10.5 C
Brusel
Neděle, duben 14, 2024
Výběr redakceSvětový den nevládních organizací 2024, EU zahajuje iniciativu na ochranu občanské společnosti v hodnotě 50 milionů EUR

Světový den nevládních organizací 2024, EU zahajuje iniciativu na ochranu občanské společnosti v hodnotě 50 milionů EUR

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Newsdesk
Newsdeskhttps://europeantimes.news
The European Times News si klade za cíl pokrýt zprávy, na kterých záleží, a zvýšit tak povědomí občanů po celé geografické Evropě.

Brusel, 27. února 2024 – U příležitosti Světového dne nevládních organizací Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), v jejímž čele stojí vysoký představitel/místopředseda Josep Borrell, znovu potvrdila svou neochvějnou podporu organizacím občanské společnosti (CSO) na celém světě. Uprostřed alarmujícího celosvětového trendu zmenšování občanských prostor a rostoucího nepřátelství vůči pracovníkům nevládních organizací, obráncům lidských práv a novinářům EU zaujala stanovisko k ochraně a posílit tyto klíčové pilíře demokracie.

Občanská společnost, která je často hlasem těch nejzranitelnějších, čelí bezprecedentním výzvám. Od označení jako „zahraniční agenti“, aby čelili nadměrné síle během pokojných protestů, je prostředí pro nevládní organizace a subjekty občanské společnosti stále více omezující. Ve světle těchto výzev nebylo odsouzení útoků na svobodu sdružování a pokojné shromažďování ze strany EU nikdy důležitější.

K boji proti těmto trendům využívá EU všechny nástroje, které má k dispozici, včetně značné finanční podpory. Pozoruhodnou iniciativou je systém EU pro životní prostředí (EU SEE), spuštěný v roce 2023 s rozpočtem 50 milionů EUR. Tento průlomový systém má za cíl monitorovat a propagovat občanský prostor v 86 partnerských zemích, přičemž zahrnuje monitorovací index EU SEE, mechanismus včasného varování a mechanismus rychlé a flexibilní podpory (FSM). Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby posílily odolnost občanské společnosti a rychle reagovaly na jakékoli zhoršení nebo pozitivní vývoj v oblasti občanských svobod.

Závazek EU přesahuje EU SEE. Program organizací občanské společnosti Global Europe (CSO) s rozpočtem 1.5 miliardy EUR na období 2021–2027 podporuje organizace občanské společnosti mimo EU. To je doplněno dalšími programy a zdroji, včetně devíti partnerství v celkové výši 27 milionů EUR zaměřených na základní svobody a nezávislá média a iniciativy „Team Europe Democracy“, která sdružuje 19 milionů EUR ze 14 členských států na posílení demokracie a občanského prostoru.

Kromě toho mechanismus Protect Defenders.eu s rozpočtem 30 milionů EUR do roku 2027 nadále nabízí zásadní podporu ohroženým ochráncům lidských práv (HRD), protože od svého založení v roce 70,000 pomohl více než 2015 219 jednotlivcům. na předvstupní pomoc (IPA III) vyčlenila EU 2021 milionů EUR pro občanskou společnost a média na západním Balkáně a v Turecku na období 2023–XNUMX.

Zatímco se svět připravuje na Summit budoucnosti, EU zdůrazňuje význam silné úlohy občanské společnosti, včetně mládeže, při utváření Paktu OSN pro budoucnost. Tato angažovanost je zásadní pro prosazování cílů udržitelného rozvoje a prosazování lidských práv.

U příležitosti Světového dne nevládních organizací EU oceňuje neocenitelné příspěvky občanské společnosti při podpoře odolných a inkluzivních společností. Komplexní rámec podpory EU podtrhuje její odhodlání chránit bezpečný a otevřený občanský prostor na celém světě a zajistit, aby byly vyslyšeny a chráněny hlasy nejzranitelnějších.

Zásadní role nevládních organizací při ochraně svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení

U příležitosti Světového dne nevládních organizací si na chvíli vynaložíme uznání a oslavu zásadní práce nevládních organizací (NGO) po celém světě, zejména těch, které se věnují chránit základní lidské právo na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení (ForRB). Tento den slouží jako připomínka důležitosti podpory těchto organizací, protože jejich úsilí o ochranu FoRB není klíčové pouze samy o sobě, ale také usnadňuje širokou škálu dalších iniciativ humanitární pomoci.

Svoboda vyznání nebo přesvědčení je základním kamenem lidských práv, zakotvených v Článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv. Zajišťuje, že jednotlivci a komunity mohou svobodně praktikovat své náboženství nebo víru, bez obav z diskriminace nebo pronásledování. V mnoha částech světa je však toto právo ohroženo a jednotlivci čelí násilí, právním postihům a sociální ostrakizaci za své přesvědčení. V tomto kontextu, Nevládní organizace pracující na ochraně ForRB hrají klíčovou roli při obhajobě práv těchto zranitelných skupin obyvatelstva, sledování zneužívání a poskytování podpory obětem.

Ochrana FoRB je bytostně spjata se širším spektrem humanitární pomoci. Když mohou jednotlivci a komunity svobodně praktikovat své přesvědčení, podporuje to prostředí tolerance a míru, které je nezbytné pro účinné poskytování pomoci. Navíc, Nevládní organizace zaměřené na ForRB často pracují ve spolupráci s jinými humanitárními organizacemi na řešení složitých krizí, které zahrnují prvky náboženského pronásledování. Zajištěním ochrany FoRB přispívají tyto nevládní organizace k vytváření stabilních společností, kde lze efektivněji realizovat jiné formy humanitární pomoci, jako je vzdělávání, zdravotní péče a pomoc při katastrofách.

Dále práce těchto nevládních organizací v chránící ForRB může vést k dlouhodobým společenským výhodám, včetně podpory pluralismu, demokracie a lidských práv. Tím, že tyto organizace prosazují práva všech jednotlivců na svobodné praktikování svého náboženství nebo víry, pomáhají v boji proti extremismu a budování odolných komunit, které jsou schopné odolávat konfliktům a zotavovat se z nich.

U příležitosti Světového dne nevládních organizací je zásadní uznat provázanost lidských práv a humanitární pomoci. Podpora nevládních organizací, které se zaměřují na ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, není pouze závazkem k prosazování základních lidských práv, ale také strategickou investicí do širší humanitární mise. Jak ctíme neocenitelné příspěvky těchto organizací, zavazujme se také k další podpoře jejich úsilí a chápejme, že tím pomáháme usnadňovat všechny ostatní druhy humanitární pomoci a přispíváme k vytvoření spravedlivějšího a mírumilovnějšího světa.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -