3.8 C
Brusel
Středa prosincem 6, 2023
EvropaSnížení znečištění podzemních a povrchových vod EU

Snížení znečištění podzemních a povrchových vod EU

Parlament přijal svůj postoj ke snížení znečištění podzemních a povrchových vod a zlepšení norem EU pro kvalitu vody.

Poslanci chtějí, aby se seznamy EU, které obsahují látky představující významné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, pravidelně aktualizovaly, aby držely krok s novými vědeckými poznatky a novými chemikáliemi. Chtějí také podmnožinu konkrétních PFAS (per- a polyfluoralkylové látky, také známé jako „forever chemicals“) a také celkový PFAS (parametr, který zahrnuje celkový obsah PFAS s maximální koncentrací), které mají být přidány do seznamů pro znečišťující látky pro podzemní i povrchové vody. Několik dalších látek, včetně mikroplastů a mikroorganismů odolných vůči antimikrobiálním látkám, by mělo být rovněž přidáno do těchto seznamů, jakmile budou určeny vhodné metody monitorování.

Přijatá zpráva také obsahuje přísnější standardy pro některé pesticidy (včetně glyfosátu a atrazinu) a léčiv.

Výrobci prodávající produkty, které obsahují znečišťující chemické látky, by měli pomoci financovat náklady na monitorování, což je činnost, kterou v současnosti financují pouze členské státy.

Poslanci zprávu přijali 495 hlasy pro, 12 proti a 124 se zdrželo hlasování.

Výhra

Po hlasování zpravodaj Milan Brglez (S&D, SI) řekl: „Revize vodohospodářské legislativy EU, včetně Rámcové směrnice o vodě a jejích dvou dceřiných směrnic, je jedním z klíčových politických nástrojů k realizaci našich závazků v rámci Akčního plánu pro nulové znečištění. Posílená ochrana vod EU je nesmírně důležitá, zejména v souvislosti se stále naléhavějšími dopady změny klimatu – v kombinaci s průmyslovým a zemědělským znečištěním – na naše zdroje sladké vody.

Další kroky

Poslanci jsou připraveni zahájit jednání o konečné podobě legislativy, jakmile Rada odsouhlasí svůj postoj.

Pozadí

V souladu s Evropská zelená dohodaambice nulového znečištění, Komise předložila v říjnu 2022 a návrh revidovat seznamy látek znečišťujících povrchové a podzemní vody, které je třeba monitorovat a kontrolovat, aby byly chráněny sladkovodní útvary EU. Nová legislativa aktualizuje Rámcová směrnice o voděse Směrnice o podzemních vodách a Směrnice o normách kvality životního prostředí (Směrnice o povrchových vodách).

Přijetím této zprávy Parlament reaguje na očekávání občanů chránit a obnovovat ekosystémy a eliminovat znečištění, jak je vyjádřeno v návrzích 2(4) a 2(7) závěrů Konference o budoucnosti Evropa.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -