22 C
Brusel
Pondělí říjnem 2, 2023
Lidská právaPatriarchální a synodální poselství u příležitosti 80. výročí...

Patriarchální a synodální poselství u příležitosti 80. výročí záchrany bulharských Židů

Autor: Svatý synod Bulharské pravoslavné církve

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Hostující autor
Hostující autor
Hostující autor publikuje články od přispěvatelů z celého světa

Více od autora

Konflikt Ázerbájdžán-Arménie: mimo běžné přesvědčení

0
Je nepopiratelné, že válka, tato pohroma, která pustoší lidstvo, rozsévá zkázu. Čím déle konflikt trvá, tím více podněcuje nepřátelství mezi zúčastněnými národy, čímž je obnovení důvěry mezi válčícími stranami ještě obtížnější. Vzhledem k tomu, že konflikt mezi Ázerbájdžánem a Arménií již dosáhl smutného stého výročí své existence, je těžké si představit, jaká muka tyto dva národy, z nichž každý nese svůj díl utrpení, prožívají.

Autor: Svatý synod Bulharské pravoslavné církve

Desátého března si instituce bulharského státu i naše veřejnost připomínají den, kdy v roce 1943, v nejtemnějších hodinách druhé světové války, kdy její výsledek nebyl vůbec jasný, se svým kolektivním úsilím naši lidé zastavili deportace našich krajanů židovského původu, bulharských Židů, do nacistických táborů smrti.

Role Bulharské pravoslavné církve v této práci nebyla nikdy zapomenuta a vždy byla zdůrazňována zejména židovskou komunitou, za což jsme vděčni. Není proto třeba a není vhodné, aby církev poukazovala na své zásluhy, tím méně na to, že v určité, těžké historické chvíli jednala jediným pro ni možným způsobem, totiž – v souladu s přikázání pravoslavné víry .

Pravdou je, že když v noci z 9. na 10. března 1943 metropolita Stefan usiloval o naléhavou schůzku s vedením státu, aby vyjádřil nesouhlas církve s nadcházející deportací, a metropolita Kirill vstoupil mezi uvězněné Židy ve škole v Plovdivu a řekl strážím, že pokud budou zajati, půjde s nimi, nebyly to izolované činy občanského postavení, ale výsledek systematické, pevně držené linie Svatého synodu. V souladu s křesťanským učením a tisíciletou praxí tolerance, empatie a lásky Bulharská pravoslavná církev vždy odmítala jakoukoli formu antisemitismu, rasové či náboženské nenávisti vůči představitelům židovské komunity, jakož i v zásadě vůči každému člověku. Již při přijetí antisemitského zákona na ochranu národa lze v zápisu ze Svatého synodu z roku 1940 slyšet varovná slova bulharských biskupů: „Bulharská pravoslavná církev, která mezi našimi lidé, spasitelná pravda a přikázání našeho Spasitele, že jsme všichni synové nebeského Otce, nemůže opomenout upozornit na faktory odpovědné za to, že tento zákon v některých svých dekretech proti židovsko-Izraelitům obsahuje ustanovení, která nelze považovat za spravedlivá … Každý člověk a každý národ se musí chránit před nebezpečím, ale v tomto oprávněném pronásledování by nemělo být dovoleno bezpráví a násilí vůči druhým“.

A více: „Otázka našeho postoje k Židům je jasná. Jsme křesťané a jako biskupové svaté bulharské církve nemůžeme než stát na půdě svatého evangelia a Kristova učení o rovnosti všech lidí před Bohem bez ohledu na původ, rasu a kulturu. Proto se musíme zastat Židů."

Posvátný synod deklaroval tento postoj již v roce 1940 a nejživěji se projevil v akci devátého proti desátému březnu 1943, v jejímž důsledku ani jeden Žid žijící na území kanonické diecéze hl. Bulharská exarchie v té době nebyla poslána k vyhlazení do táborů smrti.

Tato akce by nebyla možná, kdyby bulharský lid nebyl církví, kdyby nebyl pevně sjednocen kolem svých metropolitů, kdyby hlas církve nebyl tak silný, protože to byl hlas věřících, Kriste- milující a filantropický ortodoxní bulharský Boží lid. Ne někdo jiný, totiž Bulharská pravoslavná církev, nevypěstovala ve svém lidu sílu a odhodlání postavit se zlu – vlastnosti, které jsou projevem jejich příslušnosti ke křesťanské víře a jejím hodnotám. Sílu víry prokázali lidé v čele s biskupy své pravoslavné církve v mrazivých dnech roku 1943 a svou vírou zachránili své krajany – Židy. Lidová moc je nemožná bez pravoslavné víry, a to je velmi důležité ponaučení, které si dnes musíme vzít z případu z desátého března.

Nemůžeme nezmínit s hlubokým smutkem, že přesto bylo více než 11 tisíc Židů ze sousedních území, dočasně pod bulharskou světskou správou, stále zajato a mnoho z nich zemřelo v plamenech holocaustu. Truchlíme pro ně. Litujeme, že exarchát neměl sílu a možnosti postarat se o Židy v těch diecézích, které byly před 30 lety násilně odděleny od jeho těla, stejně jako o Židy v r. Bulharsko. Je nám to upřímně líto!

Obvykle se v tento den uvádějí jména jen některých metropolitů, kteří se zvláště projevili ve svatém a filantropickém díle záchrany bulharských Židů v roce 1943. Jsme však povinni připomenout jména všech hodných biskupů, kteří byli členy posvátného synodu bulharské exarchy, kteří byli shromážděni ve jménu Krista a Bůh byl mezi nimi a žehnal jejich práci, a Ducha svatého životadárného diktovali svá rozhodnutí. Jsou to: metropolita Neofit z Vidinu – místopředseda Svatého synodu, metropolita Stefan ze Sofie, metropolita Mihail z Dorostolu a Chervenu, metropolita Paisiy z Vrachanu, metropolita Boris z Nevrokopu, metropolita Sophronius z Turnova, metropolita Yosif z Varny a Preslav, metropolita Kirill z Plovdivu, metropolita filaret z Loveče, metropolita Evlogii ze Slivenu a metropolita Kliment ze Staré Zagory.

Věčná a požehnaná budiž vzpomínka na tyto naše předky! Jejich práce budiž nám inspirací a příkladem, když musíme čelit současným projevům xenofobie, antisemitismu či lidské nenávisti jakékoli povahy a vůči komukoli. Jejich víra je naše víra, jejich síla je naše síla, jejich přesvědčení je naše přesvědčení. Bulharská pravoslavná církev bude své zbožné a Krista milující lidi vždy vychovávat v lásce k bližnímu, toleranci, solidaritě a lidskosti. Od té doby je tomu tak Bulharsko se stal ortodoxním křesťanským státem, a pokud to závisí na nás, bude to tak zde navždy a navždy.

Kéž Bůh odpustí požehnaně zemřelým našim arcipastýřům, kteří pomohli zachránit Židy v exarchických diecézích na území Bulharsko a chránil tak důstojnost pravoslavné církve a zachoval čest naší vlasti.

Krátká adresa této publikace: https://dveri.bg/da6qk

- Reklama -
- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -