12.3 C
Brusel
Pátek, září 15, 2023
InstituceEvropská radaPACE vydává závěrečné prohlášení k deinstitucionalizaci osob se zdravotním postižením

PACE vydává závěrečné prohlášení k deinstitucionalizaci osob se zdravotním postižením

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Více od autora

Zpravodaj přezkumu Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) o deinstitucionalizaci osob se zdravotním postižením uznal v písemném komentáři rozhodovací orgán Rady, Výbor ministrů (CM), za jeho odpověď na doporučení shromáždění z dubna 2022. Zároveň paní Reina de Bruijn-Wezeman také poukázala na problém, že CM nadále zastává zastaralá stanoviska a posiluje propast v oblasti lidských práv s OSN a občanskou společností obecně, pokud jde o osoby s problémy duševního zdraví.

Parlamentní shromáždění se svým doporučením 2227 (2022), Deinstitucionalizace osob se zdravotním postižením zopakoval naléhavou potřebu Rady Evropy „plně začlenit změnu paradigmatu zahájenou Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD) do své práce“. A za druhé doporučil Výboru ministrů, aby „upřednostnil podporu členským státům, aby okamžitě zahájily přechod ke zrušení donucovacích praktik v prostředích duševního zdraví“.

Shromáždění jako poslední bod doporučilo, aby v souladu s jednomyslně přijatým doporučením shromáždění 2158 (2019) Ukončení nátlaku v oblasti duševního zdraví: potřeba přístupu založeného na lidských právech že Rada Evropy a její členské státy „se zdrží schvalování nebo přijímání návrhů právních textů, které by znesnadnily úspěšnou a smysluplnou deinstitucionalizaci, jakož i zrušení donucovacích praktik v zařízeních duševního zdraví a které jsou v rozporu s duchem a literou CRPD“.

Kontroverzní možný nový právní nástroj

Tímto závěrečným bodem zastupitelstvo poukázalo na kontroverzně koncipovaný možný nový právní nástroj upravující ochranu osob při použití donucovacích prostředků v psychiatrii. Toto je text, který vypracoval Výbor pro bioetiku Rady Evropy v návaznosti na Radu Evropy Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Článek 7 Úmluvy, který je hlavním relevantním textem, o který se jedná, stejně jako jeho referenční text, Evropská úmluva o lidských právech, čl. 5 odst. 1 písm. e), obsahují stanoviska založená na zastaralých diskriminační politiky z první poloviny 1900. století.

Zpravodajka, paní Reina de Bruijn-Wezeman, v písemném komentáři výboru shromáždění pro sociální věci, zdraví a udržitelný rozvoj uvedla, že je spokojena s tím, že výbor ministrů „souhlasí se shromážděním v tom, že je důležité podporovat členské státy v jejich rozvoji z lidská práva-vyhovující strategie pro deinstitucionalizaci osob se zdravotním postižením.

A zároveň nemohla než zopakovat odstavec Doporučení shromáždění Výboru ministrů: „[...] zdržet se schvalování nebo přijímání návrhů právních textů, které by umožnily úspěšnou a smysluplnou deinstitucionalizaci, jakož i zrušení nátlakových praktik v podmínkách duševního zdraví obtížnější a které jsou v rozporu s duchem a literou CRPD – jako je návrh dodatkového protokolu […].“

„Bohužel se nezdá, že by CM souhlasil s tím, že by se to mělo vztahovat na osoby s duševními problémy v ústavech, protože považuje „osoby se zdravotním postižením“ za skupinu „odlišnou od [,] osob s problémy duševního zdraví,“ paní Reina de Bruijn-Wezeman poznamenala.

Zdůraznila, že: „V tom je jádro věci. Shromáždění přijalo od roku 2016 tři doporučení CM, zdůrazňující naléhavou potřebu Rady Evropa, jako přední regionální organizace pro lidská práva, plně začlenit změnu paradigmatu iniciovanou Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD) do své práce a podpořit tak ukončení donucování v oblasti duševního zdraví.“

Paní Reina de Bruijn-Wezeman tento bod objasnila: „Místo toho, jak sám uvádí v této odpovědi, CM odpověděl na několik doporučení shromáždění tím, že znovu potvrdil mandát, který dal Výboru pro bioetiku k vypracování dodatkového protokolu k Úmluva o lidských právech a biomedicíně o ochraně lidských práv a důstojnosti osob v souvislosti s nedobrovolným umístěním a nedobrovolnou léčbou v rámci služeb psychiatrické péče.

Dodatkový protokol „není vhodný pro daný účel“

postižení – paní Reina de Bruijn-Wezeman, když předložila svou zprávu o deinstitucionalizaci PACE
Paní Reina de Bruijn-Wezeman, když předložila PACE svou zprávu o deinstitucionalizaci

"Chci se vyjádřit velmi jasně," dodala paní Reina de Bruijn-Wezeman. „I když vítám rozhodnutí navrhnout (nezávazné) doporučení na podporu využívání dobrovolných opatření ve službách duševní péče, stejně jako plány CM připravit (nezávazné) prohlášení potvrzující závazek Rady Evropy zlepšení ochrany a autonomie osob ve službách duševní péče, to nečiní návrh dodatkového protokolu – který bude závazným nástrojem – o nic chutnější.

Návrh tohoto možného nového právního nástroje (dodatkového protokolu) na úrovni Výboru ministrů Rady Evropy byl tvrdě kritizován, protože navzdory jeho deklarovanému zdánlivě důležitému záměru chránit oběti nátlakových brutalit v psychiatrii, které by se potenciálně rovnaly mučení, ve skutečnosti udržoval Eugenický duch v Evropě. Hledisko regulovat a v maximální možné míře předcházet takovým škodlivým praktikám vůči osobám se zdravotním postižením nebo duševními problémy je v příkrém rozporu s požadavky moderních lidských práv, která je jednoduše zakazují.

Paní Reina de Bruijn-Wezeman nakonec zdůraznila, že „Vytvoření „balíčku“ žádoucích a nežádoucích právních nástrojů by nemělo a nemůže odvádět pozornost od skutečnosti, že návrh dodatkového protokolu není vhodný pro daný účel (slovy Rady Evropy zmocněnec pro lidská práva) a je neslučitelná s CRPD (podle názoru CRPD CRPD výboru a odpovědných zvláštních zpravodajů OSN).

- Reklama -
- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -