0.8 C
Brussel
Vrijdag december 1, 2023
EuropaKritieke grondstoffen - plannen om het aanbod en de soevereiniteit van de EU veilig te stellen

Kritieke grondstoffen – plannen om het aanbod en de soevereiniteit van de EU veilig te stellen

Elektrische auto’s, zonnepanelen en smartphones – ze bevatten allemaal kritische grondstoffen. Zij vormen het levensbloed van onze moderne samenlevingen.

De Industriecommissie heeft maatregelen aangenomen om de aanvoer van strategische grondstoffen te stimuleren, die van cruciaal belang zijn om de transitie van de EU naar een duurzame, digitale en soevereine toekomst veilig te stellen.

De Wet kritische grondstoffen, die onlangs met een ruime meerderheid is aangenomen, beoogt dit mogelijk te maken Europa versnellen richting Europese soevereiniteit en concurrentievermogen, met een ambitieuze koerswijziging. Het vandaag aangenomen rapport zal de administratieve rompslomp terugdringen, innovatie in de hele waardeketen bevorderen, het MKB ondersteunen en het onderzoek naar en de ontwikkeling van alternatieve materialen en milieuvriendelijkere mijnbouw en productiemethoden stimuleren.

Strategic Partnerships

Het rapport benadrukt het belang van het veiligstellen van strategische partnerschappen tussen de EU en derde landen op het gebied van cruciale grondstoffen, om het aanbod van de EU te diversifiëren – op gelijke voet, met voordelen voor alle partijen. Het maakt de weg vrij voor langdurige partnerschappen met kennis- en technologieoverdracht, training en bijscholing voor nieuwe banen met betere arbeids- en inkomensomstandigheden, evenals winning en verwerking volgens de beste ecologische normen in onze partnerlanden.

De EP-leden dringen ook aan op een sterkere focus op onderzoek en innovatie met betrekking tot vervangende materialen en productieprocessen die grondstoffen in strategische technologieën zouden kunnen vervangen. Het stelt circulariteitsdoelstellingen vast om de winning van meer strategische grondstoffen uit afval te bevorderen. De leden van het Europees Parlement benadrukken ook de noodzaak om de administratieve rompslomp voor bedrijven en vooral voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) terug te dringen.

Offerte

Leid MEP Nicola-bier (Renew, DE) zei: “Met een sterke meerderheid geeft de Industriecommissie een krachtig signaal af voorafgaand aan de trialoog. Het overeengekomen rapport biedt een duidelijke blauwdruk voor de Europese voorzieningszekerheid, met een impuls voor onderzoek en innovatie in de hele waardeketen.”

“In plaats van dat er veel te veel ideologiegedreven subsidies zijn, vertrouwt het land op snelle en eenvoudige goedkeuringsprocessen en het terugdringen van de administratieve rompslomp. Als reactie op geopolitieke omwentelingen schept het de voorwaarden om gerichte economische prikkels te bieden aan particuliere investeerders in de context van productie en recycling in Europa. Tegelijkertijd bouwt het voort op de uitbreiding van strategische partnerschappen met derde landen. De basis voor de koers van Europa naar open, economische en geopolitieke soevereiniteit is gelegd”, voegde ze eraan toe.

Volgende stappen

Het wetsontwerp werd in de commissie aangenomen met 53 stemmen voor en 1 tegen, bij 5 onthoudingen. Het zal door het voltallige Huis in stemming worden gebracht tijdens de plenaire zitting van 11 tot en met 14 september in Straatsburg.

Achtergrond

Voorlopig is de EU afhankelijk van bepaalde grondstoffen. Kritieke grondstoffen zijn van cruciaal belang voor de groene en digitale transities van de EU, en het veiligstellen van de voorziening ervan is van cruciaal belang voor de economische veerkracht, het technologisch leiderschap en de strategische autonomie van de Europese Unie. Sinds de Russische oorlog tegen Oekraïne en een steeds agressiever wordend Chinees handels- en industriebeleid zijn kobalt, lithium en andere grondstoffen ook een geopolitieke factor geworden.

Met de mondiale verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen en de digitalisering van onze economieën en samenlevingen wordt verwacht dat de vraag naar sommige van deze strategische grondstoffen de komende decennia snel zal toenemen.

Een rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA), gepubliceerd in mei 2021, waarschuwt regeringen voor de explosie van de mondiale vraag naar cruciale grondstoffen in de energiesector, veroorzaakt door het koolstofvrij maken van economieën: deze vraag zou met vier kunnen worden vermenigvuldigd als de wereld voldoet aan de verplichtingen uit de Overeenkomst van Parijs. Het grootste deel van deze groei zal komen van de behoeften van elektrische voertuigen en hun batterijen, gevolgd door elektriciteitsnetten, zonnepanelen en windenergie. De behoefte aan lithium zou tegen 4 met een factor 42 kunnen toenemen, met een factor 2040 voor grafiet, met een factor 25 tegen kobalt en met een factor 21 voor nikkel. Toch zijn deze materialen geconcentreerd in een handvol landen: drie staten winnen 19% van het koper in de wereld: Chili, Peru en China; 50% van het kobalt komt uit de Democratische Republiek Congo; China wint 60% van de zeldzame aardmetalen in de wereld en controleert meer dan 60% van de raffinage ervan. Volgens het IEA moeten regeringen strategische reserves opbouwen om verstoringen van de aanvoer te voorkomen.

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -