1.4 C
Bruselj
Sreda, november 29, 2023
EvropaOnesnaževanje: Evropski poslanci podpirajo strožja pravila za zmanjšanje industrijskih emisij

Onesnaževanje: Evropski poslanci podpirajo strožja pravila za zmanjšanje industrijskih emisij

Odbor za okolje je v sredo sprejel stališče o pravilih EU za nadaljnje zmanjšanje onesnaževanja in usmerjanje velikih kmetijsko-industrijskih obratov v zeleni prehod.

direktivo o industrijskih emisijah (IED) določa pravila o preprečevanju in nadzoru onesnaževanja iz velikih kmetijsko-industrijskih naprav v zrak, vodo in tla. Je del zelenega in krožnega preoblikovanja industrije EU, ki državljanom prinaša znatne koristi za zdravje in okolje.

naprave, za katere veljajo pravila lahko delujejo le, če uspešno pridobijo dovoljenje, ki ga izdajo nacionalni organi, razen za nekatere kmetije, ki se morajo le registrirati. Za boljše preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja revidirani IED od nacionalnih organov zahteva, da dodatno znižajo mejne vrednosti emisij onesnaževal na podlagi t.i. 'Najboljše razpoložljive tehnike' (BAT), pri reviziji dovoljenj ali postavljanju novih pogojev v dovoljenju.

Zajetih je več industrij in živinorejskih farm

Poslanci Evropskega parlamenta so podprli predlog Komisije za razširitev IED na obrate ekstraktivne industrije (rudnike), velike obrate za proizvodnjo baterij (razen naprav, ki sestavljajo izključno baterijske module in baterijske pakete) in večje govedoreje, pa tudi na več prašičjih in perutninskih farm.

Kar zadeva živinorejske farme, so poslanci glasovali za vključitev farm prašičev in perutninskih farm z več kot 200 živalmi. enote živine (LSU) in govedorejske farme s 300 LSU ali več. Za kmetije, ki redijo več kot eno vrsto teh živali, mora biti omejitev 250 LSU. Evropski poslanci so predlagali izključitev kmetij, ki vzrejajo živali na ekstenziven način. Komisija je prvotno predlagala prag 150 LSU za vso živino. Evropski poslanci poudarjajo tudi pomen zagotavljanja proizvajalcev zunaj EU izpolnjujejo zahteve, podobne pravilom EU.

Transparentnost in sodelovanje javnosti

Evropski poslanci so glasovali tudi za povečanje preglednosti, udeležbe javnosti in dostopa do pravnega varstva v zvezi z izdajanjem dovoljenj, delovanjem in nadzorom reguliranih naprav. The Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal bi se spremenila v Portal EU o industrijskih emisijah kjer lahko državljani dostopajo do podatkov o vseh dovoljenjih EU in lokalnih onesnaževalnih dejavnostih.

Poročilo o direktivi o industrijskih emisijah in direktivi o odlaganju odpadkov so poslanci sprejeli s 55 glasovi za, 26 proti in šestimi vzdržanimi glasovi, uredbo o portalu industrijskih emisij pa so sprejeli z 78 glasovi za, tremi proti in pet vzdržanih.

Vrednost

Po glasovanju poročevalec Radan Kanev (EPP, Bolgarija), je dejal: „Boljše varstvo okolja ne vodi k večji birokraciji. Inovativnost je ključna za doseganje ničelnega onesnaževanja in za to potrebujemo večjo konkurenčnost Evropski industrijski sektor. Politika EU mora biti realna, ekonomsko izvedljiva in ne sme ogrožati konkurenčnosti. Naš položaj zagotavlja podjetjem prostor za dihanje prek razumnih prehodnih obdobij, da se pripravijo na nove zahteve, kot tudi hitre postopke za dovoljenja in prožnosti za nastajajoče tehnike.«

Naslednji koraki

Parlament naj bi sprejel svoj mandat na plenarnem zasedanju julija 2023, po katerem se lahko začnejo pogajanja s Svetom o končni zakonodaji.

Ozadje

Trenutna pravila EU o industrijskih emisijah zajemajo več kot 30,000 velikih industrijskih obratov in več kot 20,000 intenzivnih živinorejskih farm, ki so odgovorne za emisije škodljivih snovi v zrak, vodo in tla, ki lahko povzročijo zdravstvene težave, kot so astma, bronhitis in rak, ki povzroča na stotisoče prezgodnjih smrti vsako leto v EU.

ODPOVED ODGOVORNOSTI: Informacije in mnenja, predstavljena v člankih, so last tistih, ki jih navajajo, in so njihova lastna odgovornost. Objava v The European Times ne pomeni samodejno odobravanja stališča, ampak pravico do njegovega izražanja.

ODPOVED PREVODOV: Vsi članki na tem spletnem mestu so objavljeni v angleščini. Prevedene različice se izvedejo z avtomatiziranim postopkom, znanim kot nevronski prevodi. Če ste v dvomih, se vedno obrnite na izvirni članek. Hvala za razumevanje.

- Oglas -

Več od avtorja

- EKSKLUZIVNA VSEBINA -spot_img
- Oglas -
- Oglas -
- Oglas -

Morati prebrati

Zadnje članke

- Oglas -