14.1 C
Brussel
Maandag, Junie 5, 2023
EVRMEuropese Hof verwerp versoek om 'n adviserende mening oor biomedisyne-verdrag

Europese Hof verwerp versoek om 'n adviserende mening oor biomedisyne-verdrag

VRYWARING: Inligting en menings wat in die artikels weergegee word, is dié van diegene wat dit vermeld en dit is hul eie verantwoordelikheid. Publikasie in The European Times beteken nie outomaties onderskrywing van die siening nie, maar die reg om dit uit te druk.

VRYWARINGVERTALINGS: Alle artikels op hierdie webwerf word in Engels gepubliseer. Die vertaalde weergawes word gedoen deur 'n outomatiese proses bekend as neurale vertalings. As jy twyfel, verwys altyd na die oorspronklike artikel. Dankie vir die begrip.

Juan Sanchez Gil
Juan Sanchez Gil
Juan Sanchez Gil - by The European Times Nuus - Meestal in die agterlyne. Verslagdoening oor korporatiewe, sosiale en regeringsetiese kwessies in Europa en internasionaal, met die klem op fundamentele regte. Gee ook stem aan diegene wat nie deur die algemene media geluister word nie.

Meer van die skrywer

Die Europese Hof vir Menseregte het besluit om nie die versoek om 'n adviserende mening te aanvaar wat deur die Raad van Europa se Komitee oor Bio-etiek (DH-BIO) kragtens artikel 29 van die Konvensie oor menseregte en biomedisyne ("die Oviedo-konvensie"). Die besluit is finaal. Die DH-BIO het die Europese Hof vir Menseregte gevra om 'n raadgewende mening te gee oor twee vrae rakende die beskerming van die menseregte en waardigheid van persone met geestesversteurings in die lig van onwillekeurige plasing en/of behandeling. Die Hof het die versoek van die hand gewys omdat, alhoewel dit oor die algemeen sy jurisdiksie bevestig het om raadgewende opinies ingevolge artikel 29 van die Oviedo-konvensie te gee, die vrae wat geopper is nie binne die Hof se bevoegdheid geval het nie.

Dit was die eerste keer dat die Europese Hof 'n versoek om 'n adviserende mening ingevolge artikel 29 van die Oviedo-konvensie ontvang het. Sulke versoeke moet nie verwar word met versoeke om 'n adviserende mening kragtens Protokol No. 16 nie, wat die hoogste howe en tribunale, soos gespesifiseer deur lidstate wat dit bekragtig het, toelaat om raadgewende menings aan te vra oor beginselvrae wat met die interpretasie of toepassing verband hou. van die regte en vryhede omskryf in die Europese Konvensie oor Menseregte of die Protokolle daarvan.

agtergrond

Die versoek om 'n adviserende mening is op 3 Desember 2019 ingedien.

Die vrae wat deur die Bio-etiekkomitee gestel is was bedoel om duidelikheid te verkry oor sekere aspekte van die regsinterpretasie van Artikel 7 van die Oviedo-konvensie, met die oog daarop om leiding te verskaf vir sy huidige en toekomstige werk op hierdie gebied. Die vrae was soos volg:

(1) In die lig van die Oviedo-konvensie se oogmerk “om almal, sonder diskriminasie, te waarborg, respek vir hul integriteit” (Artikel 1 Oviedo-konvensie), watter “beskermende voorwaardes” waarna in artikel 7 van die Oviedo-konvensie verwys word, moet 'n lidstaat reguleer om aan minimum vereistes van beskerming te voldoen?

(2) In geval van behandeling van 'n geestesversteuring wat gegee moet word sonder die toestemming van die betrokke persoon en met die doel om ander teen ernstige skade te beskerm (wat nie deur artikel 7 gedek word nie maar binne die bevoegdhede van artikel 26 val (1) van die Oviedo-konvensie), moet dieselfde beskermende voorwaardes geld as dié waarna in vraag 1 verwys word?

In Junie 2020 is die Kontrakterende Partye by die Europese Konvensie oor Menseregte (“die Europese Konvensie”) genooi om die kwessie van die hof se jurisdiksie aan te spreek, om hul kommentaar te lewer op die versoek van die DH-BIO, en om inligting te verskaf oor relevante binnelandse reg en praktyk. Die volgende burgerlike organisasies het verlof gekry om in die verrigtinge in te gryp: Geldigheid; Die Internasionale Gestremdheidsalliansie, die Europese Gestremdheid Forum, insluiting Europa, Autism Europe en Geestesgesondheid Europa (gesamentlik); en die Sentrum vir die Menseregte van Gebruikers en Oorlewendes van Psigiatrie.

Die versoek om interpretasie is deur die Groot Kamer ondersoek.

Beslissing van die Hof

Die Hof het beide erken dat dit jurisdiksie het om raadgewende menings ingevolge artikel 29 van die Oviedo-konvensie te gee, en het die aard, omvang en perke van daardie jurisdiksie bepaal. Artikel 29 van die Oviedo-konvensie bepaal dat die Hof raadgewende menings kan gee oor "regsvrae" wat die "interpretasie" van die "huidige konvensie" raak. Daardie terminologie kan duidelik teruggevoer word na 1995 toe die Hof die idee ondersteun het om 'n interpretatiewe funksie op te neem, met behulp van die bewoording van wat nou Artikel 47 § 1 van die Europese Konvensie is. Aangesien die gebruik van die byvoeglike naamwoord "wettig" in daardie artikel die bedoeling aangedui het om enige jurisdiksie aan die Hof se kant met betrekking tot beleidsake en enige vrae wat verder gaan as bloot die interpretasie van die teks uit te sluit, moet 'n versoek ingevolge artikel 29 onderhewig wees aan 'n soortgelyke beperking en enige vrae wat gestel word, moet dus van 'n "wetlike" aard wees.

Hierdie prosedure het 'n oefening in verdraginterpretasie behels, met die toepassing van die metodes uiteengesit in Artikels 31-33 van die Weense Konvensie. Terwyl die Hof behandel die Konvensie as 'n lewende instrument om in die lig van die huidige toestande geïnterpreteer te word, het dit gemeen dat daar geen soortgelyke grondslag in Artikel 29 was om dieselfde benadering tot die Oviedo-konvensie te volg nie. In vergelyking met die Europese Konvensie, is die Oviedo-konvensie gemodelleer as 'n raamwerkinstrument/-verdrag wat die belangrikste menseregte en beginsels op die gebied van biogeneeskunde uiteensit, wat verder ontwikkel moet word met betrekking tot spesifieke velde deur protokolle.

In die besonder, terwyl die tersaaklike bepalings van die Konvensie nie die toekenning van 'n regterlike funksie aan die Hof met betrekking tot ander menseregteverdrae wat binne die raamwerk van die Raad van Europa gesluit is uitgesluit nie, was dit onderhewig aan die voorbehoud dat sy jurisdiksie kragtens sy samestellende instrument het onaangeraak gebly. Dit kon nie die prosedure wat in artikel 29 van die Oviedo-konvensie voorsien word, bedryf op 'n wyse wat onversoenbaar is met die doel van artikel 47 § 2 van die konvensie nie, wat was om sy primêre geregtelike funksie te bewaar as 'n internasionale hof wat geregtigheid ingevolge die konvensie administreer.

In die opmerkings wat van regerings ontvang is, het sommige van mening dat die Hof nie bevoeg was om die vrae te beantwoord nie, kragtens Artikel 47 § 2 van die Europese Konvensie. Sommige het verskeie voorstelle gegee oor watter "beskermende voorwaardes" gereguleer moet word deur die State wat party is tot die Oviedo-konvensie. Die meeste van hulle het aangedui dat hul binnelandse wet voorsiening maak vir onwillekeurige ingrypings met betrekking tot persone wat aan 'n geestesversteuring ly waar dit nodig was om ander teen ernstige leed te beskerm. Oor die algemeen is sulke ingrypings deur dieselfde bepalings gereguleer, en was onderhewig aan dieselfde beskermende voorwaardes as ingrypings wat daarop gemik was om die betrokke persone te beskerm teen hulself skade. Om tussen die twee basisse vir onwillekeurige ingryping te probeer onderskei, was baie moeilik, aangesien baie patologieë 'n risiko vir die betrokke persoon en vir derde partye ingehou het.

Die gemeenskaplike tema van die drie bydraes wat van die ingrypende organisasies ontvang is, was dat artikels 7 en 26 van die Oviedo-konvensie nie versoenbaar was met die Konvensie oor die Regte van Persone met Gestremdhede (CRPD). Die idee om behandeling sonder toestemming af te dwing, was in stryd met die CRPD. So 'n praktyk het teen die beginsels van waardigheid, nie-diskriminasie en die vryheid en sekuriteit van die persoon gegaan en 'n reeks CRPD-bepalings oortree, veral Artikel 14 van daardie instrument. Al die partye by die Oviedo-konvensie het die CRPD bekragtig, net soos almal behalwe een van die 47 Kontrakterende State by die Europese Konvensie. Die Hof moet streef na 'n harmonieuse interpretasie tussen die ooreenstemmende bepalings van die Europese Konvensie, die Oviedo-konvensie en die CRPD.

Na die hof se mening kon die "beskermende voorwaardes" wat lidlande "moet reguleer om aan die minimum vereistes van beskerming te voldoen" kragtens artikel 7 van die Oviedo-konvensie egter nie verder gespesifiseer word deur abstrakte geregtelike interpretasie nie. Dit was duidelik dat hierdie bepaling 'n doelbewuste keuse weerspieël om 'n mate van speelruimte aan die Statepartye te laat om, in meer besonderhede, die beskermende voorwaardes wat in hul binnelandse reg in hierdie konteks van toepassing is, te bepaal. Wat die voorstel betref dat dit op toepaslike konvensiebeginsels steun, het die Hof herhaal dat sy adviserende jurisdiksie kragtens die Oviedo-konvensie in harmonie met en sy jurisdiksie kragtens die Europese Konvensie moes funksioneer, veral met sy primêre geregtelike funksie as 'n internasionale hof wat administreer geregtigheid. Dit behoort dus nie in hierdie konteks enige substantiewe bepalings of jurisprudensiële beginsels van die Konvensie te interpreteer nie. Selfs al was die Hof se menings ingevolge artikel 29 raadgevend en dus nie-bindend, sou 'n antwoord steeds gesaghebbend wees en ten minste net soveel op die Europese Konvensie self as op die Oviedo-konvensie gefokus wees en die gevaar loop om sy by uitstek omstrede jurisdiksie te belemmer.

Nietemin het die Hof daarop gewys dat, ten spyte van die eiesoortige karakter van die Oviedo-konvensie, die vereistes vir state kragtens die artikel 7 daarvan in praktyk ooreenstem met dié kragtens die Europese konvensie, aangesien al die state wat eersgenoemde bekragtig het, tans ook deur laasgenoemde gebind. Gevolglik moet die voorsorgmaatreëls in die binnelandse reg wat ooreenstem met die "beskermende voorwaardes" van Artikel 7 van die Oviedo-konvensie voldoen aan die vereistes van die relevante bepalings van die Europese Konvensie, soos ontwikkel deur die Hof deur sy uitgebreide regspraak met betrekking tot die behandeling van geestesversteuring. Boonop word daardie regspraak gekenmerk deur die Hof se dinamiese benadering tot die interpretasie van die Konvensie, wat ook gelei word deur ontwikkelende nasionale en internasionale regs- en mediese standaarde. Daarom moet die bevoegde binnelandse owerhede verseker dat nasionale wetgewing ten volle in ooreenstemming is en bly met die relevante standaarde onder die Europese Konvensie, insluitend dié wat positiewe verpligtinge op state oplê om effektiewe genot van fundamentele regte te verseker.

Om hierdie redes kon nóg die daarstelling van die minimum vereistes vir “regulering” kragtens Artikel 7 van die Oviedo-konvensie, nóg “die bereiking van duidelikheid” rakende sodanige vereistes gebaseer op die Hof se uitsprake en besluite rakende onwillekeurige ingrypings met betrekking tot persone met ’n geestesversteuring. die onderwerp wees van 'n adviserende mening wat kragtens artikel 29 van daardie instrument aangevra word. Vraag 1 was dus nie binne die bevoegdheid van die hof nie. Wat vraag 2 betref, wat op die eerste volg en ten nouste daarmee verband hou, het die Hof eweneens gemeen dat dit nie binne sy bevoegdheid was om dit te beantwoord nie.

geestelike gesondheid reeks knoppie Europese Hof verwerp versoek om 'n adviserende mening oor biomedisyne verdrag
- Advertensie -
- EKSKLUSIEWE INHOUD -kol_img
- Advertensie -
- Advertensie -

Moet lees

Jongste artikels