3.7 C
Brussel
Maandag, Desember 4, 2023
onderhoudSosiologie Unplugged: Peter Schulte se ooglopende onderhoud oor "sektes" en "kultusse"

Sosiologie Unplugged: Peter Schulte se ooglopende onderhoud oor “sektes” en “kultusse”

Juan Sanchez Gil
Juan Sanchez Gil
Juan Sanchez Gil - by The European Times Nuus - Meestal in die agterlyne. Verslagdoening oor korporatiewe, sosiale en regeringsetiese kwessies in Europa en internasionaal, met die klem op fundamentele regte. Gee ook stem aan diegene wat nie deur die algemene media geluister word nie.

In 'n wêreld waar ideologieë en sektes dikwels kontroversie en verwarring aanwakker, word die begrip van die ingewikkeldhede van hierdie verskynsels uiters belangrik. The European Times het die seldsame geleentheid gehad om te sit met Peter Schulte, 'n gewaardeerde sosiale wetenskaplike en voormalige Weltanschauungsbeauftragter (wat baie 'n "sekte-/kultuskommissaris" genoem het), wat vir meer as 'n dekade in die dieptes van hierdie onderwerpe gedelf het. In hierdie eksklusiewe onderhoud deel Schulte sy diepgaande ervarings, refleksies en waarnemings wat lig werp op die dikwels misverstaan ​​wêreld van "sektes" en "kultusse."

Inleiding

Met 'n loopbaan wat strek van 1998 tot 2010, het Schulte se rol as verteenwoordiger oor ideologieë en sektes hom aan uiteenlopende perspektiewe en aangrypende lewensverhale blootgestel. In teenstelling met konvensionele verwagtinge, het hy gevind dat die ware aard van hierdie sake baie meer kompleks en verweef met die samelewing was as wat voorheen geglo is. In hierdie opregte gesprek spreek Schulte aan hoe sy ontmoetings met individue wat hulp soek dikwels gelei het tot verrassende onthullings, wat die oppervlak-vlak uitbeelding van sogenaamde "kultusse" oorskry.

Soos die gesprek vloei, delf Schulte ook in sy ervarings met Scientology, 'n onderwerp wat steeds die publiek se aandag boei. Deur nougesette navorsing en ontleding ontrafel hy die sosiologiese faktore wat die stigmatisering van hierdie godsdienstige beweging aandryf, wat heersende persepsies uitdaag en gedagteprikkelende vrae oor samelewingswaardes en sedes opper. Sy boek dek vrae soos “Op watter plausible basis was Scientology 'n sosiale bedreiging verklaar? Wat was die oorsake van hierdie aksies? Watter instellings, mense of ander akteurs was beduidend betrokke? Watter middele het hulle gebruik om te maak Scientology gevaarlik lyk?”.

In hierdie oogopenende bespreking bied Schulte 'n vars perspektief op die "kultusprobleem", en dring aan op 'n meer genuanseerde en objektiewe benadering tot die verstaan ​​van nuwe godsdienstigheid en spiritualiteit. Hy glo dat die staat, nie net die kerke nie, 'n rol moet speel om deursigtigheid te bevorder en ingeligte menings oor godsdienstige aangeleenthede te kweek.

Sluit by ons aan terwyl ons saam met Peter Schulte 'n reis van kennis en verligting onderneem, en die verborge kompleksiteite agter ideologieë en sektes ondersoek in hierdie eksklusiewe onderhoud wat aan jou gebring is deur The European Times.

The European Times: Hoe het jy 'n "verteenwoordiger oor ideologieë en sektes" geword (Weltanschauungsbeauftragter)?

Peter Schulte: Dit was eintlik nogal onbenullig. Ek het in 1998 my doktorsgraad as sosiale wetenskaplike gedoen, was al 'n ruk lank besig met navorsing en was bloot op soek na 'n nuwe uitdaging. Ek het toevallig op 'n koerantadvertensie afgekom: mense word gesoek om 'n inligtingsentrum vir godsdienstige en ideologiese kwessies op te rig en te bestuur. Die werkgewer was die provinsie Tirol. Ek het aansoek gedoen en is aanvaar sonder om te weet wat om te verwag.

Hoe lank het jy daar gewerk?

PS: Van 1998 tot 2010, in die sosio-politieke departement van die kantoor van die Tiroolse regering. Ek het twee werknemers gehad, 'n groot kantoor en was verantwoordelik vir die berading- en inligtingsarea van "sektariese kwessies".

Watter ervarings het jy gedurende hierdie tyd gehad?

PS: Ek het dit interessant gevind om te weet watter mense so 'n instansie genader het met watter kommer. Die eerste inligting wat ek ontvang het, was materiaal van verskeie sekteberadingsentrums in Duitsland en Oostenryk, van kerk- en staatsinisiatiewe en ook van private ouers. Die tekens was duidelik: die gevaar van sogenaamde kultusse is baie groot en ek kan ook iemand wees wat betrokke is by die stryd teen die bose in die wêreld. Die nodige wapens hiervoor, naamlik inligtingsbrosjures van allerlei aard, is dadelik verskaf.

Die mense wat my direk vir raad genader het, het egter minder in letterkunde belang gestel. Hulle was meer geïnteresseerd in konkrete, alledaagse probleme wat uiteraard met die sogenaamde sektes te doen gehad het. By nadere ondersoek het dit egter dikwels geblyk dat hul probleme meer kompleks en verreikend was en dat die oorsaaklike probleem – dit wil sê die sogenaamde kultus – slegs een deel van die hele interaksiesisteem was.

Dit was meestal individuele lewensverhale waar gepoog is om 'n "kultusagtige" konteks te konstrueer. Sommige hulpsoekers was in so 'n ernstige toestand dat hulle nie meer berading kon doen nie.

Hulle het geglo in samesweringsteorieë en vreemde magte wat hulle in hul optrede sou beperk en manipuleer. Hierdie waarnemings word heeltemal geïgnoreer in die beradingstoneel, hoewel dit myns insiens 'n belangrike basis vorm vir die bespreking oor hoe om sogenaamde kultusse te hanteer.

Wat kan jy ons vertel van jou ervaring met Scientology?

PS: Scientology dien baie mense as 'n projeksieskerm vir die bose by uitstek. Dit is heeltemal irrelevant of die beskuldigings waar of onwaar is, wat belangrik is, is dat dit dien om mites oor sogenaamde sektes voort te sit. Die beradingstoneel doen alles om hierdie beeld te vervoer en in stand te hou. Dit het my laat wonder toe ek lees dat in baie beradingsentrums, Scientology is boaan die lys van versoeke. Ek kon nie hierdie waarneming maak nie.

Gedurende my aktiewe tyd het ek lede van verwag Scientology wat hulp, begeleiding en berading in hul uitgang gesoek het. Maar niemand het na my toe gekom nie, eerder het mense van erkende kerke wat wou vertrek na my toe gekom, meestal hoër funksionarisse wat nie met die kerkowerheid oor die weg gekom het nie. En hoewel hulle baie toegewyd was aan die algemene belang, was hulle vol selftwyfel en skuldgevoelens.

Tot vandag toe, 'n oop diskoers oor Scientology ontbreek, veral die antwoord op die algemene vraag na die betekenis van nuwe godsdienstigheid en spiritualiteit in 'n wêreld wat verwarrend geraak het. Ek sien nog 'n probleem in die taak van die klassieke media om betroubare inligting en feite te publiseer. Met die koms van sosiale media en nuwe inligtingskanale word hulle egter dikwels gedwing om aandag te genereer sodat hul leserspubliek nie uitval nie.

Wat het gemaak dat jy die werk ná 12 jaar verlaat het?

PS: Ek het besef ek kom nêrens nie. Die staatsregering het verwagtinge gehad waaraan ek nie wou of kon voldoen nie. Solank jy die “sektariese gevaar” versprei en so die spook op sy naam noem, is jy deel van ’n gemeenskap wat geen selftwyfel ken nie. Almal moet dieselfde dink en diegene wat dit nie doen nie, word met uitsluiting en ewige verbanning gedreig. Dit is kenmerkend van 'n groot deel van die beradingstoneel dat dit grootliks teenstrydige opinies en ervarings ignoreer, al wys dit juis op hierdie probleem in "sektes".

Jy het 'n boek later geskryf.

DieAkte Scientology boek Sosiologie Unplugged: Peter Schulte se ooglopende onderhoud oor "sektes" en "kultusse"

PS: Ja, ek wou my waarnemings en ervarings aan 'n belangstellende publiek beskikbaar stel, om so te sê 'n nuwe impuls in die gesprek te bring. Die resultaat was 'n populêr-wetenskaplike ontleding wat op verskillende vlakke na die onderwerp kyk.

Jou nuwe boek is geheel en al gewy aan die onderwerp van Scientology. Hoekom?

PS: Ek wou weet hoe hierdie kontroversie ontstaan ​​het, hoekom Scientology word waargeneem deur die Duitse kantoor vir die beskerming van die grondwet en watter sosiologiese faktore die sosiale beeld van beïnvloed Scientology. Om dit te doen het ek jare lank intensief nagevors, dokumente deurgewerk en onderhoude gevoer. Die inspeksie van lêers van die Duitse federale regering alleen wys hoe dun die data eintlik is en dit Scientology is eintlik sedert 1997 sonder enige grondslag deur die Kantoor vir die Beskerming van die Grondwet waargeneem.

Scientology is 'n interessante verskynsel omdat ons die sosiologiese faktore van uitsluiting en stigmatisering kan waarneem in die manier waarop die samelewing met hierdie Nuwe Godsdienstige Beweging omgaan. Hierdie bespreking gaan nie oor feite of waarheid nie, maar oor die hantering van waardes en sedes. ’n Godsdienstige beweging wat die verlede van psigiatrie en sy metodes in die algemeen aan die kaak stel, het nog nooit in Duitsland bestaan ​​nie. Terselfdertyd kon ek waarneem dat sommige belangegroepe baie intensief werk om sogenaamde drop-outs as verteenwoordigend van die hele gemeenskap voor te stel, met die doel om 'n negatiewe beeld van Scientology in die samelewing. Ek het soms die indruk gehad dat dit 'n poging was om die aandag af te lei van die afwykings in die amptelike kerke.

Die Akte Scientology getalle Sosiologie Unplugged: Peter Schulte se ooglopende onderhoud oor "sektes" en "kultusse"
Sosiologie Unplugged: Peter Schulte se ooglopende onderhoud oor "sektes" en "kultusse" 4

Wat was die reaksie op jou boek?

PS: Ek het meer verwag: meer morele verontwaardiging, meer argumente, meer besprekings. Alhoewel etlike duisende boeke in omloop is, lyk dit vir my of die boek stil is. Selfs voormalige kollegas van die konsultasietoneel het nie op my publikasie gereageer nie, en ook nie die Duitse Kantoor vir die Beskerming van die Grondwet nie. In plaas daarvan kon ek 'n paar resensies op Amazon lees. Ek is egter nie aangeval as 'n nes-vernietiger of as onwetenskaplik nie.

Intussen is 'n Engelse vertaling van die boek beskikbaar en sal binnekort gepubliseer word.

In retrospek: Hoe sien jy die “kultusprobleem” in die algemeen?

PS: Die bespreking is heeltemal oordrewe, en niks word bevraagteken nie. Die gebied van sogenaamde sektes gaan net oor sekere areas van ons samelewing, en dit gaan dikwels oor waarde-oriëntasies of, eenvoudig gestel, oor die vraag wat toegelaat word en wat nie. Daar is belangegroepe wat 'n probleem het met nuwe godsdienstigheid en spiritualiteit, mense wat glo dat dit skadelik vir mense is. Hoekom mense hulle tot nuwe geestelike aanbiedinge wend, wat hulle daar soek of vind, of die feit dat mense bloot goed opgepas voel in sulke groepe, dit is heeltemal irrelevant vir hierdie belangegroepe.

Ons moenie die kwessie alleen aan die kerke oorlaat nie – soos in die verlede gebeur het – want die staat behoort eintlik die taak te hê om deursigtigheid in godsdienssake te verseker of die balans van inligting te waarborg. Sodoende kon die burger 'n objektiewe mening vorm.

FECRIS is 'n internasionale vereniging wat verskeie anti-sektebewegings byeenbring. Het jy enige ondervinding hiermee gehad?

PS: In Oostenryk is daar ook 'n organisasie wat ondersteun en bevorder FECRIS. Die lede daarvan is whippersnappers wat enige vorm van nuwe godsdienstigheid en spiritualiteit teëstaan. Hulle versprei vreemde teorieë oor "kultusse" en hul "metodes". Ek het gedurig die gevoel gehad dat hulle familiekonflikte op “kultusse” probeer blameer.

Wat doen jy vandag?

PS: Ek is 'n selfstandige entrepreneur in die gesondheidsektor. Hier moet ek baie op ooghoogte kommunikeer, wat my kliënte en ook ek baie waardeer. Ek stel steeds belang in die onderwerp en ontvang soms nog uitnodigings om my mening oor die onderwerp van godsdienstige bewegings te gee.


Meer oor Peter Schulte:

peter Sosiologie Unplugged: Peter Schulte se ooglopende onderhoud oor "sektes" en "kultusse"

Peter Schulte is 'n vooraanstaande sosiale wetenskaplike wat bekend is vir sy insiggewende bydraes tot sosiologie en ideologieë. Hy het twaalf jaar lank as 'n "verteenwoordiger" van die regering oor ideologieë en sektes gedien en unieke insigte verkry in die kompleksiteite van godsdienstige en ideologiese kwessies. Schulte se navorsing het heersende persepsies uitgedaag en gepleit vir 'n meer genuanseerde begrip van nuwe godsdienstige bewegings. Vandag is hy 'n selfstandige entrepreneur in die gesondheidsektor, wat steeds sy kennis en kundigheid deel. Schulte se passie vir die ontrafeling van menslike gedrag en die bevordering van ingeligte besprekings het 'n blywende impak op die wêreld van sosiale wetenskappe gelaat.

VRYWARING: Inligting en menings wat in die artikels weergegee word, is dié van diegene wat dit vermeld en dit is hul eie verantwoordelikheid. Publikasie in The European Times beteken nie outomaties onderskrywing van die siening nie, maar die reg om dit uit te druk.

VRYWARINGVERTALINGS: Alle artikels op hierdie webwerf word in Engels gepubliseer. Die vertaalde weergawes word gedoen deur 'n outomatiese proses bekend as neurale vertalings. As jy twyfel, verwys altyd na die oorspronklike artikel. Dankie vir die begrip.

- Advertensie -

Meer van die skrywer

- EKSKLUSIEWE INHOUD -kol_img
- Advertensie -
- Advertensie -
- Advertensie -

Moet lees

Jongste artikels

- Advertensie -