5.6 C
Brusel
Pátek, září 30, 2022

Patriarcha Kirill je pohan, „ruský svět“ je hereze

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Newsdesk
Newsdeskhttps://www.europeantimes.news
European Times News si klade za cíl pokrýt zprávy, na kterých záleží, a zvýšit tak povědomí občanů po celé geografické Evropě.

Více od autora

Astrální mýty

0
Budování meziregionální spolupráce v boji proti trestné činnosti v odvětví rybolovu

Budování meziregionální spolupráce v boji proti trestné činnosti v odvětví rybolovu  

0
Obrovský rozsah a růst odvětví rybolovu také vedl k tomu, že aktéři páchali v odvětví rybolovu zločiny.
Africký soud prosazuje právo na sebeurčení a nezávislost saharského lidu

Africký soud potvrzuje právo Západní Sahary na sebeurčení a nezávislost

0
V nedávném přelomovém rozsudku Africký soud odsoudil marockou okupaci Západní Sahary jako vážné porušení práva na sebeurčení.

Autor: Epiphanius metropolita Kyjeva a celé Ukrajiny

Myšlenka „ruského světa“ je kacířství a moskevský patriarcha Kirill přijal pohanskou a protiortodoxní imperialistickou a nacionalistickou ideologii, a proto musí být pravoslavným světem odsouzen a zbaven své funkce. K tomu vyzval Epiphanius, metropolita Kyjeva a celé Ukrajiny a primas ukrajinské pravoslavné církve v dopise ekumenickému patriarchovi Bartoloměji ze dne 28. července. (Úplné znění dopisu – níže zde.)

První reakcí Vakhtanga Kipshidzeho, zástupce mluvčího moskevského patriarchátu, bylo, že tato výzva vzešla od něčeho, co ani není církví, ale schizmatickou strukturou, jejíž nároky by se neměly brát vážně. (Ukrajinská pravoslavná církev byla založena v prosinci 2018 a o měsíc později jí patriarcha Bartoloměj udělil tomos udělující autokefalii. Ruská pravoslavná církev toto rozhodnutí neuznala – pozn. red.) OCU se snaží vyhovět ukrajinským úřadům a zúčastnit se v kampani proti celému ruskému lidu, včetně hlavy ruské pravoslavné církve, dodal.

Moskevský patriarcha pak řekl, že tvrzení „zlomyslných lidí“, že Ruská pravoslavná církev existuje pouze pro Rusy, pro Moskviče, neodpovídá skutečnosti. Vysvětlení bylo, že je to ve více než 60 zemích světa a pro něj jsou pravoslavní, ať žijí kdekoli, součástí Ruské pravoslavné církve.

Cyril to řekl v kostele „Kristus Spasitel“ v Moskvě na setkání s dětmi z Ukrajiny – z tzv. Doněcké a Luhanské lidové republiky a z Charkovské oblasti. Pro něj bylo toto setkání „velkou radostí“, „protože vše, co se týká Donbasu, Luhanské oblasti, Charkovské oblasti – kde dnes lidé trpí – mě velmi znepokojuje a bolí mě u srdce, protože všichni pravoslavní lidé, kteří tam žijí – to jsou děti Moskevského patriarchátu“.

Po útoku Vladimira Putina na Ukrajinu se patriarcha ve svých kázáních tématu několikrát dotkl. Národy Ruska a Ukrajiny jsou podle něj jeden celek, který se vnější síly snažily oddělit, a Rusko nikdy nezaútočilo na jiné země, ale „jen bránilo své hranice“.

Na Kirilla uvalily sankce Kanada a Velká Británie a zásah maďarského premiéra Viktora Orbána zabránil Evropské unii, aby na návrh Litvy udělala totéž.

Zde je dopis, který ukrajinský metropolita zaslal ekumenickému patriarchovi Bartolomějovi.

Vaše Svatosti,

V souladu s rozhodnutím Biskupské rady ze dne 24. května tohoto roku vás vyzývám, abyste na celoortodoxní úrovni zahájili zkoumání a odsouzení činnosti moskevského patriarchy Kirilla Gundjajeva a etnofyletické a rasistické doktríny „ruské Svět“, kterou kázal.

24. února 2022 zahájila Ruská federace zákeřně, bez oficiálního vyhlášení války, rozsáhlou vojenskou agresi proti Ukrajině. Válka, kterou Rusko zahájilo ve středu Evropy již v únoru 2014, je vedena s cílem zničit ukrajinskou státnost a zasáhnout krajní krutostí. Na ukrajinském lidu je před očima celého světa páchána skutečná genocida. Agresor ničí mírumilovná ukrajinská města, ostřeluje nemocnice a školy, znásilňuje a mučí ženy a nezletilé, zabíjí a mrzačí děti. Mezi zabitými ruskými jednotkami jsou duchovní ukrajinské pravoslavné církve, učitelé náboženství jiných vyznání. Asi 200 náboženských budov, většinou pravoslavných kostelů, bylo zcela nebo částečně zničeno v důsledku ruského ostřelování.

Rusko je zemí, která po staletí spojuje svou identitu s pravoslavím. Ale v posledních desetiletích byla křesťanská víra v Rusku podrobena pohanství – zákeřně nahrazené občanským náboženstvím, které spočívá na pravoslavné tradici, ale je cizí duchu evangelia a obsahu pravoslavné víry svatých otců. Mnoho ruských vojáků, kteří vtrhli do naší země, se ztotožňuje s pravoslavím. Ale skutky spáchané útočníky o nich svědčí jako o zločincích, kteří ztratili své živé spojení s Kristem a Jeho Církví.

Každé zavražděné dítě, každá znásilněná žena, každá zničená obytná budova a chrám je nejen válečným zločinem, ale také aktem zapření Krista, v jehož důsledku se zločinec ocitá mimo úrodnou ohradu církve. Morální odpovědnost za spáchané zločiny však nenesou pouze přímí pachatelé, ale také jejich ideologičtí inspirátoři – moskevský patriarcha Kirill a podobně smýšlející hierarchové, kteří po desetiletí propagovali a nyní blahoslavili etnofyletickou a rasistickou doktrínu „ Ruský svět“.

Mnohé z voleb do patriarchálního křesla metropolity Kirilla (2009) spojují jisté naděje na oživení církevního života. Ale dnes, kdy uplynulo dvanáct a půl roku od doby, kdy Cyril obsadil Moskevský stolec, je zřejmé, že k ohlášeným reformám nedošlo a jediným skutečným úspěchem 16. moskevského patriarchy bylo soustředění moci v rukou jednoho muže. s úplnou degradací skutečné církevní rady a úplnou závislostí církve na ruském státu.

Metropolita a později patriarcha Kirill nikdy nebyl standardem pro vyznávání pravoslavné víry. Některé teologické výroky biskupa Cyrila – například ztotožnění Třetí hypostaze Nejsvětější Trojice s „Božskou energií věčně pocházející z Boha Otce“ – dokonce vyvolaly kontroverze a pokušení mezi duchovními ruské církve. Cyrilova téměř naprostá lhostejnost k teologickým problémům mu zabránila zcela upadnout do oblasti kacířství. Situace se změnila ve chvíli, kdy se hierarcha, jehož pozornost byla dlouhodobě soustřeďována na geopolitické problémy, rozhodl podílet se na vytvoření doktríny „ruského světa“ – nacionalistické etnofyletické teorie o zvláštní roli ruského národa a státu ve světě. a v Církvi.

V pravoslavnou neděli 15. března tohoto roku byla vyhlášena Deklarace o „ruském světě“, kterou původně podepsalo více než 340 pravoslavných teologů z celého světa, jejichž počet se nyní zvýšil na tisíc. Jak je uvedeno v této deklaraci, „ruský svět“ je neortodoxní heretická doktrína, blízká učení etnofiletismu, odsouzená na Konstantinopolském koncilu v roce 1872. „Odmítáme herezi „ruského světa“ a hanebné činy Ruské úřady připustily válku proti Ukrajině, způsobenou touto odpornou doktrínou, která nemá žádné ospravedlnění – pro spoluúčast Ruské pravoslavné církve, jako činy hluboce nepravoslavné, nekřesťanské,“ poznamenali pravoslavní teologové, kteří podepsali Deklaraci. Podobná hodnocení zazněla v dalším veřejném dokumentu – Otevřený projev k hlavám pravoslavných církví.

Zatímco sdílíme většinu výroků obsažených ve výše uvedených Výzvách, chceme Vaši Svatost také upozornit na další heretický aspekt doktríny „Ruského světa“, který významně pokřivuje ortodoxní antropologii. Jde o popírání práv národů na historické sebeurčení nebo historický fatalismus, který je vlastní doktríně „ruského světa“ v interpretaci patriarchy Kirilla. Podle jeho mytologického historického konceptu Rusové, Ukrajinci a Bělorusové údajně patří ke společné civilizaci „ruského světa“ a jako takoví nemají žádné morální právo na další historické sebeurčení. Jejich volba, učiněná v minulosti, je prý zavazuje být po zbytek života součástí ruského světa nebo ruského státu.

Popírání svobody celých národů je ve světovém názoru patriarchy Kirilla a jeho podobně smýšlejících lidí spojeno s rasistickou teorií v duchu, podle níž jsou Rusko a „ruský svět“ něčím zásadně lepším a vyšším než jiné národy, a Historickí sousedé Ruska – Ukrajinci a Bělorusové – mají právo na existenci a budoucnost pouze jako součást ruské reality. V rámci tohoto rasistického konceptu, který rozděluje národy a státy na „skutečné“ a „umělé“, je v zásadě také zcela logické popřít právo lidu Ukrajiny na plnou kanonickou církevní nezávislost (autokefalii) a státnost.

Zároveň je důležité pochopit, že ideologie moderní ruské pravoslavné církve představuje hrozbu nejen pro Ukrajinu, ale i pro celý pravoslavný svět. „Stejně jako Rusko napadlo Ukrajinu, tak se moskevský patriarchát v čele s patriarchou Kirillem stal vetřelcem v pravoslavné církvi, například v Africe, což způsobilo rozdělení a neshody,“ poznamenali pravoslavní teologové ve zmíněné deklaraci.

Je důležité si uvědomit souvislost mezi doktrínou „ruského světa“ a konkrétními církevními rozhodnutími iniciovanými patriarchou Kirillem v posledních letech – od přerušení eucharistického společenství s Ekumenickým patriarchátem (15. října 2018) až po vytvoření tzv. „Patriarchální exarchy Afriky“ . Ozbrojená agrese Ruské federace proti Ukrajině (2022). Minimálně od října 2018 je veškeré jednání patriarchy Kirilla podřízeno konkrétnímu politickému cíli. Snaží se radikálně zvýšit přítomnost Ruské pravoslavné církve mimo Rusko, co nejvíce oslabit Ekumenický patriarchát a řecky mluvící místní církve a vnutit tak pravoslavnému světu hegemonii a diktát moskevského patriarchy.

V současné situaci je nesmírně důležité, aby katolická církev správně reagovala na výzvy vyplývající z pohanského ruského pravoslaví. Jak dosvědčuje evangelium, „každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce“ (Matouš 7:18). Církev, jednající podle této zásady přikázané naším Spasitelem, musí společně uznat, že strom, který dnes nese „ovoce války“, je jedovatý, to znamená odsoudit nauku „ruského světa“ jako heretickou.

Vyzýváme Vaši Svatost a představené místních pravoslavných církví, aby se také co nejdříve zabývali aktivitami patriarchy Cyrila, souvisejícími s jeho opozicí vůči ekumenickému patriarchátu a mnoha místním pravoslavným církvím, a pokud bude uznáno, že tato aktivita obsahuje znaky schizmatu, přivést patriarchu ke spravedlnosti ke kanonické odpovědnosti.

S ohledem na výše uvedené žádáme Vaši Svatost a Jeho Blaženost hlavy místních pravoslavných církví, aby kanonicky kvalifikovali několik rozhodnutí Posvátného synodu Ruské pravoslavné církve přijatých v letech 2018 – 2021, která podle našeho názoru neodpovídají k zásadám pravoslavné eklesiologie:

• rozhodnutí o (jednostranném) přerušení eucharistického společenství s Ekumenickým patriarchátem, Alexandrijským patriarchátem, Kyperskou církví a Řeckou církví;

• rozhodnutí vytvořit – v rozporu s kanonickou tradicí a šestým pravidlem Prvního ekumenického koncilu – církevní struktury Moskevského patriarchátu na kanonickém území starověkého Alexandrijského patriarchátu.

Jménem biskupů naší církve a četných obětí ruské války proti Ukrajině, kterou moskevský patriarcha otevřeně a jednoznačně veřejně schvaluje a podporuje, se obracíme na Vaši Svatost a na hlavy místních pravoslavných církví s prosbou:

• odsoudit doktrínu „ruského světa“ a uznat ji za heretickou;

• kvalifikovat jednání patriarchy Kirilla na kanonickém území patriarchátu Alexandrie jako schizmatické;

• zbavit Kirila Gundjajeva práva obsadit moskevský patriarchát.

S upřímnou bratrskou láskou v Kristu prosíme Vaši Svatost a Jeho Blaženost hlavy místních pravoslavných církví, aby se nadále modlili za trpící lid Ukrajiny a aby splnili prosbu vyjádřenou v tomto dopise – objektivně, v souladu s učením a posvátných kánonů církve, aby prozkoumal činnost současných hlav ruské církve.

Jménem Synodu biskupů Pravoslavné církve Ukrajiny

Epiphany

Metropolita Kyjeva a celé Ukrajiny

Primas pravoslavné církve Ukrajiny

Foto: Metropolita Epiphany během bohoslužby v Istanbulu v lednu 2019 při uznání ukrajinské církve, která není podřízena moskevskému patriarchátu © president.gov.ua

Předchozí článekZmizelá hrobka Alexandra Velikého
Následující článekCírkev jako katastrofa
- Reklama -
- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články