-0.1 C
Brussel
Vrijdag december 1, 2023
EuropaVermindering van de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater van de EU

Vermindering van de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater van de EU

Het Parlement heeft zijn standpunt aangenomen over het terugdringen van de verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en het verbeteren van de waterkwaliteitsnormen van de EU.

De Europarlementariërs willen dat de EU-watchlists – die stoffen bevatten die een aanzienlijk risico vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu – regelmatig worden bijgewerkt om gelijke tred te houden met nieuw wetenschappelijk bewijs en nieuwe chemicaliën. Ze willen ook een subset van specifieke PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen, ook wel ‘forever chemicaliën’ genoemd) en het PFAS-totaal (parameter die het geheel van PFAS met een maximale concentratie omvat) dat moet worden toegevoegd aan de lijsten voor zowel grondwater- als oppervlaktewaterverontreinigende stoffen. Verschillende andere stoffen, waaronder microplastics en antimicrobieel resistente micro-organismen, moeten ook aan deze lijsten worden toegevoegd zodra geschikte monitoringmethoden zijn geïdentificeerd.

Het aangenomen rapport bevat voor een aantal ook strengere normen pesticiden (inclusief glyfosaat en atrazine) en farmaceutische producten.

Producenten die producten verkopen die vervuilende chemische stoffen bevatten, moeten de monitoringkosten helpen financieren, een activiteit die momenteel alleen door de lidstaten wordt gefinancierd.

De EP-leden keurden het rapport goed met 495 stemmen voor, 12 tegen en 124 onthoudingen.

Offerte

Na de stemming, rapporteur Milaan Brglez (S&D, SI) zei: “De herziening van de EU-waterwetgeving, inclusief de Kaderrichtlijn Water en de twee dochterrichtlijnen ervan, is een van de belangrijkste beleidsinstrumenten om onze verplichtingen in het kader van het Actieplan tegen vervuiling ten uitvoer te leggen. Een betere bescherming van de EU-wateren is uiterst belangrijk, vooral in de context van de steeds urgenter wordende gevolgen van de klimaatverandering – in combinatie met industriële en agrarische vervuiling – op onze zoetwatervoorraden.”

Volgende stappen

De leden van het Europees Parlement zijn klaar om de gesprekken over de definitieve vorm van de wetgeving te starten, zodra de Raad het eens is over zijn standpunt.

Achtergrond

In lijn met de Europese Green Deal's nulvervuilingsambitie, die de Commissie in oktober 2022 heeft ingediend voorstel om de lijsten te herzien van oppervlaktewater- en grondwaterverontreinigende stoffen die moeten worden gemonitord en gecontroleerd om de zoetwaterlichamen van de EU te beschermen. De nieuwe wetgeving actualiseert de Kaderrichtlijn Water  Grondwaterrichtlijn en Richtlijn milieukwaliteitsnormen (richtlijn oppervlaktewater).

Door dit verslag aan te nemen, reageert het Parlement op de verwachtingen van burgers om ecosystemen te beschermen en te herstellen en vervuiling uit te bannen, zoals verwoord in voorstellen 2(4) en 2(7) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -