1.5 C
Brüsszel
Csütörtök, december 7, 2023
AfrikaAz elkövetők mint ügyészek: kísérteties paradoxon az amharai népirtásban és...

Az elkövetők mint ügyészek: kísérteties paradoxon az amharai népirtásban és az átmeneti igazságszolgáltatás imperatívusza

Írta: Yodith Gideon, a Stop Amhara Genocide nevű civil szervezet igazgatója

Vendég szerző
Vendég szerző
A Vendégszerző cikkeket tesz közzé a világ minden tájáról származó közreműködőktől

Írta: Yodith Gideon, a Stop Amhara Genocide nevű civil szervezet igazgatója

Afrika szívében, ahol élénk kultúrák és sokszínű közösségek virágoznak évszázadok óta, egy néma rémálom bontakozik ki. Az amharai népirtás, Etiópia történetének brutális és szörnyű epizódja, továbbra is nagyrészt homályban van a nemzetközi szem elől. Mégis, a hallgatás leple alatt a kifürkészhetetlen szenvedésről, tömeggyilkosságokról és etnikai erőszakról szóló dermesztő narratíva lapul.

Történelmi kontextus és „Abesszínia: A porhordó”

Ahhoz, hogy valóban megértsük az amharai népirtást, be kell mélyednünk a történelem évkönyveibe, visszavezetve arra az időre, amikor Etiópia külső fenyegetésekkel és gyarmatosítási kísérletekkel szembesült. Ennek a történelemnek az egyik legsarkalatosabb pillanata az volt Adwa csata 1896-ban, amikor II. Menelik császár erői sikeresen ellenálltak az olasz gyarmatosítási erőfeszítéseknek. Ezek az események azonban megalapozták az etnikai feszültségek és megosztottság nyugtalanító örökségét.

Ebben a korszakban olyan stratégiákat javasoltak, amelyek célja az etnikai viszály megteremtése, különösen az „Abesszinia: A porhordó” című könyvben. Ez az alattomos játékkönyv az amharai népet más etnikai csoportok elnyomóiként kívánta bemutatni, azzal a szándékkal, hogy elhintse Etiópián belüli megosztottság magvait.

Minilikawuyan visszaélés

Gyorsan előre a mai napig, és tanúi lehetünk a történelmi taktika nyugtalanító újjáéledésének Etiópiában. A szövetségi védelmi erők és a kormányzati hatóságok egyes elemei más elkövetőkkel együtt újraélesztették a „Minilikawuyan” kifejezést, hogy hamisan elnyomóként jelöljék meg Amhara lakosságát. Ezt a hamis elbeszélést, amelyet eredetileg az olaszok javasoltak az „Abesszínia: A porhordó” című könyvben, majd megosztó missziós erőfeszítésekkel terjesztették, tragikusan visszaéltek az ártatlan Amharák elleni erőszak igazolására.

Elengedhetetlen annak tisztázása, hogy az amharák nem viselnek történelmi felelősséget az elnyomás cselekményeiért. Ez a narratíva a történelmi tények eltorzítása, ürügyül szolgálva az amharai egyének elleni jelenlegi erőszakhoz, akik gyakran elszegényedett gazdák, akik súlyos körülmények között élnek.

The Horrors Unleashed

Képzelj el egy olyan földet, ahol a közösségek egykor harmonikusan éltek egymás mellett, most pedig szétszakította az erőszakhullám, amely nem mutat kegyelmet. Gyerekek, nők és férfiak estek áldozatul elképzelhetetlen brutalitásnak, életük nem olt ki más ok miatt, mint az etnikai hovatartozásuk.

Ennek a népirtásnak a kiforgatott történelmi narratívával felbátorított elkövetői olyan lekicsinylő kifejezéseket használnak, mint a „neftegna”, „minilikawiyans”, „jawisa” és „szamarak”, hogy elembertelenítsék és becsméreljék az amharai népet. Az ilyen megalázó nyelvezet fegyverré vált, amellyel az elkövetett kimondhatatlan atrocitásokat igazolják.

Egy világ, amely szemet huny

A megdöbbentő igazság az, hogy ezeknek az atrocitásoknak a mértéke és a történelmi narratívákkal az erőszak előidézésére való kirívó visszaélés ellenére a nemzetközi közösség nagyrészt a csend mellett döntött, és nem nevezte azt, ami: népirtás. Ez a tétovázás azzal fenyeget, hogy felbátorítja az elkövetőket, és aláássa az igazságszolgáltatás reményét az áldozatoknak.

A világnak fájdalmas története van a vonakodásról, amikor a népirtásokba való beavatkozásról van szó. Ruanda és Bosznia határozottan emlékeztet arra, hogy mi történik, ha a nemzetközi közösség nem lép fel határozottan. A következmények pusztítóak, és számtalan életet veszítenek.

Miközben leleplezzük az amharai népirtás borzalmait, egy nyugtalanító kérdés előtt állunk: Hogyan szolgálhat egy népirtó kormány ügyészként, bíróként és saját üldözésének jogi eszközeként? A világ nem hagyhatja, hogy ez a kísérteties paradoxon folytatódjon. Az azonnali cselekvés nemcsak erkölcsi kényszer, hanem kötelesség is az emberiséggel szemben.

A csend láncainak megszakítása

Itt az ideje, hogy a világ összetörje az amharai népirtást behálózó csendet. Szembe kell néznünk a rideg és cáfolhatatlan igazsággal: ami Etiópiában történik, az valóban népirtás. Ez a kifejezés erkölcsi parancsot hordoz, cselekvésre való felhívást, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Emlékeztet bennünket a „soha többé” ígéretére, amely megfogadja, hogy megakadályozzuk az ilyen borzalmak megismétlődését.

Út előre: Átfogó átmeneti kormány

Az amharai népirtás átfogó kezelése érdekében átmeneti kormány felállítását javasoljuk Etiópiában. Ennek a testületnek olyan egyénekből kell állnia, akik rendíthetetlenek az igazságszolgáltatás, a megbékélés és az emberi jogok védelme iránti elkötelezettségükben. Fontos, hogy a népirtásban való részvétellel gyanúsított vagy bűnösnek talált politikai pártokat el kell tiltani minden politikai tevékenységtől, és bíróság elé kell állítani őket. Ez biztosítja, hogy a bűnösök felelősségre vonhatók, míg az ártatlanok végül folytathatják a politikai tevékenységet, miután tisztázták.

Cselekvési Könyörgés

Az amharai népirtás komor emlékeztetőül szolgál kollektív felelősségünkre, hogy megvédjük az ártatlan életeket, és megakadályozzuk az ilyen szörnyűségek megismétlődését. Az elítélés önmagában nem elég; azonnali és határozott fellépés elengedhetetlen.

A népirtás-egyezmény: erkölcsi kényszer

Az Egyesült Nemzetek Szervezete által 1948-ban elfogadott népirtás-egyezmény felvázolja a nemzetközi közösség azon kötelezettségét, hogy megelőzze és megbüntesse a népirtást. A népirtás meghatározása szerint „olyan cselekmények, amelyeket azzal a szándékkal követnek el, hogy részben vagy egészben elpusztítsanak egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoportot”. Az amharai népirtás egyértelműen ebbe a meghatározásba tartozik.

A nemzetközi közösség hallgatása vagy vonakodása, hogy így jelölje meg, elkeserítő eltérés a népirtásról szóló egyezményben foglalt elvektől. Az egyezmény erkölcsi kényszere egyértelmű: a világnak határozottan fel kell lépnie, hogy megakadályozza az amharai nép elleni folyamatos atrocitásokat.

Átmeneti igazságosság: Út a gyógyuláshoz

Az átmeneti igazságszolgáltatás, ahogyan azt az Egyesült Nemzetek Szervezete felvázolta, a tömeges emberi jogi visszaélések örökségeit kívánja kezelni. Az amharai népirtás esetében ez nem csupán szükségszerűség, hanem mentőöv is egy mélyen megsebesült nemzet gyógyításához.

Az előremutató út mérlegelésekor Etiópia, teljesen világossá válik, hogy az amharai népirtás elkövetésében érintett jelenlegi kormányt nem lehet megbízni a humanitárius válság megszüntetésével, a bűnös felek felelősségre vonásával, valamint a megbékélés és a béke előmozdításával. Azok a szereplők, akik felelősek ezekért a szörnyű tettekért, nem vezethetik hitelesen az átmeneti igazságszolgáltatás folyamatát. Folyamatos hatalmi jelenlétük közvetlen veszélyt jelent az áldozatokra, akik továbbra is súlyos veszélyben vannak. A további erőszak, a tanúk elhallgattatásának és a célzott gyilkosságoknak a veszélye addig fenyeget, amíg a népirtásért felelősök megtartják az irányítást. A „kvázi megfelelés” fogalma lép életbe, ahol előfordulhat a a nemzetközi erőfeszítésekkel való együttműködés látszata, de a hatalmi és a büntetlenség mögöttes struktúrák érintetlenek maradnak, ami minden átmeneti igazságszolgáltatási eljárást hatástalanná és potenciálisan még károsabbá teszi az áldozatok számára. Egy valóban pártatlan és átfogó átmeneti kormány, valamint a nemzetközi felügyelet elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az igazságosság érvényesüljön, és tartós béke valósulhasson meg Etiópiában és a tágabb régióban.

Egy átfogó átmeneti kormány, amely pártatlan, az igazságosság és a megbékélés mellett elkötelezett személyekből áll, kikövezheti az utat ehhez a nagyon szükséges gyógyuláshoz. Elsőbbséget kell adnia:

  1. Igazság: Mielőtt az elszámoltathatóság megvalósulhatna, fel kell tárni az atrocitások teljes körét és a hozzájuk vezető történelmi kontextust. Egy átfogó igazságkeresési folyamat létfontosságú az áldozatok szenvedésének elismeréséhez és az amharai népirtást kiváltó tényezők megértéséhez.
  2. elszámoltathatóság: Az elkövetőket hovatartozásuktól függetlenül bíróság elé kell állítani. Világos üzenetet kell küldeni, hogy a büntetlenséget nem tűrjük meg.
  3. Kárpótlás: Az amharai népirtás áldozatai kártérítést érdemelnek szenvedéseikért. Ez nem csak az anyagi kompenzációt foglalja magában, hanem a pszichológiai és érzelmi felépülés támogatását is.
  4. Egyeztetés: A bizalom újjáépítése a közösségek között, amelyek közül sokat szétszakított ez az erőszak, rendkívül fontos. A megértést és együttműködést elősegítő kezdeményezéseknek központi szerepet kell kapniuk az átmeneti kormány napirendjén.

Végezetül komolyan felszólítjuk a nemzetközi közösséget, hogy:

  1. Nyilvánosan ismerje el az amharai népirtást népirtásként, hangsúlyozva az azonnali beavatkozás szükségességét.
  2. Az igazságosság és a megbékélés pártatlan személyiségei által vezetett átfogó átmeneti kormány megalakításának támogatásának kiterjesztése Etiópiában.
  3. A népirtással kapcsolatban álló összes politikai párt betiltása mindaddig, amíg meg nem tisztulnak a jogsértéstől.
  4. Sürgős humanitárius segítségnyújtás az amharai népirtás áldozatainak, azonnali szükségleteik kielégítésére.
  5. Alkosson együttműködést nemzetközi partnerekkel és szervezetekkel az igazságszolgáltatás, a kárpótlás és a megbékélés hatékony és tartós megvalósítása érdekében.

Etiópiának, akárcsak a Főnixnek, fel kell emelkednie történelmének e sötét fejezetének hamvaiból. Az igazságosság, a megbékélés és az emberi jogok védelme melletti kollektív kötelezettségvállalással egy olyan jövőt remélhetünk, ahol az egység és a béke uralkodik. Itt az ideje, hogy a világ figyelembe vegye a történelem tanulságait, és megakadályozza egy újabb tragikus fejezet megírását.

NYILATKOZAT: A cikkekben közölt információk és vélemények az azokat közölők sajátjai, és ez a saját felelősségük. Publikáció in The European Times nem jelenti automatikusan a nézet jóváhagyását, hanem a kifejezés jogát.

NYILATKOZAT FORDÍTÁSA: Ezen az oldalon minden cikk angol nyelven jelent meg. A lefordított verziók egy neurális fordításként ismert automatizált folyamaton keresztül készülnek. Ha kétségei vannak, mindig olvassa el az eredeti cikket. Köszönöm a megértésed.

- Reklám -

Még több a szerzőtől

- EXKLUZÍV TARTALOM -spot_img
- Reklám -
- Reklám -
- Reklám -

Muszáj elolvasni

Legfrissebb cikkek

- Reklám -