1.3 C
Brusel
Středu únor 28, 2024
NovinkyVztahy mezi EU a Čínou na křižovatce

Vztahy mezi EU a Čínou na křižovatce

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Newsdesk
Newsdeskhttps://europeantimes.news
The European Times News si klade za cíl pokrýt zprávy, na kterých záleží, a zvýšit tak povědomí občanů po celé geografické Evropě.

Vztahy mezi EU a Čínou se dostaly do fáze „kopetice“, ve které EU označila Čínu zároveň za partnera pro spolupráci a vyjednávání, ekonomického konkurenta a systémového soupeře. Poslední summit EU-Čína dne 22. června, který se konal prostřednictvím videokonference, byl jasným příkladem napjatějších vztahů, aniž by bylo zveřejněno společné prohlášení.

Aniž by byla naivní, EU nemusí být v pozici, aby se zdržovala příliš dlouho, vzhledem ke zvláštnímu hospodářskému a geopolitickému významu Číny. Je to klíčové pro EU přimět svých 27 členských států mluvit o Číně jedním hlasem, zejména v této náročné době po COVID-19. V dialogu s poslancem EP Istvanem Ujhelyim, místopředsedou Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch, diskutujeme o budoucnosti EU- Čínské vztahy.

Čekají nás náročné časy

Vypuknutí pandemie Covid-19 mělo velký vliv na náš každodenní život a určitě ovlivní mezinárodní společenství a vztahy mezi EU a Čínou v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Tento okamžik je nanejvýš důležitý pro určení budoucího směřování vztahů mezi EU a Čínou. Zdaleka není velkým tajemstvím, že neexistuje jednotný postoj EU, nebo dokonce jasný a zřejmý postoj v rámci hlavních institucí Evropské unie k tomu, na čem by měla být její nově definovaná pozice založena, nebo zda je změna pozice vůbec nutná. Žádná země na celém světě není schopna zvládnout nové typy výzev, kterým čelíme, jako je globální oteplování nebo vypuknutí nových pandemií, jako je COVID-19, ve kterých je třeba usilovat o světový řád založený na spolupráci namísto rozdělení.

V Evropském parlamentu panuje velký rozpor, pokud jde o vztahy mezi Čínou a EU a Čínou mezi politickými skupinami i uvnitř nich. Nicméně, Evropa a Čína se navzájem potřebují jako stabilní partnery v této stále nestabilnější globální politické aréně. Zatímco vztahy obou partnerů s USA jsou stále napjatější, Čína se stále ukazuje jako přirozený partner. EU a Čína mají společný zájem na udržení vyváženého vztahu založeného na spolupráci, důvěře a reciprocitě. Současně však v daných členských státech EU a politických skupinách narůstá politická potřeba určit, jak může EU nalézt citlivou rovnováhu mezi ochranou svých strategických ekonomických zájmů a prohlubováním spolupráce s globálními partnery, zejména v oblastech tvrdší politiky, jako je obchod a technika. V Evropském parlamentu probíhá velká debata o otázce 5G, umělé inteligence, lidská právaa menšiny.

Existuje však řada oblastí, které by mohly sloužit jako základ pro posílenou spolupráci, mimo jiné, jako je boj proti globálnímu oteplování a intenzivnější akce proti globálnímu terorismu. Například zelené ambice EU a boj proti změně klimatu, které se projevily v Zelené dohodě, zapojují EU a Čínu jako neutrální partnery do dobře zavedeného dvoustranného partnerství, a to i na mnohostranné úrovni.

Přesto, jak říká staré přísloví, každá mince má dvě strany, jak dokládá poslední (online) summit EU-Čína. Skutečnost, že nedošlo k žádnému společnému prohlášení, nebyla ani nejlepším možným výsledkem, ani politickým poselstvím. Nicméně jako prezident von der Leyen jasně řečeno, summit byl pouze výchozím bodem dalšího procesu vyžadujícího větší reciprocitu a důvěru. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první summit EU-Čína tria von der Leyen-Michel-Borrell, uprostřed globální zdravotní a ekonomické krize, v extrémně turbulentním globálním politickém prostředí, je spravedlivé říci, že řada oblastí byla řádně řešena. Zejména mezinárodní obchod, změna klimatu, mezinárodní mír a bezpečnost, kromě reakcí na COVID-19.

Vztah s Čínou je mnohostranný a do značné míry závisí na oblasti politiky. Stejný spojenec může být „partnerem pro spolupráci“ při řešení změny klimatu a zároveň může být „systémovým soupeřem“, pokud jde o politické systémy. Posílená spolupráce je však jediným způsobem, jak správně řešit globální výzvy. Významného milníku v obchodní politice by mohlo být dosaženo do konce roku 2020, pokud obě strany poskytnou odpovídající úroveň politické vůle k uzavření jednání o Komplexní dohodě o investicích mezi EU a Čínou (CAI).

Může EU mluvit o Číně jedním hlasem?

Vzhledem k tomu, že jde o známou kritiku, smlouvy poskytují EU omezené pravomoci a manévrovací prostor v oblasti zahraniční politiky, kromě výzev, které přináší aktuálně uplatňovaný rozhodovací proces v Radě. Je tomu tak zejména v případě, kdy se zájmy jednoho daného členského státu střetávají s postojem EU zastoupeným zbytkem členských států, takže EU musí v oblasti zahraničních věcí jednat příliš málo nebo příliš pozdě. (Ne)schopnost EU hovořit jedním hlasem není specifickou záležitostí Číny, ale existuje naléhavá a naléhavá potřeba silnějšího a jednotnějšího hlasu EU. Je však na členských státech, aby si to uvědomily a jednaly podle toho. Vztah Číny s kterýmkoli členským státem EU musí být založen na transparentnosti a důvěře napříč vládami a politickými silami, aby byl z dlouhodobého hlediska vzájemně prospěšný.

Globální výzvy jako terorismus, globální oteplování nebo současná krize Covid-19 neznají hranice, kulturu, Náboženství, rasa nebo etnikum. Vzhledem k povaze těchto hrozeb mají být řešení založena na spolupráci, multilateralismu a solidaritě. Vzájemné porozumění své kultuře a historii zůstává klíčem k budování dlouhodobých vztahů a rozvoji zdravých a vyvážených společností. Spolupráce mezi lidmi by proto měla být dále posílena, protože partnerství v oblasti vědy, kultury, vzdělávání a cestovního ruchu (odvětví, které je pandemií nejvíce zasaženo) by mohlo vést k lepšímu vzájemnému porozumění s vedlejšími účinky v citlivějších oblastech. politické otázky, jako je obchod nebo ekonomika. Mosty by měly být také budovány na osobní úrovni, a to jak přístupem zdola nahoru, tak přístupem shora dolů, aby bylo možné prosazovat společné cíle. Dalším klíčovým sektorem spolupráce je konektivita. V roce 2015 byla založena Společná platforma pro konektivitu mezi EU a Čínou, jejímž cílem je prohloubit silné a vzájemně prospěšné vztahy v oblasti dopravy a posílit součinnost například mezi transevropskou dopravní sítí EU a čínskou iniciativou Belt and Road a zároveň sloužit jako nástroj pro větší transparentnost, reciprocitu a zajištěné rovné podmínky v dopravním průmyslu se zaměřením na nízkoemisní dopravní technologie a řešení, zejména při podpoře pozemní dopravy.

Každá globální supervelmoc touží zvýšit svůj regionální a globální vliv kombinací různých nástrojů a prostředků. Čínské pokusy získat větší vliv se projevují v mnoha formách, včetně kulturní diplomacie, strategických investic a projektů rozvoje infrastruktury (prostřednictvím iniciativy Belt and Road Initiative) a zintenzivnění úsilí při zakládání anglicky psaných médií. Čína a EU potřebují vyvážený vztah založený na důvěře, přátelství a reciprocitě, zejména v současné turbulentní době. Členské státy EU jsou čím dál tím více obezřetné čínština ekonomický vliv, zatímco Brusel potřebuje chránit i své vlastní strategické společnosti, sektory a evropské výrobce. Čína by se však měla zdržet pokusů stavět členské státy proti sobě, protože navzdory náročným obdobím, které ji čekají, zůstávají Čína a EU přirozenými partnery nad systémovými rivaly.


Rozhovor s europoslancem Istvanem UJHELYIM

Lin Goethals, programový ředitel Evropského institutu asijských studií (EIAS) v Bruselu, ve spolupráci s Centrem evropských studií při Šanghajském institutu sociálních věd.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -