4.8 C
Brusel
Úterý, prosinec 6, 2022

Leonid Sevastianov: Papež je o evangeliu, ne o politice

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Jan Leonid Bornstein
Jan Leonid Bornstein
Jan Leonid Bornstein je investigativní reportér The European Times

Více od autora

Emmanuel Macron volal o financování FECRIS

FECRIS pod palbou: 82 prominentních ukrajinských učenců žádá MACRON, aby jej přestal financovat

0
11. listopadu napsalo 82 nejvýznamnějších náboženských učenců Ukrajiny dopis francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi o financování FECRIS.

Jak se antikultovní FECRIS snaží uniknout vině

0
Rogatin je zajímavá postava. Téměř jednotně se představuje jako ukrajinský zástupce FECRIS a ve skutečnosti je velmi „proruský“. Od roku 2010 psal o vlivu „kultů“ a neortodoxních náboženství na současnou Ukrajinu.

Náboženství v plamenech: Rusko ničí především své vlastní církve na Ukrajině

0
Před několika dny ukrajinský vědecký projekt „Religion on Fire“ zahájil svou průběžnou zprávu o škodách způsobených na náboženských budovách a zařízeních v důsledku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu.

Předseda Světové unie starověrců Leonid Sevastianov nedávno řekl, že papež František hodlá navštívit Moskvu – a poté Kyjev. Vyzvali jsme Leonida Sevastianova, aby se podrobněji vyjádřil jak k tomuto případu, tak k jeho vztahu s papežem obecně. 

JLB: Vaše prohlášení o postoji papeže Františka k válce na Ukrajině se často objevují v médiích a ve skutečnosti působíte jako veřejný prostředník papeže. O jeho postavení a plánech se dozvídáme více od vás než od něj. Jste od Svatého otce zmocněni k takovým připomínkám? 

LS: Moje rodina zná papeže 10 let. Naše seznámení s ním proběhlo v rámci pořádání koncertu za mír v Sýrii ve Vatikánu v roce 2013. Moje žena Světlana Kasjanová, operní pěvkyně, se koncertu zúčastnila se sólovým programem. Sám jsem řešil organizační záležitosti. Od té doby je mír, mírotvorba přesně to, na čem je založen náš vztah s papežem. Kromě toho jsme se s manželkou aktivně zapojili profesionální život hnutí. V roce 2015 jsme vytvořili Nadace Save Life Together, která pracuje na ochraně důstojnosti a práv nenarozených dětí. Za své aktivity byla Světlana papežem Františkem povýšena do hodnosti paní Řádu svatého Silvestra. S manželkou si velmi vážíme našeho vztahu s papežem Františkem a dokonce jsme po něm pojmenovali našeho novorozeného syna. Když začala válka, papež mi dal poslušnost, abych pracoval ve věci míru. Jsem jeho vyslancem dobré vůle pro prosazování míru. Víte, že papež je jezuita. Jezuitská spiritualita zdůrazňuje roli jednotlivce, malého človíčka, jeho autonomii při šíření evangelia po celém světě. Papež František mi, myslím, důvěřuje, protože si uvědomuje, že nemám žádné kostlivce ve skříni, a moje motivace pro něj je jasná a zřejmá. Papež mi řekl, že je připraven na jakýkoli krok, aby v Evropě zavládl mír. Velkou symboliku má pro něj cesta do Ruska a na Ukrajinu. Je si jistý, že tato cesta pomůže Ukrajině a Rusku dohodnout se na světě, který bude spravedlivý pro všechny. 

JLB: Během protestů v Bělorusku jste jednoznačně podporovali běloruský lid v boji za mír, svobodu a spravedlnost. Na čí straně je nyní pravda v ruské válce na Ukrajině? Jak oprávněné jsou podle vás územní nároky Ruska ve vztahu k Ukrajině, včetně vztahu ke Krymskému poloostrovu?

LS: Před několika lety bych se pokusil odpovědět na vaši otázku tak, jak byste chtěli slyšet mou odpověď. Ale můj vztah s papežem Františkem mi pomohl pochopit sám sebe jako křesťana, nebo chcete-li, pochopit křesťanství samotné. Odpovím vám otázkou na otázku: na jaké straně stojí papež v otázce zničení papežských států, v otázce dobytí Říma Garibaldim a Victorem Emmanuelem? Nebo na které straně stáli Ježíš Kristus a apoštol Petr ve věci pádu Jeruzaléma v roce 70? Jde mi o to, že křesťanství jako takové neodpovídá na otázky geopolitiky. Spíše to není kompetence křesťanství. Nahlížet na křesťanství jako na vlastenectví není součástí evangelia. Neříkám, že člověk nemá být vlastenec, jen říkám, že křesťanství nelze zatahovat do problematiky vlastenectví a národních zájmů. Křesťanství operuje s otázkami věčnosti – i když Země samotná a sluneční soustava nebudou existovat. Proto mnozí papeži nerozumí, chtějí ho vidět jako politika, stejně jako mnozí Jeho současníci viděli v Kristu. Někteří lidé jsou zklamáni Ním jako politikem, a proto Ho zrazují, jiní popírají a další jsou připraveni Ho ukřižovat. Podívejme se na papeže jako na kazatele evangelia, ne jako na politika. 

[Leonid Sevastianov již vyjádřil svůj osobní názor na válkus tím, že z křesťanského hlediska je její podporování herezí. A 30. srpna 2022 Vatikán vydal prohlášení který obsahoval: „Pokud jde o rozsáhlou válku na Ukrajině iniciovanou Ruskou federací, intervence papeže Františka jsou jasné a jednoznačné, když ji odsuzuje jako morálně nespravedlivou, nepřijatelnou, barbarskou, nesmyslnou, odpornou a svatokrádežnou.“]

JLB: Pravidelně dáváte komentáře pro TASS, který je v zahraničí vnímán jako jeden z hlásných desek kremelské propagandy. Proč spolupracujete právě s tímto médiem?

LS: V Rusku jsou pouze 3 tiskové agentury: TASS, RIA Novosti a Interfax. Žádné jiné. Nemohu být zodpovědný za ostatní. Mohu odpovědět jen za sebe. Jen proto, že v mých slovech není žádná politická motivace a politická propaganda.

JLB: Patriarchu Kirilla znáte dlouho, od doby, kdy byl metropolitou Smolenska. Jaký s ním teď máš vztah? Co můžete říci o frázi papeže Františka, že je Putinovým ministrantem? Jaké jsou nyní vaše vztahy s metropolitou Hilarionem a novým šéfem DECR Vladikou Anthony (Sevryuk)? Jste s nimi v kontaktu?

LS: Patriarchu Kirilla znám od roku 1995. Metropolita Alimpij Gusev, předseda ruské pravoslavné církve, mě poslal studovat na Moskevský teologický seminář prostřednictvím metropolity Kirilla. Zároveň mě patriarcha poslal studovat do Říma na Gregoriánskou univerzitu, tam jsem se v roce 1999 dostal přes mnišskou komunitu v Bose, která se nachází v severní Itálii. Studoval jsem v Římě za peníze právě této komunity pod dohledem jejího vůdce Enza Bianchiho. Poté jsem pokračoval ve studiu na Georgetown University ve Washingtonu na stipendiu od American Bradley Foundation. Pracoval jsem na univerzitě v Georgetownu jako kaplan a také ve Světové bance. Když jsem se v roce 2004 vrátil do Moskvy, nechtěl jsem pracovat pro ministerstvo zahraničních věcí Moskevského patriarchátu (DECR). Na tomto základě jsme měli nedorozumění s metropolitou Kirillem, který tehdy vedl tuto strukturu, což, dalo by se říci, přetrvává dodnes (to nedorozumění). V roce 2009, po zvolení metropolity Kirilla patriarchou a jmenování metropolity Hilariona (Alfeeva) předsedou DECR, jsem vytvořil a vedl Nadace Gregory the Theolog, která zaštítila činnost DECR a tvorbu a obnovu budov a areálů, celocírkevní postgraduální a doktorské studium i jeho každodenní činnost. Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2018 nepodpořil přetržení společenství s řeckými církvemi a byl také rozhořčen nad nedůstojným postojem Moskevského patriarchátu ke starověrcům, bylo z naší strany zastaveno financování a já jsem z nadace odešel. V roce 2018 se konal jediný světový kongres starověrců v historii, na kterém jsem představil koncept Světové unie. Tento koncept byl schválen Kongresem a v roce 2019 jsem vytvořil organizaci Světová unie starých věřících. Od té doby se v rámci této organizace věnuji ochraně a propagaci starověrců světa. V Rusku se také velmi angažuji v prosazování náboženské svobody pro všechny v tuzemsku. Co se týče vladyky Anthonyho (Sevryuka), nového šéfa DECR, znám ho dobře, ještě z doby, kdy byl ještě studentem. Nemůžu o něm říct nic špatného. Znám ho jen z té nejlepší stránky. Nikdy neudělal nic špatného mně ani nikomu, koho znám.

JLB: Proč má papež v úmyslu nejprve navštívit Moskvu a ne Kyjev? Snažil jste se s ním projednat možnost, že nejprve přijedete do Kyjeva, a teprve potom předáte stanovisko ukrajinských úřadů Kremlu, a ne naopak?

LS: Myslím, že pro papeže nemá pořadí návštěvy zásadní význam, chce jen spojit návštěvu obou hlavních měst v rámci jedné cesty. Čili jít na Ukrajinu a do Ruska a jestli do Ruska vstoupí z území Ukrajiny nebo naopak na Ukrajinu z území Ruska, to pro něj není důležité. Je důležité, aby obě návštěvy byly součástí společné cesty, aby se zdůraznil mírový a humanitární charakter cesty. Myslím, že Rusové se neurazí, když poletí do Ruska z Ukrajiny.

JLB: Jak moc papež naslouchá vašemu názoru? Jak moc je to pro něj důležité? 

LS: Papež naslouchá každému názoru. A pro něj platí, že čím menší člověk, tím důležitější je jeho názor. Viděl jsem to z vlastní zkušenosti. Můj názor pro něj, tím jsem si naprosto jistý, není o nic důležitější než názor Ukrajinců nebo těch Bělorusů, se kterými komunikuje. 

JLB: Ukrajinské hejno velmi bolestně reaguje na slova a činy papeže v domnění, že jedná v návaznosti na politiku Kremlu. Vidí papež ve svém flirtování s Moskvou hrozbu ztráty ukrajinského stáda? 

LS: Pokud jde o takzvané „flirtování“ papeže, rád bych vám ještě jednou připomněl, že papežovi jde o evangelium, nikoli o politiku. Pamatujete si, jak učedníci přišli ke Kristu a řekli Mu, že mnozí se od Něho vzdálili kvůli Jeho politicky nekorektním slovům? Potom se jich Kristus zeptal: A vy, nechcete mě také opustit? A tehdy Petr odpověděl, že nemají kam jít, protože On je Kristus. Papež mluví o evangeliu. A je pro všechny, jak pro Rusy, tak pro Ukrajince. Kristus visel na kříži a napravo a nalevo od Něho byli zloději. Ale jeden z nich řekl, že chce být s Kristem, a druhý řekl, že ne. Zde je příběh o papeži. Papež nelze srovnávat s Georgem Washingtonem, bratry Makabejskými, princem Vladimírem, Monomachem nebo králem Stanislavem. Papeže lze srovnávat pouze s Kristem. A zeptat se, zda Jeho chování odpovídá Kristu nebo ne, položit si otázku, co by Kristus udělal na Jeho místě. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Celé evangelium je o tom!

JLB: Souhlasíte s papežovým prohlášením, že zesnulá Daria Dugina je nevinnou obětí války? Znal jste Dariu, když byla farnicí jednoho z kostelů ruské pravoslavné církve? Jak se stalo, že se stala jednou z propagandistů války?

LS: Víte, rád bych na slova o Darii odpověděl proslovem kmotra k pohřebákovi, který přišel požádat kmotra, aby zabil zločince, kteří znásilnili jeho dceru. Pohřební ústav řekl, že spravedlnosti bude učiněno zadost. Kmotr se zeptal: je spravedlivé zabíjet ty, kteří nikoho nezabili? Dokonce i Starý zákon měl pravidlo prsa za oko. Daria nikoho nezabila, neúčastnila se války na frontě. Proto je její smrt nespravedlivá. V tomto smyslu je nevinnou obětí války. Toto řekl papež. Dariu jsem neznal. Před její smrtí ji znalo jen velmi málo lidí. Na ideologii v Rusku neměla žádný významný vliv.

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články