14.2 C
Brüsszel
Szeptember szeptember 23, 2023
VallásKereszténységA Szerb Ortodox Egyház Püspöki Szinódusának hirdetménye a...

A Szerb Ortodox Egyház koszovói és metóhiai püspöki szinódusának bejelentése

NYILATKOZAT: A cikkekben közölt információk és vélemények az azokat közölők sajátjai, és ez a saját felelősségük. Publikáció in The European Times nem jelenti automatikusan a nézet jóváhagyását, hanem a kifejezés jogát.

NYILATKOZAT FORDÍTÁSA: Ezen az oldalon minden cikk angol nyelven jelent meg. A lefordított verziók egy neurális fordításként ismert automatizált folyamaton keresztül készülnek. Ha kétségei vannak, mindig olvassa el az eredeti cikket. Köszönöm a megértésed.

Vendég szerző
Vendég szerző
A Vendégszerző cikkeket tesz közzé a világ minden tájáról származó közreműködőktől

Még több a szerzőtől

Száhel - konfliktusok

Száhel – konfliktusok, puccsok és migrációs bombák (I)

0
A Száhil-övezet országaiban zajló új erőszakciklus a független államért harcoló tuareg fegyveres milíciák részvételével hozható összefüggésbe.
Törvényjavaslat a szentírások nyilvános elégetése ellen Dániában

Törvényjavaslat a szentírások nyilvános elégetése ellen Dániában

0
Dánia békés ország, ahol tiszteletben tartják a törvényeket, és a társadalom egy ősi közmondást gyakorol; Mindig lehet egyetérteni abban, hogy nem ért egyet. Ez a gondolkodásmód segített a dánoknak elkerülni a nagy különbségeket, minimalizálni a társadalmi konfliktusokat, és meglehetősen békés életet élni. Az eltérő vélemények elfogadásának sarokköve a korlátlan véleménynyilvánítási szabadság fogalma. Ez azt jelenti, hogy az emberek bármit mondhatnak, kérnek. Bevált, mert Dánia közel ezer éve monokulturális, monoetnikus és keresztény nemzet. Ez a hozzáállás azonban mögöttes intoleranciát és ellenségességet is teremtett más kultúrákkal, hitekkel és életmóddal, különösen a muszlim közösségekkel és az iszlámmal szemben.
OECD felmérés – Az EU-nak mélyebb egységes piacra van szüksége

OECD felmérés – Az EU-nak mélyebb egységes piacra van szüksége, és fel kell gyorsítani a kibocsátáscsökkentést...

0
Az OECD legutóbbi felmérése azt vizsgálja, hogy az európai gazdaságok hogyan reagálnak a negatív külső sokkokra, valamint az Európa előtt álló kihívásokra.

Feladó: SOC Püspöki Tanácsa / 05.20.2023

A Szerb Ortodox Egyház Püspöki Szent Tanácsának idei rendes ülésén kiemelt figyelmet fordítottak a koszovói és metóhiai emberekre és az egyházra.

Az elmúlt évben több tucatnyi támadást regisztráltak a koszovói és metóhiai szerbek emberek, szentélyei, otthonai és vagyona ellen. Az események békés, de határozott tiltakozáshoz vezettek a szerbek részéről az észak-koszovói és metóhiai szerb önkormányzatokból, hogy sürgessék a koszovói intézményeket a Szerb Önkormányzatok Uniójának létrehozására, a Pristinával már megkötött és aláírt megállapodásoknak megfelelően, a kormány közvetítésével. az Európai Unió Brüsszelben, 2013-ban és 2015-ben

A Szerb Ortodox Egyház mindig is azt az álláspontot képviselte, hogy Koszovóban és Metóhiában minden problémát békésen és párbeszéd útján kell megoldani, és a szerbek, albánok és az ezen a területen élő összes többi nép békés egymás mellett élésére van szükség. Egyházunk az elmúlt évek Püspöki Szent Szinódusának ülésein egyértelműen és egyértelműen jelezte, ahogy az idei ülésen is jelezte, hogy Koszovó és Metohija önkikiáltott függetlenségének közvetlen vagy közvetett elfogadása de facto ill. de jure ellentétes lenne az ENSZ Alapokmányán és más általános jelentőségű jogi aktusokon és elveken alapuló nemzetközi joggal. Egy ilyen döntést nem támogat sem az ENSZ Biztonsági Tanácsa, sem a világ országainak többsége, köztük öt európai uniós ország. Ez elkerülhetetlenül a szerb lakosság tömegesebb elvándorlásához vezetne, kudarcot vallana a mindenki békés egymás mellett élésére irányuló törekvései etnikai származásra és hitre való tekintet nélkül, valamint népünk fennmaradása évszázados tűzhelyei között. Ezért csak mindenkire érvényes elvekkel és szabályokkal összhangban szabad megoldást keresni.

Ennek bizonyítéka a pristinai hatóságok közelmúltbeli agresszív fellépése, amely a szerb közösség és szent egyházunk ellen irányult, és amelyek 1999 óta a kapcsolatok lehető legalacsonyabb szintjéhez vezettek. Valamint olyan döntéseket hoztak, amelyek mélyen megosztják Koszovó és Metohija polgárait. , soha nem látott etnikumok közötti feszültséget és regionális instabilitást okoz, és hosszú távon megnehezíti népünk és egyházunk életét. Nyilvánvaló, hogy a koszovói intézmények célja egy albán etnikai Koszovó létrehozása, amelyben a szerbek szabad és normális élete meghiúsult.

E tekintetben az Egyház elítél minden, a szerb nép, szentélyeik és vagyona elleni támadást, különösen az egyes szerbek, köztük a gyermekek elleni fegyveres terrorista támadásokat, valamint a titkos listák létezését, amelyek alapján a szerbek, sőt a korábbi tagok is. a koszovói rendőrségtől. Elítéli a szerbek tulajdonában lévő földterületek illegális elkobzását is, hogy további nyomást gyakoroljanak a kivándorlásra. A Közgyűlés követeli e bűncselekmények elkövetőinek bíróság elé állítását, és minden áldozat védelmét.

A szerb ortodox egyház különösen nehéz helyzetben van. Ezt a vallási jogok és szabadságjogok védelmével foglalkozó nemzetközi tisztviselők és elismert intézmények nyilatkozatai is megerősítik. A templomaink elleni sorozatos támadások mellett, amelyek több tucat, többnyire 1999-2004 között megsérült vagy megsemmisült szentélyünk újjáépítését akadályozzák, kolostoraink és plébániáink élete igen nehéz. A koszovói albán hatóságok sok tekintetben megkezdték a korábbi törvények megváltoztatását vagy újraértelmezését, amelyek garanciákat tartalmaztak a tulajdon és a gazdasági jogok védelmére, és amelyek lehetővé tették kolostoraink függetlenségét és fenntarthatóságát. A legfelsőbb albán tisztségviselők általában nem fogadják el egyházunk valódi és hivatalos, a koszovói törvény által megerősített nevét, sem a biztosított garanciákat. Mindez azzal fenyeget, hogy új elnyomó intézkedésekké alakul, amelyek tovább fenyegetik az egyház lelki küldetését, valamint a koszovói és metóhiai szerb nép identitásának megőrzését.

Ezért a Püspöki Szinódus különösen hangsúlyozza, hogy Koszovóban és Metohiában a legnagyobb figyelmet kell fordítani a következő kérdésekre: a koszovói és metóhiai Szerb Ortodox Egyház identitásának és egyházszervezetének megőrzése, a történelmi revizionizmus megelőzése, a mi tulajdonunk védelme. Templom, az elkobzott javak visszaszolgáltatásának feltételeinek megteremtése, azoknak a feltételeknek a megőrzése, amelyek lehetővé teszik kolostoraink és a Rashko-Prizren Egyházmegye egészének normális működését. Jelenleg sok kolostor, templom és család gazdaságilag nem életképes, és csak a szerb ortodox egyház segítségével, valamint adományokkal, valamint olyan mezőgazdasági és egyéb tevékenységek fejlesztésével tud fennmaradni, amelyek anyagilag biztosítják szentélyeink és teológiánk életét. Prizren.

Külön hangsúlyozzuk, hogy a koszovói és metóhiai egyházunknak nagyon aktív nemzetközi védelemre van szüksége a koszovói intézmények diszkriminatív magatartásával szemben, erősebb garanciákra és hatékony felügyeletre van szükség ahhoz, hogy megakadályozzuk a visszaéléseket és a törvényekkel való önkényes értelmezéseket a bírósági cselekményekben, a kijátszást vagy a teljes nem-megkerülést. törvény betartása, ami egyházunk rovására megy.

A Szerb Ortodox Egyház évszázadok óta volt népünk fő pillére Koszovóban és Metohiában, és fő tényezője egységének, fennmaradásának és nemzeti, szellemi és kulturális identitása megőrzésének. Az Egyház különös védelme nélkül népünk fennmaradása nem lenne lehetséges. Éppen ezért a koszovói és metóhiai szerb nép jogaiért való aggodalma elválaszthatatlan a huszonnégy éve rendkívül nehéz körülmények között élő Szerb Ortodox Egyház alapvető jogainak és szükségleteinek védelméért való törődéstől. támadásoknak és az alapvető vallási, vagyoni, polgári és emberi jogok megsértésének különféle formáinak kitéve.

A koszovói és metóhiai kérdések párbeszédét és békés megoldását támogatva a Szerb Ortodox Egyház saját maga hozzá kíván járulni az etnikumok közötti kapcsolatok és más egyházakkal és vallási közösségekkel való együttműködés fejlesztéséhez, és aktívan részt kíván venni a szabad és a vallási közösségek feltételeinek megteremtésében. a szerbek és albánok, valamint az összes vallási és nemzeti közösség biztonságos élete Koszovóban és Metohiában, valamint a világon mindenhol.

Megismételve álláspontját, miszerint ellenzi Koszovó és Metohija Szerbiából való kizárását, a Közgyűlés felszólítja az albánokat és a szerbeket, hogy a tolerancia és a kölcsönös tisztelet szellemében oldják meg nehézségeiket. Mivel Isten akarata volt, hogy mindkét nép osztozzon Koszovóban és Metohiában, és különösen a többségben lévő albánok, mindent meg kell tenniük a maximális kölcsönös tolerancia és kölcsönös tisztelet elérése érdekében, hogy normális és jobb életet teremtsenek minden koszovói polgár számára. Metohija. Minden kapcsolati problémát meg lehet és kell is megoldani párbeszéddel.

Őszintén meggyőződve arról, hogy a szerbek és albánok együttélése Koszovóban nem csak lehetséges, hanem szükséges is, mert Isten egymáshoz irányított bennünket, imádkozunk Istenhez, hogy béke uralkodjon Koszovóban és Metóhiában, és hogy normális életet teremtsen mindenkivel, aki élj ott.

Forrás: Porfiry szerb pátriárka hivatalos Facebook-oldala

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02BMhbdtpToc7m5UoiZDkvnhXDBiRCX76cGq2edPqjJLb5ct4RrkDvTDMM91wv8RVWl&id=100071758814705&sfnsn=mo

- Reklám -
- EXKLUZÍV TARTALOM -spot_img
- Reklám -
- Reklám -
- Reklám -

Muszáj elolvasni

Legfrissebb cikkek

- Reklám -