12.5 C
Brussel
Zaterdag april 13, 2024
Bewerkers keuzeWereld NGO-dag 2024, EU lanceert initiatief ter bescherming van het maatschappelijk middenveld ter waarde van 50 miljoen euro

Wereld NGO-dag 2024, EU lanceert initiatief ter bescherming van het maatschappelijk middenveld ter waarde van 50 miljoen euro

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

Nieuw bureau
Nieuw bureauhttps://europeantimes.news
The European Times Nieuws is bedoeld om nieuws te dekken dat er toe doet om het bewustzijn van burgers in heel geografisch Europa te vergroten.

Brussel, 27 februari 2024 – Ter gelegenheid van de Wereld-ngo-dag heeft de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO), onder leiding van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Josep Borrell, opnieuw zijn niet-aflatende steun voor maatschappelijke organisaties (CSO's) wereldwijd bevestigd. Te midden van een alarmerende mondiale trend van steeds kleiner wordende publieke ruimte en toenemende vijandigheid jegens NGO-werknemers, mensenrechtenverdedigers en journalisten, De EU heeft een standpunt ingenomen om te beschermen en deze cruciale pijlers van de democratie versterken.

Het maatschappelijk middenveld, vaak de stem van de meest kwetsbaren, staat voor ongekende uitdagingen. Van gebrandmerkt te worden als “buitenlandse agenten‘Om geconfronteerd te worden met buitensporig geweld tijdens vreedzame protesten, wordt het klimaat voor NGO’s en actoren uit het maatschappelijk middenveld steeds restrictiever. In het licht van deze uitdagingen is de veroordeling door de EU van aanvallen op de vrijheid van vereniging en vreedzame vergadering nog nooit zo relevant geweest.

Om deze zorgwekkende trends te bestrijden, maakt de EU gebruik van alle instrumenten die haar ter beschikking staan, inclusief substantiële financiële steun. Een opmerkelijk initiatief is het EU System for Enabling Environment (EU SEE), gelanceerd in 2023 met een budget van € 50 miljoen. Dit baanbrekende systeem heeft tot doel de maatschappelijke ruimte in 86 partnerlanden te monitoren en te bevorderen, en omvat een EU SEE Monitoring Index, een mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing en een snel en flexibel ondersteuningsmechanisme (FSM). Deze instrumenten zijn bedoeld om de veerkracht van het maatschappelijk middenveld te versterken en snel te reageren op eventuele verslechtering of positieve ontwikkelingen op het gebied van de burgervrijheden.

De inzet van de EU reikt verder dan de EU-SEE. Het Global Europe Civil Society Organizations (CSOs)-programma, met een budget van 1.5 miljard euro voor 2021-2027, ondersteunt maatschappelijke organisaties buiten de EU. Dit wordt aangevuld door andere programma's en bronnen, waaronder negen partnerschappen ter waarde van in totaal 27 miljoen euro, gericht op fundamentele vrijheden en onafhankelijke media, en het 'Team Europe Democracy'-initiatief, dat 19 miljoen euro uit 14 lidstaten bundelt om de democratie en de burgerlijke ruimte te vergroten.

Bovendien blijft het Protect Defenders.eu-mechanisme, met een budget van 30 miljoen euro tot 2027, essentiële steun bieden aan mensenrechtenverdedigers (HRD’s) die gevaar lopen, nadat het sinds de oprichting ervan in 70,000 meer dan 2015 personen heeft geholpen. voor pretoetredingssteun (IPA III) heeft de EU voor de periode 219-2021 2023 miljoen euro vastgelegd voor het maatschappelijk middenveld en de media in de Westelijke Balkan en Türkiye.

Terwijl de wereld zich voorbereidt op de Top van de Toekomst, benadrukt de EU het belang van een robuuste rol voor het maatschappelijk middenveld, inclusief de jeugd, bij het vormgeven van het VN-Pact voor de Toekomst. Deze betrokkenheid is van cruciaal belang voor het bevorderen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en het handhaven van de mensenrechten.

Op Wereld NGO-dag eert de EU de onschatbare bijdragen van het maatschappelijk middenveld aan het bevorderen van veerkrachtige en inclusieve samenlevingen. Het alomvattende steunkader van de EU onderstreept haar toewijding aan het waarborgen van een veilige en open maatschappelijke ruimte wereldwijd, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de stemmen van de meest kwetsbaren worden gehoord en beschermd.

De cruciale rol van NGO's bij het beschermen van de vrijheid van religie of overtuiging

Op Wereld NGO Dag nemen we even de tijd om het cruciale werk van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) over de hele wereld te erkennen en te vieren, vooral degenen die zich inzetten voor Het beschermen van het fundamentele mensenrecht op vrijheid van godsdienst of levensovertuiging (ForRB). Deze dag dient als herinnering aan het belang van het ondersteunen van deze organisaties, aangezien hun inspanningen om de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging te beschermen niet alleen op zichzelf van cruciaal belang zijn, maar ook een breed scala aan andere humanitaire hulpinitiatieven mogelijk maken.

De vrijheid van godsdienst of levensovertuiging is een hoeksteen van de mensenrechten, vastgelegd in de grondwet Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het zorgt ervoor dat individuen en gemeenschappen hun religie of overtuiging vrijelijk kunnen beoefenen, zonder angst voor discriminatie of vervolging. In veel delen van de wereld wordt dit recht echter bedreigd, waarbij individuen vanwege hun geloofsovertuigingen te maken krijgen met geweld, juridische straffen en sociale uitsluiting. In deze context, NGO’s die zich inzetten voor de bescherming van de levensovertuiging spelen een cruciale rol bij het bepleiten van de rechten van deze kwetsbare bevolkingsgroepen, het monitoren van misstanden en het bieden van steun aan slachtoffers.

De bescherming van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is onlosmakelijk verbonden met het bredere spectrum van humanitaire hulp. Wanneer individuen en gemeenschappen vrij zijn om hun overtuigingen in de praktijk te brengen, bevordert dit een klimaat van tolerantie en vrede, wat essentieel is voor de effectieve hulpverlening. Bovendien, NGO’s richtten zich op FoRB werken vaak samen met andere humanitaire organisaties om complexe crises aan te pakken waarbij elementen van religieuze vervolging betrokken zijn. Door ervoor te zorgen dat de levensovertuiging wordt beschermd, dragen deze NGO's bij aan het creëren van stabiele samenlevingen waarin andere vormen van humanitaire hulp, zoals onderwijs, gezondheidszorg en rampenbestrijding, effectiever kunnen worden geïmplementeerd.

Bovendien is het werk van deze NGO’s in het beschermen van FoRB kan leiden tot maatschappelijke voordelen op de lange termijn, waaronder de bevordering van pluralisme, democratie en mensenrechten. Door te pleiten voor de rechten van alle individuen om hun religie of overtuiging vrijelijk te belijden, helpen deze organisaties extremisme te bestrijden en veerkrachtige gemeenschappen op te bouwen die in staat zijn conflicten te weerstaan ​​en ervan te herstellen.

Op Wereld NGO Dag is het van cruciaal belang om de onderlinge verbondenheid van mensenrechten en humanitaire hulp te erkennen. Het ondersteunen van NGO's die zich richten op de bescherming van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging is niet alleen een verbintenis tot het handhaven van een fundamenteel mensenrecht, maar ook een strategische investering in de bredere humanitaire missie. Terwijl wij de onschatbare bijdragen Laten we ons er ook voor inzetten om hun inspanningen verder te ondersteunen, in het besef dat we daarmee alle andere vormen van humanitaire hulp helpen faciliteren en bijdragen aan de creatie van een rechtvaardiger en vreedzamere wereld.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -spot_img
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -