3.2 C
Brusel
Středa prosincem 6, 2023
Lidská právaROZHOVOR - Hledání spravedlnosti pro oběti sexuálního zneužívání

ROZHOVOR – Hledání spravedlnosti pro oběti sexuálního zneužívání

Zprávy Organizace spojených národů
Zprávy Organizace spojených národůhttps://www.un.org
Zprávy Spojených národů - příběhy vytvořené zpravodajskými službami Spojených národů.

Kritici uvedli, že spravedlnost trvá příliš dlouho a pachatelé nejsou vždy pohnáni k odpovědnosti v případech sexuálního zneužívání a vykořisťování spáchaných pracovníky OSN.

Jmenován generálním tajemníkem v roce 2017, Jane Connorsová, první obhájce práv obětí OSN, má za úkol zavést přístup zaměřený na oběti ve více než 35 entitách systému.

Sdílela s Zprávy OSN její přímé zprávy o „extrémně obtížných rozhovorech“ s oběťmi a jejich dětmi a o tom, jak OSN řeší problémy od podpory dětí po testování DNA.

Jane Connorsová z Austrálie je první obhájkyní práv obětí v OSN.

Zprávy OSN: Jak byste zhodnotil dosavadní pokrok?

Jane Connorsová: Bylo dosaženo značného pokroku v tom, aby lidé z politického hlediska pochopili, že oběť sexuálního zneužívání a jejich práva a důstojnost jsou nesmírně důležité. Úkolem je převést to do reality na místě.

Velmi dobrého pokroku jsme dosáhli tam, kde máme zastánce práv obětí na místě, ve Středoafrické republice, Demokratické republice Kongo, Haiti a Jižním Súdánu.

Sexuální zneužívání nebo vykořisťování často vede k těhotenství a muži ženy téměř vždy opouštějí, protože mají jinou rodinu jinde. Objevilo se více zpráv a bylo učiněno více v oblasti podpory obětí, a zejména při vyřizování žádostí o otcovské výživné na děti.

Jedním z velkých problémů je podceňování dopadu sexuálního vykořisťování a představy, že existuje souhlas. To, že jste schopni využít svou moc k tomu, abyste někoho vykořisťovali a přiměli ho, aby zjevně souhlasil, ještě neznamená, že souhlasí. Uvědomění si odpovědnosti vůči obětem by mělo být naší prioritou. Odpovědnost z pohledu oběti se bude velmi lišit od toho, co si ostatní mohou myslet.

Vytváření cesty k nezávislosti

Zprávy OSN: Dělají státy dost pro to, aby dosáhly skutečného pokroku?

Jane Connorsová: Případy otcovství, o kterých víme, se týkají personálu pracujícího v mírových nebo zvláštních politických misích OSN, převážně uniformované armády nebo policie. Pokud jde o identifikaci obětí, mise jsou daleko dopředu.

Šel jsem do několika zemí, abych získal důvěru a vyzval je, aby využily svých dobrých služeb k tomu, aby muži, kteří zplodili děti a byli pozitivně identifikováni pomocí shody DNA, dělali to, co mají dělat.

Je společnou odpovědností členských států a OSN zajistit, aby byla naplňována práva dětí. Mají právo znát svého otce a být jím podporován. Je to také rodičovská zodpovědnost otce.

Superintendentka Gnima Diedhiou ze Senegalu diskutovala o technikách pohovorů se spolužákem podplukovníkem Ade San Ariefem z Indonésie během kurzu školení trenérů pro národní vyšetřovací důstojníky OSN na RAAF Williams Laverton v Melbourne.
© Australian Defence Force/CPL – superintendantka Gnima Diedhiou ze Senegalu diskutovala o technikách pohovorů se spolužákem podplukovníkem Ade San Ariefem z Indonésie během kurzu výcviku trenérů pro národní vyšetřovací důstojníky OSN na RAAF Williams Laverton, Melbourne.

Zprávy OSN: Mohou projekty podporované Fond OSN na pomoc obětem skutečně změnit životy obětí?

Jane Connorsová: Myslím, že to dělá rozdíl. V současné době máme projekty v DR Kongo a Libérii, jeden jsme měli na Haiti a brzy budeme ve Středoafrické republice. S prevencí musíme udělat mnohem více, protože prevence a reakce jsou neoddělitelně spojeny; nemůžeš mít jedno bez druhého.

Musíte mít prvek oběti, abyste lidi přiměli přemýšlet o důsledcích svého chování. Obtěžují nejen jednotlivce, ale i svou komunitu a vlastní rodinu. Když mluvíme o zneužívání, obecně mluvíme o velmi vážném sexuálním zneužívání dětí mladších 18 let.

Přál bych si, aby se mnohem více zaměřila na změnu chování. Udělat něco nepřijatelného vyžaduje hodně práce, trvalé zdroje a obrovské vedení. Pamatujte, že když řídil opilý, bylo to v pořádku, a nyní je to považováno za hluboce nepřijatelné. Je to dlouhá, dlouhá hra.

Zprávy OSN: Probíhají vyšetřování dostatečně rychle?

Jane Connorsová: Je třeba udělat více práce s vyšetřovateli pocházejícími z prostředí prosazování práva. Potřebují, aby se jejich mysl posunula. Potřebují vědět, že odkládání je velmi špatné, že musí být zdvořilí a soucitní a musí oběť průběžně informovat. Poskytování informací obětem a následných opatření není příliš dobré a musí se to opravdu zlepšit.

Náměstkyně generálního tajemníka OSN Jane Connorsová zakončila svou pětidenní návštěvu Jižního Súdánu tiskovou konferencí v hlavním městě Juba dne 7. prosince 2017.
Náměstkyně generálního tajemníka OSN Jane Connorsová zakončila svou pětidenní návštěvu Jižního Súdánu tiskovou konferencí v hlavním městě Juba dne 7. prosince 2017.

Zprávy OSN: Existují běžné zprávy, které slyšíte od obětí?

Jane Connorsová: Jsou to extrémně těžké rozhovory. Setkám se s každým, kdo si bude chtít o tomto problému promluvit. Vzpomínám si na jednu zemi, kterou jsem navštívil před několika lety, kde je mnoho žen s dětmi narozenými pohlavnímu zneužívání nebo vykořisťování, a byly velmi nespokojené, nedostaly žádnou podporu, žádnou pomoc; děti nechodily do školy, protože neměly peníze na zaplacení školného, ​​a nevěděly, co se děje s nároky na otcovství.

Jeden z nich řekl: ‚Lidé jako vy, vidíme vás pořád. Přijdeš, mluvíš s námi, odejdeš, nikdy nic neslyšíme. Řekl jsem jim: ‚Podívejte, nejsem moc mocný člověk, ale udělám, co budu moci‘.

Měl jsem v dotyčné zemi několik velmi dobrých kolegů, kteří vybrali asi 40,000 XNUMX dolarů, takže ty děti mohly chodit do školy. To udělalo obrovský rozdíl. Na konci toho roku se setkali s ženami, které řekly: „Aspoň udělala, co řekla, že udělá“.

Zprávy OSN: Setkal jste se s oběťmi v několika zemích. Jaký je váš vzkaz pro ně?

Jane Connorsová: Jsem ohromen jejich tolerancí k OSN, jejich trpělivostí, jejich odolností a také na mě nesmírně imponují ti, kteří jsou schopni jít vpřed. Pokud jde o probíhající projekty, byly zde ženy, které dokázaly přejít k podnikání. To je něco, co děláme společně.

"Mám právo" | Oběti sexuálního zneužívání a vykořisťování| Spojené národy

Jak OSN pomáhá obětem a řeší sexuální záležitosti zneužívání a vykořisťování spáchaný jeho personálem

  • Kancelář obhájce práv obětí: Ve spolupráci se všemi subjekty OSN, aby oběti dostaly potřebnou pomoc a podporu, spolupracuje úřad také s členskými státy a občanskou společností na budování podpůrných sítí. Akce zahrnují dirigování návštěvy země a dosah, mapování dostupné služby obětem a produkci výroční zprávy.
  • Fond pomoci obětem: Byla založena v roce 2016 a spoléhá na příspěvky členských států a finanční prostředky zadržené zemím přispívajícím vojáky nebo policií v odůvodněných případech sexuálního zneužívání nebo vykořisťování. Projektový fond zajišťuje podpora živobytí ženám a v případě dětí narozených v důsledku sexuálního zneužívání a vykořisťování psychologická, vzdělávací a nutriční podpora.
  • Zdroje pro oběti: Informace a pokyny jsou k dispozici na jak nahlásit obvinění spolu s řadou služeb.
  • Modul školení pro celý systém: 2.5hodinový modul, který byl spuštěn v lednu, pro všechny zaměstnance OSN a související personál poskytuje jasnou představu o právech obětí, o tom, co znamená přístup zaměřený na oběť, a o jejich odpovědnosti za reakci, jakmile se dozvědí o obvinění.
  • Pracovní skupina generálního ředitele pro řešení sexuálního obtěžování: Pracovní skupina byla založena v roce 2017 a nabízí nástroje a pokyny, včetně on jak prošetřit nároky.
  • Sběr DNA: Prostřednictvím partnerství mezi Jihoafrickou republikou a OSN je sbírána DNA od každého vojáka před jeho nasazením do stabilizační mise Organizace OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO).
  • Monitorování v celém systému: Údaje o obviněních jsou sledovány a aktualizovány měsíčně. Chování v OSN polní mise je sledován od roku 2006.

Zdrojový odkaz

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -