11.2 C
Brusel
Čtvrtek, listopad 24, 2022

Opětovné použití vody – Nedostatek vody: Komise poskytuje rady ohledně opětovného použití vody v odvětví zemědělství

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Evropská komise
Evropská komise
Evropská komise (EK) je výkonnou složkou Evropské unie, která je zodpovědná za navrhování legislativy, prosazování zákonů EU a řízení administrativních operací unie. Komisaři skládají přísahu u Evropského soudního dvora v Lucemburku a zavazují se, že budou dodržovat smlouvy a budou zcela nezávislí při plnění svých povinností během svého mandátu. (Wikipedie)

Více od autora

Komise schvaluje podporu na podporu usnesení tThe Polish Noble Bank SA

Komise schvaluje pomoc na podporu usnesení polské Getin Noble Bank SA

0
Evropská komise schválila v rámci pravidel EU pro státní podporu několik podpůrných opatření v souvislosti s usnesením polské Getin Noble Bank SA
Palestina: EU oznámila 261 milionů eur

Palestina: EU oznamuje 261 milionů EUR na podporu operací UNRWA

0
Evropská komise přijala 261 milionů EUR jako víceletý příspěvek, který umožní agentuře zajistit předvídatelné finanční zdroje na poskytování základních služeb palestinským uprchlíkům.
InvestEU v Německu: EIB podporuje sociální a dostupné bydlení v Hannoveru částkou 60 milionů EUR

Německo: EIB podporuje sociální a dostupné bydlení v Hannoveru částkou 60 milionů EUR

0
InvestEU v Německu: EIB podporuje sociální a dostupné bydlení v Hannoveru částkou 60 milionů EUR

Komise dnes zveřejnila pokyny pomoci členským státům a zúčastněným stranám uplatňovat pravidla pro bezpečné opětovné použití vyčištěných městských odpadních vod pro zemědělské zavlažování. Vzhledem k tomu, že několik členských států stále více trpí suchem, může se opětovné použití vody z městských čistíren odpadních vod stát základním nástrojem k zajištění bezpečného a předvídatelného zdroje vody a zároveň snížit tlak na vodní útvary a posílit schopnost EU přizpůsobit se změně klimatu.

Projekt Nařízení o opětovném použití vody, platný od června 2023, stanoví minimální požadavky na kvalitu vody, řízení rizik a monitorování, aby bylo zajištěno bezpečné opětovné použití vody. Pokyny jsou doplněny několika praktickými příklady usnadňujícími aplikaci pravidel.

Komisař pro životní prostředí, rybolov a oceány Virginijus Sinkevičius, uvedený:

;;;;;;

Zdroje sladké vody jsou vzácné a stále více pod tlakem. V dobách bezprecedentních teplotních špiček musíme přestat plýtvat vodou a využívat tento zdroj efektivněji, abychom se přizpůsobili měnícímu se klimatu a zajistili bezpečnost a udržitelnost našich zemědělských dodávek. Dnešní pokyny nám v tom mohou pomoci a zajistit bezpečný oběh potravin pěstovaných z regenerované vody v celé EU.

Opětovné využití vody může omezit odběry z povrchových a podzemních vod a podpořit účinnější hospodaření s vodními zdroji prostřednictvím vícenásobného využití vody v rámci městského vodního cyklu v souladu s cíli EU v rámci Evropské zelené dohody.

Tato snaha o efektivnější využívání vody se odráží i v nedávné době Návrh Komise na revizi směrnice o průmyslových emisích, která také vyzývá k efektivnějšímu využívání vody ve všech průmyslových procesech, včetně opětovného použití vody. Nadcházející návrh Komise na revizi směrnice o čištění městských odpadních vod bude rovněž usnadňovat opětovné použití vody.

Pozadí 

V kontextu Evropské zelené dohody, oba Circular Economy akční plán a nové Strategie EU pro přizpůsobení se klimatu odkazují na širší využití vyčištěné odpadní vody jako na způsob, jak zvýšit schopnost EU reagovat na rostoucí tlaky na vodní zdroje.

K tomu by mohlo přispět i opětovné použití vody Strategie z farmy na vidličku Cílem je snížit ekologickou stopu potravinového systému EU a posílit jeho odolnost poskytnutím alternativního, spolehlivějšího zdroje vody pro zavlažování. Možnosti financování investic do zavlažování regenerovanou vodou jako alternativního zásobování vodou existují v rámci projektu Společná zemědělská politika .

Projekt Nařízení o minimálních požadavcích na opětovné použití vody (Nařízení o opětovném použití vody) stanoví harmonizované minimální požadavky na kvalitu vody pro bezpečné opětovné použití vyčištěných městských odpadních vod v zemědělském zavlažování s cílem usnadnit zavádění této praxe. Nařízení rovněž počítá s možností, aby se členské státy rozhodly zavést tuto praxi později na základě konkrétních kritérií. Taková rozhodnutí musí být pravidelně přezkoumávána, aby se zohlednily projekce změny klimatu a národní strategie, jakož i plány povodí vypracované podle Rámcová směrnice o vodě

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články