5.5 C
Brusel
Soboty dubna 20, 2024

O biskupech

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Hostující autor
Hostující autor
Hostující autor publikuje články od přispěvatelů z celého světa

Od sv. Rev. Simeon, Nový teolog,

Z "Poučení s pokáráním pro všechny: krále, biskupy, kněze, mnichy i laiky, mluvené a mluvené ústy Božími" (výňatek)

…Biskupové, hlavy diecézí, rozumějte:

Jsi otiskem mého obrazu.

Umístěn, mluvíš přede mnou,

Ve shromážděních spravedlivých máš přijít.

Jste nazýváni mými učedníky,

Nesoucí Můj božský obraz.

I přes malý společný stůl

Tak velkou moc jsi získal,

Co mám od Otce, Boha Slova.

Jsem od přírody Bůh, ale vtělil jsem se

A stal jsem se mužem, ale ve dvou aktech vůle

A to ve dvou povahách. Nerozlučné, nespojené.

Jsem člověk a Bůh je dokonalý.

Jako muže jsem tě vychoval

Svýma rukama se mě dotkněte a držte mě.

Jako Bůh jsem vám nepřístupný

A nepolapitelný do vašich smrtelných rukou.

Duchem jsem neviditelný pro slepé,

Přes všechna ta jatka – zůstal jsem nepřístupný,

Bůh a člověk v jedné univerzální hypostázi Já.

Mezi biskupy jsou takoví

Kdo se svým sana stal hrdým,

A povyšují se nad ostatní,

Považovat každého za bezcenné a méněcenné.

Je poměrně dost biskupů, kteří

Jsou příliš daleko od důstojnosti svého státu.

Nemluvím o těch, kde

Slova s ​​činy, se životem jsou jedno,

A jejich životy odrážejí učení a slova.

Ale o biskupech říkám hodně,

Jejichž život nevyhovuje jejich kázání

A které Má hrozná tajemství neznají,

A myslí si, že můj ohnivý chléb vystupují,

Ale mým chlebem vskutku, jakkoli prostým, pohrdají,

A jedí jednoduchý chléb, ale má neviditelná sláva,

Je nemožné je vůbec zahlédnout.

Málokterý z mých biskupů je tedy hoden.

Je mnoho těch, kteří jsou vysoce postavení

A na pohled jsou pokorní – ale s falešným,

S nechutnou, hloupou, pokryteckou pokorou.

honit jen lidskou chválu,

Pohrdají mnou, Stvořitelem celého vesmíru,

A jako chudák jsem – opovrhovaný a zavrhovaný.

Drží mé tělo nehodné,

Snaží se povznést nade vše, a to se jim nepodařilo

Rucha Mé milosti, která

Nikdy žádným způsobem nezískali.

Do mého chrámu směle přicházejí bez pozvání,

Vstupují do hlubin nevyřčených sídel,

Které jsou nehodné ani zvenčí pohledu.

Ale milosrdně nesu jejich nestydatost.

Když vstoupí, mluví se mnou jako s přítelem:

Chtějí vás ne jako sluhy, ale jako kamarády

Ukázat se – a nebojácně tam stát.

Bez mé milosti,

Slibují lidem, že se za ně budou modlit,

Ač vinen mnoha hříchy,

Oblékají si lesklé šaty,

Ale vypadají čistě jen navenek.

Jejich duše jsou špinavější než bláto v bažinách,

Jsou hroznější než smrtelný jed,

Darebáci, spravedliví jen na pohled.

Jako kdysi zrádce Jidáš,

Vzal ode mne chléb a jedl ho nehodně,

Jako by tento chléb byl tou nejobyčejnější věcí,

A v tu chvíli do něj „chlebem“ vstoupil ďábel,

Proměnilo ho to v nestydatého zrádce Boha.

Proradný vykonavatel své vůle,

Otrok a služebník Judy ano.

To se stane nevědomky těm, kteří

Což směle, hrdě a nedůstojně

Moje božská tajemství se dotýkají.

Zejména hlavy diecézí, hlavních měst,

Často kněží

Před přijímáním mají spálené svědomí,

A pak – již zcela odsouzen.

Vstupte směle do mého Božského dvora,

Bezostyšně stojí u oltáře a povídají si,

Nevidím Mě a vůbec necítím

Moje nedosažitelná Božská sláva.

No, kdyby viděli, neodvážili by se

Ani by se neodvážili takto jednat

Ke vstupu do vestibulu pravoslavného kostela.

...

Kdo z nás, kněží, dnes

Nejprve se očistil od neřestí

A teprve potom se odvážil být knězem?

Kdo by mohl beze strachu říci:

Že pohrdl pozemskou slávou a přijal kněžství

Pouze pro nebeskou Božskou slávu?

Kdo jediný zcela miloval Krista,

A zlato a bohatství, které odmítl?

Kdo žije skromně a spokojí se s málem?

A kdo si nikdy nepřivlastnil?

Koho za úplatek netrápí svědomí?

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -