23.4 C
Brusel
Pondělí červnu 5, 2023
NovinkyParlamentní shromáždění Rady Evropy se bude zabývat právy...

Parlamentní shromáždění Rady Evropy se bude zabývat právy „sociálně nepřizpůsobených“

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Více od autora

Výbor pro sociální věci, zdraví a udržitelný rozvoj Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve čtvrtek 17. března předložil návrh zaměřený na ochranu práv „sociálně nepřizpůsobených“ osob. Tento termín odkazuje na formulaci v Evropské úmluvě o lidských právech vypracované v letech 1949 a 1950. Text úmluvy povoluje odebírání „osob s nezdravou myslí“, stejně jako narkomanů, alkoholiků a tuláků, na dobu neurčitou jen proto, že tyto osoby mají psychosociální postižení nebo jsou považováni za „sociálně nepřizpůsobivé“.

Projekt Návrh výboru poznamenat, že právo na svobodu je jedním z nejzákladnějších lidských práv a jako takové je zaručeno v řadě mezinárodních smluv o lidských právech, včetně Evropské úmluvy o lidských právech.

Text Evropské úmluvy omezuje práva

Úmluva, přestože je široce považována za nejúčinnější mezinárodní smlouvu na ochranu lidských práv, má však chybu. Výbor ve svém návrhu poukázal na to, že jeho „jediná mezinárodní smlouva o lidských právech, která obsahuje omezení práva na svobodu konkrétně na základě narušení, s formulací v čl. 5 odst. 1 písm. e), která vylučuje určité skupiny („sociálně nepřizpůsobiví“ jednotlivci ve znění Evropského soudu pro lidská práva) z plného požívání práva na svobodu.“

Text výjimky v úmluvě byl formulován zástupcem Spojeného království, Dánska a Švédska, vedená Brity k povolení eugeniky způsobila legislativu a praxi, která byla v těchto zemích v době formulace Úmluvy na místě.

Výbor pro sociální věci, zdraví a udržitelný rozvoj uvedl, že „zadržování těchto osob účinně vystavuje tyto zranitelné skupiny vyššímu riziku systémového porušování práv na základě falešných důvodů, že mohou představovat nebezpečí pro veřejnou bezpečnost nebo že jejich vlastní zájmy mohou vyžadovat zadržení."

Změna paradigmatu

S celosvětovým posunem paradigmatu, jehož příkladem je OSN Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, Parlamentní shromáždění Rady Evropy již jednomyslně vyzvalo k ukončení nátlaku v oblasti duševního zdraví. Její výbor pro sociální věci, zdraví a udržitelný rozvoj v posledních letech pracuje na novém zpráva o deinstitucionalizaci osob se zdravotním postižením.

Výbor proto argumentoval, že „Shromáždění by se tak mělo zabývat tím, jak by rozvoj a podpora alternativ k zadržování „sociálně nepřizpůsobených“ mohlo pomoci Radě Evropa členské státy jdou s dobou a vzdalují se diskriminačnímu konceptu vyloučení určitých skupin z ochrany lidských práv.

- Reklama -
- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články