9.2 C
Brusel
Středu únor 28, 2024
EvropaKROK k podpoře konkurenceschopnosti a odolnosti EU ve strategických odvětvích

KROK k podpoře konkurenceschopnosti a odolnosti EU ve strategických odvětvích

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

„Platforma strategických technologií pro Evropu (STEP)“ si klade za cíl podpořit digitální, nulovou síť a biotechnologie a umožnit průmyslu EU dosáhnout přechodu na digitální a nulovou síť.


Výbory pro průmysl, výzkum a energetiku a Rozpočtové výbory přijaly v pondělí svůj postoj k vytvoření „platformy strategických technologií pro Evropu“, která má podporovat kritické strategické technologie různými prostředky, jako je finanční podpora,Pečeť suverenity' a 'Portál suverenity".

STEP si klade za cíl posílit různé programy a fondy EU a nasměrovat až 160 miliard EUR na nové investice spolu s pobídkami politiky soudržnosti a nástrojem pro obnovu a odolnost (RRF). Platforma by podpořila růst klíčových technologických hodnotových řetězců v odvětvích, jako je digitální technologie, nulová síť a biotechnologie, řešila by nedostatek pracovních sil a dovedností a podporovala inovace. Poslanci EP ve svých pozměňovacích návrzích prosazují dodatečné 3 miliardy EUR k navrhovaným 10 miliardám, čímž se rozpočet STEP dostane až na 13 miliard EUR v nových fondech.

Poslanci navíc navrhují užší sladění tohoto nařízení se zákonem o čistém nulovém průmyslu a zákonem o kritických surovinách a zřízení výboru STEP, který zajistí jeho účinné provádění.

STEP by měl také fungovat jako „testovací platforma pro plnohodnotný suverenní fond v příštím období VFR“. Poslanci žádají Komisi, aby do roku 2025 provedla průběžné hodnocení, včetně návrhu na změnu STEP nebo nového návrhu na plnohodnotný Evropský fond suverenity. Pokud to Komise nenavrhne, musí svůj výběr zdůvodnit, shodli se poslanci.


Je nutné naléhavé přijetí v souladu s revizí dlouhodobého rozpočtu EU

Navrhovaný KROK je součástí probíhající revize dlouhodobého rozpočtu EU, u kterého jsou nutné úpravy, protože se po mnoha krizích, k nimž došlo od roku 2021, značně vyčerpal. Poslanci trvají na tom, aby byl krok STEP spolu s revizí rozpočtu schválen co nejdříve, protože balíček by měl být začleněn do roční rozpočet na příští rok, který bude projednán v listopadu 2023.

Citáty

„STEP byl kdysi považován za nový Evropský fond suverenity – ale není tomu tak. Prostřednictvím STEP se Komise snaží narovnat kruh, ale návrh trpí třemi konkurenčními cíli: výrobou nezbytných technologií k dosažení našich klimatických cílů, zvýšením Evropa suverenita vůči jiným regionům světa a posílení soudržnosti mezi členskými státy EU,“ uvedl vedoucí europoslanec Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Christian Ehler (EPP, DE). „Výrazně jsme text vylepšili a vytvořili jsme legislativní soudržnost s dalšími dokumentacemi, jako je zákon Net-Zero Industry Act a zákon o kritických surovinách. Zajistili jsme řádně fungující Evropskou radu pro inovace, abychom i nadále byli předním kapitálovým investorem EU pro strategické investice,“ dodal.

„STEP je výchozím bodem pro správnou podporu technologií v Evropě. Evropské technologie musí mít přístup k lepším možnostem financování. Tolik potřebné strategické autonomie EU lze dosáhnout pouze řešením potřeb našich průmyslových odvětví. STEP nasměruje stávající finanční prostředky do správných projektů, posílí synergie mezi fondy a tyto projekty podpoří. Za tímto účelem bude existovat pečeť suverenity, která má navrhovatelům projektů pomoci přilákat investice tím, že potvrdí jejich příspěvek k cílům STEP. Proto je nesmírně důležité mít strukturu řízení – výbor STEP. Finanční prostředky musíme využívat transparentně a efektivně,“ řekl zpravodaj rozpočtového výboru José Manuel Fernandes (EPP, PT).

Další kroky

Legislativa byla přijata 43 hlasy pro, 6 proti a 15 se zdrželo hlasování. Bude o něm hlasovat celá sněmovna na plenárním zasedání ve dnech 16.–19. října.

Pozadí

"Platforma strategických technologií pro Evropu“ si klade za cíl posílit evropskou konkurenceschopnost a odolnost ve strategických odvětvích a snížit jejich závislost na ekonomice EU. Předpokládá podporu pro vývoj a výrobu kritických technologií a řeší nedostatek pracovních sil a dovedností.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -