: 10.1136/bmj.k5233.

175. Breggin PR. Elektrosokk: Tudományos, etikai és politikai kérdések. Int J Risk Saf Med. 1998;11:5. (https://www.ectresources.org/ECTscience/Breggin_1998_ECT__Overview.pdf, Hozzáférés: 27. június 2022.).

176. Sackeim H, Prudic J, Fuller R, al. e. Az elektrokonvulzív terápia kognitív hatásai közösségi környezetben. Neuropsychopharmacol. 2007;32:244–54. doi: 10.1038/sj.npp.1301180.

177. A thymatron rendszer iv használati útmutatójának szabályozási frissítése. Szomatika; 2018 (https://www.thymatron.com/downloads/System_IV_Regulatory_Update.pdf megtekintve 27. június 2022-én).


[I] „A kínzásokkal és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel foglalkozó különleges jelentéstevő, Juan E. Méndez jelentése”, ENSZ Emberi Jogi Tanácsa, 1. február 2013., https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil /RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf

[II] „Útmutató a közösségi mentális egészségügyi szolgáltatásokhoz: személyközpontú és jogokon alapuló megközelítések előmozdítása”, Egészségügyi Világszervezet, 10. június 2021., https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707 (a jelentés letöltéséhez)

[III] „Útmutató a közösségi mentális egészségügyi szolgáltatásokhoz: a személyközpontú és jogokon alapuló megközelítések előmozdítása”, Egészségügyi Világszervezet, 10. június 2021., 7. o. XNUMX.

- Reklám -
- EXKLUZÍV TARTALOM -spot_img
- Reklám -
- Reklám -

Muszáj elolvasni

Legfrissebb cikkek