6.6 C
Brussel
Woensdag februari 28, 2024
GezondheidScientology De geestelijke gezondheid versterken tegen misbruik: pleiten voor richtlijnen om mensen te beschermen

Scientology De geestelijke gezondheid versterken tegen misbruik: pleiten voor richtlijnen om mensen te beschermen

Op Wereld #MentalHealthDay bestrijdt een mondiale beweging psychiatrische misstanden, aangestuurd door de WHO, OHCHR, Scientology, CCHR en anderen.

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

Nieuw bureau
Nieuw bureauhttps://europeantimes.news
The European Times Nieuws is bedoeld om nieuws te dekken dat er toe doet om het bewustzijn van burgers in heel geografisch Europa te vergroten.

Op Wereld #MentalHealthDay bestrijdt een mondiale beweging psychiatrische misstanden, aangestuurd door de WHO, OHCHR, Scientology, CCHR en anderen.

BRUSSEL, BELGIË, 12 oktober 2023. Werelddag voor geestelijke gezondheid op 10 oktober 2023 werd een platform voor een mondiale gemeenschap die opkomt voor het vergroten van het bewustzijn en het aanzetten tot verandering tegen psychiatrische misstanden. De Scientology Network heeft de krachten gebundeld met de Citizens Commission on Human Rights (CCHR) om een ​​evenement te organiseren dat zich richt op het werpen van licht op deze urgente kwestie, door een volledige dag van uitzendingen aan de kwestie te wijden via Scientology TV. Ook benadrukte de bredere internationale beweging tegen misstanden in de psychiatrie het belang van de nieuwe WHO- en OHCHR-richtlijnen die mensen beschermen tegen misstanden op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.

Het onthullen van de verborgen risico's van psychiatrische medicatie en de potentiële gevaren ervan

Uit verrassende statistieken blijkt dat één op de vier Amerikanen momenteel afhankelijk is van medicijnen. Schokkend genoeg zijn zelfs kinderen vanaf vijf jaar betrokken bij meer dan 400,000 gevallen. Helaas bestaat er bewustzijn over de potentiële risico's die aan deze medicijnen zijn verbonden. Gemelde bijwerkingen zijn onder meer gedachten aan geweld, angst, depressie, psychose, hallucinaties en zelfs dodelijke slachtoffers. Het is zeer zorgwekkend om te constateren dat personen die medicijnen gebruiken een zes keer grotere kans hebben om door zelfmoord te overlijden.

De Food and Drug Administration (FDA) erkent complicaties zoals geheugenverlies, cognitieve stoornissen, hersenbeschadiging en zelfs dodelijke slachtoffers die verband houden met elektroshocktherapie (ECT). Ondanks deze erkenning ondergaan echter ieder jaar 100,000 mensen in de Verenigde Staten elektroconvulsietherapie (ECT), en het is alarmerend om te constateren dat zelfs psychiaters erkennen zelf dat zij de mechanismen achter ECT niet volledig begrijpen.

Het pleiten voor de missie van CCHR; Een einde maken aan psychiatrisch misbruik

De Citizens Commission on Human Rights (CCHR), een winstorganisatie, zet zich in voor het beschermen van de geestelijke gezondheid en werkt actief aan het uitbannen van onethische praktijken in de mondiale psychiatrische industrie. CCHR en haar partners hebben een rol gespeeld bij het vaststellen van meer dan 320 wetten die erop gericht zijn individuen tegen dergelijke misbruikpraktijken te beschermen.

Marathon van de Wereldgeestelijke Gezondheidsdag; Licht werpen op psychiatrisch wangedrag

Als onderdeel van hun Wereld Geestelijke Gezondheidsdag-campagne hebben de Scientology Network organiseerde een marathonevenement met als doel het publiek in 17 talen voor te lichten over wangedrag en corruptie binnen de geestelijke gezondheidszorg wereldwijd. Deze gebeurtenis diende als een oproep tot actie gericht op het uitroeien van activiteiten die verband houden met de psychiatrie.

De feiten onthullen: shows uitgelicht tijdens de marathon

Tijdens de marathon werd een serie documentaires getoond, geproduceerd door CCHR, die tot doel hadden de waarheid over de geschiedenis en praktijken van de industrie bloot te leggen.

Hier zijn enkele titels ter overweging:

  1. Therapie of marteling: De waarheid over elektroshocks, een exposé over de wrede psychiatrische praktijk van elektroshocks
  2. Psychiatrie: een industrie van de dood, een onderzoek naar het duistere verleden van de psychiatrie
  3. Marketing van waanzin: zijn we allemaal gek??– een blik op hoe de psychiatrie geestesziekten verzint uit winstbejag
  4. De verborgen vijand: Een kijkje in de geheime agenda van de psychiatrie, waarin werd blootgelegd hoe de psychiatrie het Amerikaanse leger infiltreerde en de verwoestende gevolgen ervan
  5. Stemmen voor de mensheid– de enige lopende televisieserie gewijd aan degenen die op straat, in scholen en in gemeenschappen werken om de boodschap van de mensenrechten te verspreiden, gemeenschappen voor te lichten over de gevaren van drugs en psychiatrische misstanden te bestrijden.

Mondiale initiatieven: samenwerkingsinspanningen tussen de WHO en OHCHR

In afwachting van Werelddag voor de Geestelijke Gezondheid heeft de World Health Organization (WHO) en het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) publiceerden een document met de titel “Promoting Mental Health Protecting Human Rights: Guidance and Practices.” Deze uitgebreide gids is bedoeld om landen te helpen bij het hervormen van hun wetgeving om mensenrechtenschendingen in de gezondheidszorg uit te roeien en tegelijkertijd de toegang tot hoogwaardige medische diensten te verbeteren. Veel organisaties en individuen, waaronder CCHR, zijn erkend voor hun bijdragen aan de richtlijnen.

Uitdagingen bij het waarborgen van de mensenrechten binnen de psychiatrie

Binnen de gezondheidszorg zijn er aanhoudende gevallen van misbruik en dwangpraktijken, vaak ondersteund door bestaande wetten en beleidsmaatregelen. Deze misstanden omvatten zowel mishandeling die verband houdt met welzijn als met emotionele omstandigheden. Hoewel sommige landen stappen hebben ondernomen om hun wetten en beleid te herzien, zijn de tot nu toe doorgevoerde veranderingen beperkt in hun reikwijdte.

De voorgestelde aanbevelingen stellen voor maatregelen om dwang in de gezondheidszorg te voorkomen. Ze benadrukken het belang van het verkrijgen van toestemming als leidend principe bij alle gezondheidszorginterventies en bieden suggesties over hoe zaken binnen wettelijke kaders en beleid kunnen worden afgehandeld zonder toevlucht te nemen tot dwangmethoden. Bovendien kunnen peer-based programma's die niet noodzakelijkerwijs onder de reikwijdte vallen ook een belangrijke rol spelen en dat doen ze met meer kosteneffectieve resultaten, terwijl ze ook de misstanden vermijden die naar verluidt voorkomen in de biomedische benadering.

Een mensenrechtenbenadering van de geestelijke gezondheid: de rol van richtlijnen voor de bescherming van de geestelijke gezondheid

Deze richtlijnen waarbij verschillende entiteiten betrokken zijn, reiken verder dan de gezondheidszorgsector richt zich op wetgevers en beleidsmakers die betrokken zijn bij het vormgeven, wijzigen en implementeren van gezondheidsgerelateerde wetgeving. Deze richtlijnen bieden een checklist waarmee landen kunnen beoordelen of hun wetten in overeenstemming zijn met de verplichtingen op het gebied van de mensenrechten. De richtlijn onderstreept het belang van het betrekken van individuen met geleefde ervaringen en hun representatieve organisaties bij dit proces, terwijl de nadruk wordt gelegd op educatie en bewustwording.

Bescherming van de mensenrechten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg is een recht voor iedereen

On Werelddag voor geestelijke gezondheid 2023kwamen mensen over de hele wereld samen om te erkennen dat “de bescherming van de mensenrechten in de geestelijke gezondheidszorg een recht is, voor iedereen”, beschermd tegen elke vorm van misbruik of schending van rechten. Ivan Arjona-Pelado, Scientology vertegenwoordiger bij de EU-instellingen, de OVSE en de VN verklaarde dat “Beide marathons georganiseerd door Scientology Netwerk en de richtlijnen geïntroduceerd door de WHO en OHCHR dienen als voorbeelden van inspanningen om misbruik uit te roeien en ervoor te zorgen dat de geestelijke gezondheidszorg geworteld is in de mensenrechten, wat iets is dat Scientology oprichter L. Ron Hubbard riep hier minstens al in 1969 op”. 

Door het bewustzijn te vergroten, het belang van toestemming te promoten en te pleiten voor gemeenschapsgerichte zorg, ondernemen de Verenigde Naties (VN) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stappen in de richting van het creëren van een wereld waarin ieders geestelijke gezondheid en welzijn worden gewaardeerd en beschermd.

De voortdurende strijd tegen de mishandeling van individuen die met sociale en mentale problemen worden geconfronteerd, gaat door omdat het maatschappelijk middenveld zich blijft inzetten voor het hooghouden van de mensenrechten en het behoud van de waardigheid van ieder mens. Richtlijnen voor het beschermen van de geestelijke gezondheid bieden een routekaart naar een toekomst waarin geestelijk welzijn prioriteit krijgt en ervoor zorgt dat individuen de zorg en ondersteuning krijgen die ze echt verdienen.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -spot_img
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -