5.4 C
ബ്രസെല്സ്
ബുധൻ, ഡിസംബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച
മതംക്രിസ്തുമതംമുറിവേറ്റ ഹൃദയം പങ്കിടുന്നു

മുറിവേറ്റ ഹൃദയം പങ്കിടുന്നു

അതിഥി രചയിതാവ്
അതിഥി രചയിതാവ്
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഭാവകരിൽ നിന്നുള്ള ലേഖനങ്ങൾ അതിഥി രചയിതാവ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

By Br. ചാർബെൽ റിസ്ക് (അന്തിയോക്യയിലെയും ഓൾ ദി ഈസ്റ്റിലെയും സുറിയാനി ഓർത്തഡോക്സ് പാത്രിയാർക്കേറ്റ്)

നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ജീവിതത്തിന്റെ, ഈ സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? സന്യാസിമാരും കന്യാസ്ത്രീകളും എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ പലതും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ. പലപ്പോഴും നാം അവ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഇവിടെ സന്യാസ ജീവിതം സ്ഥാപിക്കാൻ സിറിയയിൽ നിന്ന് സ്വീഡനിലെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പലതും ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പലതും ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും പലതും ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അവരോട് പോകാൻ നമുക്ക് പറയാനാവില്ല. വാസ്‌തവത്തിൽ, ക്രിസ്തു അവരെ നമ്മിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട്? എന്തിന് ഞങ്ങളോട്? ഭാരമേറിയ ഹൃദയങ്ങളോടും മുറിവേറ്റ ഹൃദയങ്ങളോടും കൂടിയാണ് അവർ വരുന്നത്. അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടെയാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അവർ സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും ഉത്തരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ചിലർ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാനും മുറിവേറ്റ ഹൃദയങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താനും അവരുടെ ഭാരമുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേ സമയം നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രയാസങ്ങൾ, മുറിവേറ്റ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ, ഭാരമേറിയ ഹൃദയങ്ങൾ എന്നിവ അവർ കാണണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാം. ലോകം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. നാമെല്ലാവരും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരു അസ്തിത്വ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈ ഉൾക്കാഴ്ച മനസ്സിലാക്കി അതിനെ സ്വീകരിക്കുക, രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ സന്യാസ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം നൽകുന്നത്.

നമ്മൾ കേവലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെ അംഗങ്ങളാണ്, ഒരു ദുഷ്ടന്റെയല്ല. കഷ്ടത വേദനാജനകമാണ്. കഷ്ടത നമ്മെ അന്ധരാക്കും. വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അന്ധൻ മിക്കവാറും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കും. മനസ്സോടെ, അതെ, പക്ഷേ അവന്റെ ഇഷ്ടം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ ഉത്തരവാദിയാണ്, മാത്രമല്ല പീഡിതനാണ്. ആരും ദുഷ്ടരല്ല, എന്നാൽ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ജീവിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ജീവിക്കുക. ക്രൂശിൽ, അതികഠിനമായ യാതനകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, അവൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ പറഞ്ഞു, "പിതാവേ, ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ, അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല." (ലൂക്കോ. 23:34) നമ്മുടെ വേദനയാൽ അന്ധരായതിനാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിവേചനശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ ക്രിസ്തുവിന് തന്റെ വിവേചനശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം അവൻ തികഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ്. അവനാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ. അവൻ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ നവീകരണത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. അവനാണ് നമ്മുടെ രോഗശാന്തി.

"നിങ്ങൾക്കിടയിലെ ആ കലഹങ്ങളും തർക്കങ്ങളും, അവ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു?" ജെയിംസ് തന്റെ കത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു. അവൻ തുടർന്നു വിശദീകരിക്കുന്നു, “നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ അവ വരുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം, അത് ഇല്ല, അതിനാൽ നിങ്ങൾ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊതിക്കുന്നു, അത് നേടാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ നിങ്ങൾ തർക്കങ്ങളിലും സംഘർഷങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നു. (യാക്കോ. 4:1-2)

തർക്കങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും എല്ലാത്തരം ദ്രോഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, മുറിവേറ്റ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുമല്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീണുപോയ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥ. നമ്മുടെ മുറിവുകൾക്ക് ആരെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മുഴുവൻ സമയവും നമ്മുടെ ജീവിതവും പോലും ചെലവഴിക്കാനാകും. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ ദ്രോഹിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ, മനുഷ്യരാശിയുടെ മുറിവുകൾക്ക് നാം ആരെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത്? മനുഷ്യത്വം, അതായത് നമ്മൾ. അവനല്ല, അവളല്ല, അവരല്ല, നമ്മളാണ്. നമ്മൾ കുറ്റക്കാരാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തണം എന്ന് മാത്രം.

എന്നിരുന്നാലും, കുരിശിൽ, ക്രിസ്തു ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല. വേദനിച്ചപ്പോൾ അവൻ എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു. തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം, അവൻ മനുഷ്യരാശിയിൽ കൃപ ചൊരിഞ്ഞു. അവന്റെ കഷ്ടതയിൽ, നാം തീർച്ചയായും സുഖം പ്രാപിച്ചു. അവൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല. അവൻ എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തി. തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ അവൻ ഇത് ചെയ്തു.

പ്രാർത്ഥനയുടെയും നിരന്തര പ്രാർത്ഥനയുടെയും, അതെ, നിരന്തര പ്രാർത്ഥനയുടെയും ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്താണിതിനർത്ഥം? വിട്ടുവീഴ്ചകളില്ലാതെ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്നാണ്. "മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ അടക്കം ചെയ്യട്ടെ, എന്നാൽ നിങ്ങളോ പോയി ദൈവരാജ്യം പ്രഘോഷിക്കുക." (ലൂക്ക. 9:60) ക്രൂശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുക എന്നാണ്. നമ്മുടെ മുറിവുകൾക്ക് മറ്റാരെയും അല്ല, നമ്മെത്തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. നമ്മിൽത്തന്നെ, മറ്റെല്ലാവരും ഉണ്ട്. നമ്മിൽ, ഞങ്ങൾ എല്ലാം വഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ മനുഷ്യത്വമാണ്. നാം നമ്മെത്തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നാം മനുഷ്യത്വത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. അതിന് രോഗശാന്തി ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നാം അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ, നാം സ്വയം സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് സൗഖ്യം കൊണ്ടുവരുന്നു. നമ്മുടെ സ്വന്തം മുറിവുകൾ ഉണക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ, മനുഷ്യരാശിയുടെ മുറിവുകൾ ഉണക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ് നാം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സന്യാസ സമരമാണ്.

തുടക്കം മുതലേ, ഒരാളുടെ മുറിവ് ഉണക്കുക എന്നത് സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. ഇതൊരു ഉദാത്തമായ കാരണമാണ്, നിസ്സാരമായി കാണേണ്ടതില്ല. അത് തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏതാണ്ട് അസാധ്യമാണ്. തീർച്ചയായും ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരമായ ജീവിതം കൂടാതെ. അവൻ മനുഷ്യത്വത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും അതിനെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയും തന്റെ ശുദ്ധീകരണ കൽപ്പനകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു, അതിലൂടെ നമ്മുടെ വേദനയിൽ നാം രോഗശാന്തി കണ്ടെത്തുന്നു. സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഹൃദയം സ്നേഹിക്കാനുള്ള അവന്റെ കൽപ്പനയാൽ സുഖപ്പെടും. സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളിലും ഏറ്റവും വലുതാണ്. ആഗ്രഹിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ തനിക്കുമുമ്പിൽ നിർത്തുക എന്നത് എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളിലും ഏറ്റവും വലുതാണ്. ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളിലും ഏറ്റവും വലുത്, ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നാം വിജയിച്ചാൽ, നമ്മുടെ മുറിവുകൾ ഉണക്കുക മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരാശിക്ക് രോഗശാന്തി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

മുറിവേറ്റ ഹൃദയങ്ങളുമായി നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തോടെ കേൾക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നാം നമ്മുടെ തന്നെ മുറിവേറ്റ ഹൃദയങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെയും നമ്മുടെയും മുറിവുകൾ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ, മുറിവേറ്റ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ, മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മുറിവേറ്റ ഹൃദയത്തിൽ ഐക്യപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ സ്വന്തം മുറിവുകൾ ഉണക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ, അവരുടേതും ഒരു നിഗൂഢമായ രീതിയിൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ നിശബ്ദമായ ജീവിതത്തിന് മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണിത്.

സ്വന്തം അഭിനിവേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരായ ഹൃദയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്വന്തം തെറ്റുകളുടെ ഫലമാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ വിധിക്കാനാകും. എന്നിരുന്നാലും, മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് ജഡ്ജിമാരല്ല, വൈദ്യന്മാരാണ്. അതിനാൽ, മനുഷ്യരാശിയുടെ രോഗശാന്തിയിൽ പങ്കുചേരാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നാം ന്യായാധിപന്മാരായിട്ടല്ല, മറിച്ച് വൈദ്യന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കണം. രോഗികൾ അവരുടെ വേദനകൾ വിവരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിച്ച ശേഷം, ബുദ്ധിമാനായ ഡോക്ടർമാർ അവർക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ ജോലി അറിയാവുന്ന ചികിത്സകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സന്യാസിമാരും കന്യാസ്ത്രീകളും എന്ന നിലയിൽ, ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ, മുറിവേറ്റ മനുഷ്യരാശിയെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും അവരുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയും അതുമായി സഹിക്കുകയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വഴുതി വീഴാതിരിക്കാൻ നാം ഉണർന്ന് സത്യസന്ധരായിരിക്കണം. നാം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങളോടെ നാം ഉടനടി എഴുന്നേൽക്കുകയും, രോഗശാന്തിയുടെ ദുഷ്‌കരമായ പാതയിൽ പോരാടുന്ന മറ്റെല്ലാ മനുഷ്യരെയും പോലെ നാമും മുറിവേറ്റ മനുഷ്യരാണെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഇത് എടുക്കുകയും വേണം. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വഴുതി വീഴ്ത്തൽ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.

നിർഭാഗ്യവശാൽ, സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ, വളരെയധികം വഴുതി വീഴുക മാത്രമല്ല, അത് വിശദീകരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം വിഭജിച്ചു. വഴുതി വീഴുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഹൃദയത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനുപകരം, ഞങ്ങൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ തലകീഴായി മാറ്റി, മറ്റെല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും വഴുതി വീഴുകയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം ഞങ്ങൾ മാത്രം തികച്ചും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സഭ പൂർണ്ണമായി നിരപരാധിയാണെന്നും മറ്റ് സഭകൾ പൂർണ്ണമായും കുറ്റക്കാരാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും ശരിക്കും ബോധ്യമുണ്ടോ? നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കുറ്റക്കാരാണ്. എന്നിട്ടും അവരുടെ മുറിവുകൾ ഉണക്കുന്ന നമുക്ക് മാത്രമേ അവരുടെ കുറ്റം കാണാനും അത് ഏറ്റുപറയാനും നാം ഓരോരുത്തരും സഭയ്ക്ക് വരുത്തിയ ദോഷം പരിഹരിക്കാനും കഴിയൂ.

നമ്മുടെ സന്യാസ ജീവിതത്തിന് എക്യുമെനിസം വളരെ ആവശ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മുറിവേറ്റ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വിഭജിക്കപ്പെട്ട സഭയെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയിൽ, വിഭജിക്കപ്പെട്ട സഭയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കാനാകും.

