19.9 C
Brusel
Neděle červnu 4, 2023
EvropaJak EU snižuje emise skleníkových plynů kromě CO2

Jak EU snižuje emise skleníkových plynů kromě CO2

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Více od autora

Zahraniční vměšování, poslanci žádají naléhavou ochranu evropských voleb v roce 2024

Zahraniční vměšování, poslanci žádají naléhavou ochranu evropských voleb v roce 2024

0
Koordinovaná strategie ke zvýšení odolnosti EU vůči zahraničnímu vměšování a manipulaci s informacemi a také ochrana evropských voleb v roce 2024.
bojovat proti antimikrobiální rezistenci

V boji proti antimikrobiální rezistenci je zapotřebí uvážlivé používání antibiotik a další výzkum

0
Parlament ve čtvrtek přijal doporučení pro koordinovanou reakci EU na zdravotní hrozby, které představuje antimikrobiální rezistence.
Společnosti musí zmírňovat svůj negativní dopad na lidská práva a životní prostředí

Společnosti musí zmírňovat svůj negativní dopad na lidská práva a životní prostředí

0
Parlament přijal svůj postoj k jednání s členskými státy o pravidlech pro začlenění dopadu na lidská práva a životní prostředí do řízení společností
Pro řešení problému sexuálního obtěžování v EU je třeba udělat více

MeToo – Je třeba udělat více pro řešení problému sexuálního obtěžování v EU

0
Poslanci hodnotí, co bylo učiněno v boji proti sexuálnímu obtěžování ze strany institucí a zemí EU, a vyzývají k lepším postupům podávání zpráv a podpoře obětí.

Zjistěte, jak EU pracuje na snižování emisí skleníkových plynů kromě CO2.

Jak se EU tvrdě snaží snížit emise CO2se také snaží regulovat další skleníkové plyny zahřívající planetu Zemi, jako je metan, fluorované plyny – také známé jako F-plyny – a látky poškozující ozónovou vrstvu.Přestože jsou v atmosféře přítomny v menších objemech než CO2, mohou mít výrazný oteplovací efekt.

Poslanci z výboru pro životní prostředí požadují ambiciózní snížení emisí fluorované skleníkové plyny  a  látky poškozující ozonovou vrstvu. Podporují návrh Evropské komises podporovat používání alternativ k fluorovaným skleníkovým plynům a látkám poškozujícím ozonovou vrstvu tam, kde je to možné, nebo zavádět opatření ke snížení jejich úniků a emisí během výroby nebo používání.
Poslanci budou hlasovat o stanoviscích Parlamentu ke snížení emisí fluorovaných plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu na konci března 2023 před zahájením jednání s vládami EU.

Snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů

Co jsou fluorované plyny?

Fluorované plyny jsou uměle vyrobené a najdeme je v běžných spotřebičích, jako jsou ledničky, klimatizace nebo tepelná čerpadla, aerosoly, rozpouštědla a pěnové nadouvadla. Tvoří přibližně 2.5 % emisí skleníkových plynů v EU.

I když se F-plyny nacházejí v atmosféře v menších objemech než CO2, mohou zachytit více sluneční energie. EU musí snížit jejich emise, aby dosáhla svého cíle do roku 2050 snížit emise na čistou nulu.

Vzhledem k tomu, že nepoškozují ozonovou vrstvu atmosféry, jsou F-plyny často používány jako náhrada látek poškozujících ozonovou vrstvu.

Co EU zatím udělala?

F-plyny jsou pokryty dohoda Paris spolu s CO2, metanem a oxidem dusným i podle mezinárodních dohod o látkách poškozujících ozonovou vrstvu.

Pro kontrolu emisí z F-plynů přijala EU tzv Regulace F-plynů a Směrnice o mobilních klimatizačních systémech. Každý rok se Informuje o tom Evropská agentura pro životní prostředí o výrobě, dovozu, vývozu, ničení a použití F-plynů emitovaných společnostmi v EU jako výchozí suroviny.

Co chce parlament?

Pro další snížení F-plynů v EU chtějí poslanci:

  • Posílit nové požadavky navržené Komisí, které zakazují uvádění výrobků obsahujících F-plyny na jednotný trh
  • Postupné vyřazování fluorovaných uhlovodíků (HFC) – běžně používaných v klimatizaci a chlazení – uváděných na trh EU do roku 2050.
  • Pečlivě sledujte, abyste zajistili, že vyřazení HFC neohrozí RePowerEU cíle nasazení tepelného čerpadla.
  • Zvýšit vymáhání, aby se zabránilo nezákonnému obchodu a nedodržování předpisů

Komise odhaduje, že její návrhy nařízení o F-plynech by do roku 310 ušetřily 2 milionů tun ekvivalentu CO2050, což je stejné jako celkové roční emise skleníkových plynů ve Španělsku v roce 2019.

Postupné vyřazení plynů poškozujících ozónovou vrstvu

Co jsou látky poškozující ozonovou vrstvu?

Látky poškozující ozonovou vrstvu, které se nacházejí v podobných zařízeních jako F-plyny, jsou také umělými chemikáliemi. Když se tyto látky dostanou do horní atmosféry, mohou poškodit ozónovou vrstvu, která chrání Zemi před nebezpečným slunečním zářením.

Co EU zatím udělala?

Kvůli jejich dopadu na životní prostředí jsou látky poškozující ozonovou vrstvu ze strany EU postupně vyřazovány v souladu s celosvětovou dohodou z roku 1989 známou jako tzv. Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu a dodržovat klimatické cíle EU a Pařížská dohoda.

Co chce parlament?

Za účelem dalšího snížení emisí látky poškozující ozonovou vrstvu, poslanci podporují návrh Komise pro aktualizaci právních předpisů, včetně zákazu výroby, používání nebo obchodu s těmito látkami, s výjimkou přesně vymezených případů. Požadují také lepší monitorování, lepší vymáhání a přísnější tresty, aby se zabránilo nezákonným činnostem.

Podle Komise by navrhované změny v nařízení o látkách poškozujících ozonovou vrstvu vedly k úsporám dalších 180 milionů tun ekvivalentu CO2 do roku 2050 – stejně jako celkové roční emise skleníkových plynů v Nizozemsku v roce 2019.

Snížení emisí metanu

Co je metan?

Metan se přirozeně vyskytuje v atmosféře, ale vzniká také lidskou činností, jako je zemědělství, průmysl a spalování fosilních paliv. V roce 12 představoval 2021 % dopadu emisí skleníkových plynů v EU.

Co dělá EU?

Parlament přijal usnesení o an Návrh EU na strategii snižování emisí metanu v říjnu 2021 vyzývá Komisi, aby prostřednictvím nařízení o sdílení úsilí stanovila závazné cíle a opatření pro snížení metanu pro všechna odvětví. Poslanci budou hlasovat o postoji parlamentu snížení metanu v energetickém sektoru později tohoto roku.

- Reklama -
- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články