തീർച്ചയായും, നമ്മുടെ സഭകൾ തമ്മിലുള്ള എക്യുമെനിക്കൽ ബന്ധങ്ങളെയും സംഭാഷണങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നിരവധിയാണ്. ഒരു സുറിയാനി-യാഥാസ്ഥിതികൻ എന്ന നിലയിൽ, ഇതെല്ലാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമ്പോൾ, സമ്മിശ്ര വികാരങ്ങളാലും ചില സമയങ്ങളിൽ നിരാശയും നിരാശയും പോലും ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ തളർത്തുന്നു. ഞാൻ സ്വയം ചോദിക്കുന്നു, ഐക്യത്തിനായി കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇവ ചർച്ച ചെയ്ത് വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? പള്ളികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടോ? ഒരു സിറിയക്-ഓർത്തഡോക്സ് എന്ന നിലയിൽ, ക്രിസ്തുശാസ്ത്രപരമായ ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. റോമൻ-കത്തോലിക്, ആംഗ്ലിക്കൻ, ലൂഥറൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മറ്റ് സഭകൾക്കിടയിൽ നാലാമത്തെ എക്യുമെനിക്കൽ കൗൺസിലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കൗൺസിൽ ഓഫ് ചാൽസിഡോണിനെ മറ്റ് ഓറിയന്റൽ സഭകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നതുപോലെ സിറിയക്-ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും നിരസിക്കുന്നു. അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളായി, അതായത്, അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് വരെ, സുറിയാനി-ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു ഹെറ്ററോഡോക്സ് ക്രിസ്റ്റോളജി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതായി വീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, അതായത്, ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണമായ മനുഷ്യത്വത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിഷേധിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സിറിയക്-ഓർത്തഡോക്സ് സഭ, കൗൺസിൽ ഓഫ് ചാൽസിഡോണിനെ നിരാകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ക്രിസ്തു, ഒരു വിഷയമോ വ്യക്തിയോ ആയതിനാൽ, തന്റെ മാനവികതയിൽ തികഞ്ഞവനും ദൈവികതയിൽ പരിപൂർണ്ണനുമാണെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു. സുറിയാനി-ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചാൽസിഡോൺ നിരസിച്ചത്, ക്രിസ്തുവിന് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുള്ളതെന്നോ ഉള്ള കൗൺസിലിന്റെ ക്രിസ്റ്റോളജിക്കൽ ഫോർമുലേഷനെ അത് ചരിത്രപരമായി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വാക്കിൽ, സിറിയക്-ഓർത്തഡോക്സ് സഭ, ചരിത്രപരമായി പറഞ്ഞാൽ, ചാൽസിഡോണിയൻ ക്രിസ്റ്റോളജിക്കൽ ഫോർമുലേഷനെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ക്രിസ്തു രണ്ട് വിഷയങ്ങളോ വ്യക്തികളോ ആണെന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ എക്യുമെനിക്കൽ ബന്ധങ്ങൾക്കും സംഭാഷണങ്ങൾക്കും നന്ദി, സുറിയാനി-ഓർത്തഡോക്സ് സഭയോ ചാൽസിഡോണിയൻ സഭകളോ ഒരു ഹെറ്ററോഡോക്സ് ക്രിസ്റ്റോളജി കൈവശം വച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. നമ്മുടെ സഭകൾക്ക് അവതാരത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് അവരുടേതായ പ്രത്യേക രീതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഒരു പൊതു ക്രിസ്തുശാസ്ത്രപരമായ ധാരണ മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇപ്പോൾ, ക്രിസ്റ്റോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പൊതു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ - ക്രിസ്തുവിനെക്കാൾ പ്രധാനം എന്തായിരിക്കും?! - അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വയം ചോദിക്കുന്നു, വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര അകലെയാണ്? ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ ആത്യന്തിക അടയാളമായ കർത്താവിന്റെ കുർബാനയിൽ പങ്കുചേരാൻ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യം ആവശ്യമുണ്ടോ? അതോ നമ്മൾ പരസ്പരം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഐക്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ഒരുപക്ഷെ, നമ്മുടെ തന്നെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങളാണോ ഐക്യത്തിനുള്ള പ്രധാന തടസ്സം?

ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഐക്യത്തിനായി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് സംഗമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ തികഞ്ഞ ആവിഷ്കാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നി. മനുഷ്യരാശിക്ക് രോഗശാന്തി ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ, സഭയ്ക്കും രോഗശാന്തി ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം രോഗശാന്തി മനുഷ്യരാശിയിലേക്ക് സൗഖ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ സ്വന്തം രോഗശാന്തി സഭയിലും രോഗശാന്തി നൽകുന്നു. ഇവിടെ സ്വീഡനിൽ പുതുതായി സ്ഥാപിതമായ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നി. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അത് പോലെ, 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്, പുതുതായി ലോകത്തിലേക്കും സഭയിലേക്കും ജനിച്ചത് ഇരുവരുടെയും രോഗശാന്തിക്കായി. ഈ പ്രാരംഭ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ സമർപ്പിത സ്ഥലത്തെ, ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്ഥലത്തെ, ഈ രോഗശാന്തിയുടെ സ്ഥലത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്, എന്നാൽ അതേ സമയം, ഇത് ഞങ്ങളുടെ പങ്കിട്ട മുറിവ് മറയ്ക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ കുർബാന ഓരോ പാരമ്പര്യത്താലും തയ്യാറാക്കി ആഘോഷിക്കുന്നത് കാണാൻ, എന്നാൽ നാമെല്ലാവരും പങ്കിടാത്തത് നമ്മുടെ പങ്കിട്ട മുറിവ് അനാവരണം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കോ നമ്മിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും പങ്കുവയ്ക്കാൻ ക്ഷണിക്കാൻ കഴിയാത്ത സഹോദരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ കുർബാന ഒരുക്കി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു? മുറിവേറ്റ ഹൃദയങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രതിധ്വനിക്കുകയും ജ്വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാം കേൾക്കുന്നില്ലേ?

ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സത്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് - ഞാൻ കള്ളം പറയുന്നില്ല; എന്റെ മനസ്സാക്ഷി അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു - എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖവും ഇടവിടാത്ത വേദനയും ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരീസഹോദരന്മാർക്ക്, എന്റെ സ്വന്തം മാംസത്തിനും രക്തത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ശപിക്കപ്പെട്ടവനും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഛേദിക്കപ്പെട്ടവനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. (റോമ. 9:1-3)

അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ സന്യാസ ജീവിതം മുറുകെ പിടിക്കാം. മുറിവേറ്റ ഹൃദയമാണ് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ മുറിവുകൾ ഉണക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ, വിഭജിക്കപ്പെട്ട സഭയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കുറിപ്പ്: ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്റർകൺഫെഷണൽ റിലീജിയസ് കോൺഫറൻസിന്റെ 22-ാമത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കായി അവതരിപ്പിച്ച വാചകം ഈ വർഷം സ്വീഡനിൽ 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്നു.

നിരാകരണം: ലേഖനങ്ങളിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച വിവരങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അവ പ്രസ്താവിക്കുന്നവരുടെതാണ്, അത് അവരുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ൽ പ്രസിദ്ധീകരണം The European Times സ്വയമേവ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കാഴ്ചയുടെ അംഗീകാരമല്ല, മറിച്ച് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്.

നിരാകരണ വിവർത്തനങ്ങൾ: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. വിവർത്തനം ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലായ്പ്പോഴും യഥാർത്ഥ ലേഖനം പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് നന്ദി.

- പരസ്യം -

രചയിതാവിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ

- എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഉള്ളടക്കം -സ്പോട്ട്_ഐഎംജി
- പരസ്യം -
- പരസ്യം -
- പരസ്യം -

വായിച്ചിരിക്കണം

ഏറ്റവും പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ

- പരസ്യം -