7.1 C
Brusel
Neděle listopad 27, 2022

České předsednictví nastiňuje priority výborům EP

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Více od autora

Evropský parlament ve věku 70 let: „Hlas občanů a demokratické hodnoty“ | Novinky | Evropský parlament

Evropský parlament ve věku 70 let: „Hlas občanů a demokratických hodnot“

0
Evropský parlament ve věku 70 let, během ceremonie ve štrasburském jednacím sále, poslanci označili vytvoření Společného shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli v roce 1952, předchůdce EP
Rozšířena pravidla pro omezený přístup rybářských plavidel EU do vnitrostátních vod

Rozšířena pravidla pro omezený přístup rybářských plavidel EU do vnitrostátních vod

0
Poslanci potvrdili stávající omezení pro plavidla EU lovící v národních teritoriálních vodách jiných zemí EU.
Zahájení plenárního zasedání ve Štrasburku ve dnech 21.–24. listopadu | Novinky | Evropský parlament

Zahájení plenárního zasedání ve Štrasburku ve dnech 21.–24. listopadu

0
Prezident Metsola na zahájení plenárního zasedání vyzval k ochraně práv žen v Afghánistánu a lidských práv v Íránu.

Česko předsedá Radě do konce roku 2022. První série slyšení se konala od 11. do 13. července. Během prvního zářijového týdne se bude konat druhý soubor slyšení, který představí priority pro výbory EP.


Zemědělství a rozvoj venkova

The impact of Russian aggression against Ukrajina on food security is a key priority, according to Ministr zemědělství Zdeněk Nekula dne 11. července. Předsednictví bude usilovat o brzký začátek reformy společné zemědělské politiky (SZP), aby členským státům poskytla flexibilitu a dočasné výjimky pro zvládnutí krize. Předsednictví bude rovněž upřednostňovat jednání o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin.

A number of MEPs called for the way in which solidarity corridors for agricultural exports from Ukraine work to be improved and for a balance between EU food production and the proposed reduction in the use of pesticides. Some MEPs agreed that some derogations from CAP rules will be needed, while others warned against weakening the CAP and called for organic farming to be supported instead.


Rozvoj

V červenci 12 Jiří Kozák, náměstek ministra zahraničních věcí, highlighted a three-fold challenge caused by Russia’s war against Ukrajina: the distribution of grain from Ukraine; securing sufficient humanitarian relief; and breaking the Russian narrative that the food security crisis is the EU’s fault. Mr Kozák also said that, for the Post-Cotonou Agreement, the Presidency is determined to conclude the remaining steps as fast as possible.

Poslanci se shodli na tom, že je důležité vypořádat se s okamžitými a dlouhodobými dopady války na globální potravinovou bezpečnost. Nastolili také otázku uprchlíků na Ukrajině a u jejích sousedů. Jiní se dotazovali předsednictví na jejich priority v Sahelu, na otázku migrace na jižní hranici EU a integraci humanitární pomoci a dlouhodobé rozvojové politiky.


Doprava a cestovní ruch

V červenci 12 Ministr dopravy Martin Kupka, a místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, zdůraznilo, že předsednictví se zaměří na opatření k dekarbonizaci dopravy, podpoře železnic, zajištění fungování pruhů solidarity pro Ukrajinu a zvýšení odolnosti odvětví cestovního ruchu. Ministr Kupka europoslancům slíbil, že práce na nových pravidlech pro jednotné evropské nebe, infrastrukturu alternativních paliv, udržitelná paliva pro odvětví letectví a námořní dopravy, inteligentní dopravní systémy a revizi TEN-T pokročí.

Poslanci Evropského výboru pro dopravu vyzvali předsednictví, aby vynaložilo více úsilí na řešení chudoby v oblasti mobility a bezpečnosti silničního provozu, zajistilo, aby se země EU sjednotily v reakci na jakoukoli možnou novou pandemii COVID-19, a požádali o možnost poskytnout finanční podporu EU pro pruhy solidarity na Ukrajině. být prozkoumán.


Rybolov

V červenci 12 Zdeněk Nekula, ministr zemědělství, uvedl, že nejvyšší prioritou předsednictví bude zajištění potravinové bezpečnosti v EU a zlepšení konkurenceschopnosti tohoto odvětví ve srovnání se třetími zeměmi. Přestože se jedná o vnitrozemskou zemi, zaměří se české předsednictví také na rybolovné kvóty, dosažení dohod o rybolovných možnostech EU se třetími zeměmi a také na iniciativy související s rybolovem související se Zelenou dohodou.

Poslanci zdůraznili potřebu pomoci rybářům kvůli dopadům války na Ukrajině. Uvítali záměr zvýšit konkurenceschopnost rybolovu, ale zdůraznili potřebu dosáhnout rovnováhy mezi socioekonomickými a environmentálními aspekty iniciativy. Konečně někteří znovu potvrdili myšlenku reformy společné rybářské politiky, i když se Komise zdráhá tak učinit.


Vnitřní trh a ochrana spotřebitele


Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela
řekl poslancům EP, že předsednictví bude věnovat zvláštní pozornost lepšímu prosazování nástrojů a služeb jednotného trhu, hlubší integraci trhu a vysoké ochraně spotřebitelů, včetně zvyšování povědomí spotřebitelů o udržitelné spotřebě a online rizicích. Předsednictví se bude snažit pokročit v jednání s poslanci Evropského parlamentu o strojních výrobcích a spotřebitelských úvěrech a dosáhnout v Radě společného postoje k nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, zákonu o umělé inteligenci a transparentnosti a cílení politické reklamy.

Poslanci se dotazovali předsednictví na téma posílení postavení spotřebitelů s ohledem na dvojitý přechod, provádění pravidel pro dvojí kvalitu produktů, aktualizaci pravidel cestovních balíčků s ohledem na pandemii a probíhající digitální priority (včetně nového zákona o čipech a evropské digitální identity ).


Práva žen a rovnost pohlaví


Marian Jurečka, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
rs uvedl, že české předsednictví bude usilovat o dosažení pokroku ve směrnici o transparentnosti odměňování. V rámci strategie EU pro péči se zaměří na dlouhodobou péči a poskytování vysoce kvalitní péče uprchlíkům z Ukrajiny. Je třeba respektovat různé postoje členských států k prevenci násilí na ženách, řekl, ačkoli definice sexuálního násilí na internetu bude projednána v listopadu. Budou přijaty závěry Rady o rovnosti žen a mužů a předsednictví se zaměří na ekonomickou paritu pro muže a ženy se zaměřením na mládež.

Několik europoslanců se zeptalo, zda Česko plánuje ratifikaci Istanbulské úmluvy. Mnozí uvítali cíl dosáhnout dohody o transparentnosti odměňování, zdůraznili, že práva LGBTI a sexuální a reprodukční zdraví a práva je třeba chránit, a zdůraznili výzvu Parlamentu přidat právo na potrat do Listiny základních práv EU.

Zaměstnanost a sociální věci

V červenci 11 Marian Jurečka, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, identifikované jako klíčové otázky: řízení přílivu a integrace uprchlíků, dostupnost potravin a energie pro nejzranitelnější a boj proti dětské chudobě. Mezi další priority patří dosažení společného postoje v Radě ke zlepšení podmínek v práci platformy a pokrok ve směrnici o transparentnosti odměňování.

Poslanci žádali, aby byl zprovozněn Sociální klimatický fond, který by chránil ty nejzranitelnější během zeleného přechodu. Někteří poslanci EP požadovali, aby se nástroj SURE pro zachování zaměstnanosti stal trvalým a aby bylo zajištěno ambicióznější využívání záruky pro děti. Poslanci nakonec požádali o svolání mimořádného sociálního summitu, který by se zabýval dopady energetické a inflační krize a recese na zaměstnanost.


Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

V červenci 11 ministryně životního prostředí Anna Hubáčková řekl poslancům, že priority jsou: dosažení dohod o souborech Fit for 55; zákon o obnově přírody; ochrana zranitelných domácností během zeleného přechodu; a globální spolupráce v oblasti klimatu a životního prostředí. Europoslanci se ministra ptali na přípravy na konference OSN o změně klimatu (COP27) a biodiverzitě (COP15) a také na dopad ruské války na životní prostředí.

V červenci 12 Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek řekl, že se předsednictví zaměří na boj proti rakovině; dezinformace o očkování a vakcínách pro nové varianty; pokrok v postoji Rady k Evropskému prostoru zdravotních údajů (EHDS) a zdravotnickým službám pro ukrajinské uprchlíky. Poslanci se ministrovi zeptali na spravedlivé ceny a přístup k vakcínám, dopad války, vzácná onemocnění a dopad změny klimatu na zdraví populace.

Později ten den Ministr zemědělství Zdeněk Nekula zdůraznila bezpečnost potravin, udržitelné zemědělství, zdraví zvířat a dosažení pokroku v oblasti „Z farmy na vidličku“ a schválení nařízení o „odlesňování“. Europoslanci se ministra ptali na udržitelné používání pesticidů, dopad ruské války na potravinovou bezpečnost, genomické technologie, financování zeleného přechodu v zemědělství a produkci masa.


Regionální rozvoj

V červenci 12 místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš řekl, že se předsednictví zaměří na budoucí politiku soudržnosti, přičemž bude analyzovat, které nástroje pomáhají nejlépe konvergovat regiony EU a zajišťují zelené a digitální přechody a zároveň poskytují nezbytnou flexibilitu, aby bylo možné čelit novému vývoji.

Poslanci zdůraznili, že fondy soudržnosti by měly být použity k rozvoji kapacity, která zajistí bezpečný tranzit potravin a zásob v současné době války. Varovali také, že zásady kohezní politiky by neměly poškozovat životní prostředí. Poslanci rovněž naléhali na předsednictví, aby podpořilo myšlenku zřízení fondu pro spravedlivou transformaci nové generace a oživení přeshraničního mechanismu EU.


Hospodářské a měnové záležitosti

Ruská válka na Ukrajině a rostoucí inflace budou pozadím většiny priorit předsednictví, Ministr financí Zbyněk Stanjura told MEPs on 13 July. The Presidency would be prioritising reaching agreements on EU rules for a global minimum tax on large multinationals, green bonds, anti-money laundering rules and energy taxation. It would broker discussions on integrating Repower EU into the Recovery and Resilience Facility to remove Russian influence from the EU ekonomika, and on the update of the EU’s fiscal rules.

Poslanci se ve svých otázkách zaměřili na to, co konkrétně hodlá předsednictví udělat pro záchranu pravidel pro globální minimální daň, jak by směřovalo jednání o revizi fiskálních pravidel a do jaké míry je možné řešit inflaci bez dopadu na nezávislost centrálních bank. Na hrozící ekonomické potíže a debatu o jednomyslném hlasování v daňové oblasti upozornila také řada europoslanců.


Kultura, vzdělání a mládež

V červenci 13 Ministr kultury Martin Baxa said the Presidency will focus on finalising the EU’s 2023–2026 Work Plan for Culture. He also promised to work to open negotiations on boosting funds for the Creative Evropa programme, as the current funding does not meet the sector’s needs. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš se ve své prezentaci zaměřil na digitální vzdělávání, mezigenerační dialog a aktivní podporu Evropského roku mládeže, přičemž konference o druhém jmenovaném je plánována na 6. prosince 2022.

Poslanci se ptali na plány týkající se zákona o svobodě médií, který má být oznámen v září, na způsoby, jak začlenit ukrajinské studenty do programu mobility studentů EU, a na integraci ukrajinských dětí a mladých uprchlíků do vzdělávacího systému EU. Vznesli také otázky týkající se sportovních aktivit, implementace směrnice o autorských právech a dokončení evropského vzdělávacího prostoru.


Mezinárodní obchod

„Dohody o volném obchodu jsou hlavními úkoly českého předsednictví,“ uvedl Ministr obchodu Jozef Síkala dne 13. července prohlášení, které členové výboru pro obchod uvítali. Naléhali na uzavření a ratifikaci dohod o volném obchodu mimo jiné s Novým Zélandem, Mexikem, Chile, Austrálií, Indií a zeměmi Mercosuru, přičemž trvali na tom, že všechny obchodní dohody musí respektovat hodnoty EU a cíle udržitelnosti.

Členové Výboru pro obchod požádali předsednictví, aby usilovalo o dosažení postoje Rady k přezkumu všeobecného systému preferencí a nástroje proti nátlaku a aby konečně uzavřelo dohodu z Cotonou. Několik poslanců naléhalo na Radu, aby posílila spolupráci s Afrikou a aby při práci na obchodu zvážila rovnost žen a mužů.


Zahraniční styky


Ministr zahraničí Jan Lipavský
dne 13. července nastínil pět priorit: Ukrajina, energetika, obrana, ekonomika a demokracie. Zdůraznil, že je třeba i nadále stát na straně Ukrajiny, varoval před nebezpečím „ukrajinské únavy“ a vyzval k rychlejšímu dodávání zbraní do Kyjeva ak většímu úsilí o usnadnění poválečné obnovy země. Zdůraznil také potřebu silného transatlantického partnerství a diskusi o tom, jak by EU měla v dlouhodobém horizontu přehodnotit své vztahy s Ruskem.

Poslanci se dotazovali pana Lipavského na řadu témat, včetně dlouhodobé vize EU pro vztahy s Ruskem, jak pokročit v procesu rozšiřování EU, zejména ohledně bulharské blokády Severní Makedonie, nutnosti udělit EU vízovou liberalizaci Kosovo a potřeba čelit ruským falešným narativům v zemích jižně od EU, včetně Afriky.


Průmysl, výzkum a energetika


Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj,
uvedl, že předsednictví se bude zabývat digitální agendou, komunikační odolností, udržitelnými digitálními ekosystémy, kybernetickou bezpečností v EU, bezpečností dodavatelských řetězců ICT a digitalizací veřejných služeb. Cílem předsednictví bude zajistit stanovisko Rady k zákonu o umělé inteligenci, obecný přístup k nařízení o eID a pokračovat v práci na datovém zákonu. Bude také usilovat o dosažení dohody v Radě o návrhu na posílení kybernetické bezpečnosti v EU do konce listopadu, řekl.

O průmyslu a energetice, Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu, uvedl, že předsednictví bude pracovat na snížení závislosti EU na ruských fosilních palivech, jak je stanoveno v plánu RepowerEU, bude pokračovat v úsilí o klimatickou neutralitu a zároveň zajistí dostupnou energii pro občany. Předsednictví bude pracovat na zrychlených povolovacích řízeních v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zlepšení energetické účinnosti a úspor energie a také na přechodu na nízkouhlíkové a obnovitelné zdroje energie. Zaměří se také na diverzifikaci dodávek a bude pomáhat Komisi s energetickou platformou EU pro společný nákup, aby bylo zajištěno, že všechny členské státy budou mít dostatek zásob energie na zimu.

o výzkumu a inovacích, Vladimír Balaš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, said that the Presidency will work to advance the development of the European Research area and the EU research ecosystem. It will focus on synergies in research and innovation funding, on the enhancement of the European research infrastructure ecosystem, and the development of a new European innovation agenda. It will also aim to finalise the legislation on the Horizon Evropa joint undertakings with regards to semiconductors, and the conclusion of association agreements with third countries on Horizon Europe.

O vesmírné politice, Martin Kupka, ministr dopravy , uvedl, že předsednictví bude i nadále odhodláno zajistit, aby agentura EUSPA pro vesmírný program se sídlem v Praze měla ty nejlepší podmínky a poskytovala nejlepší standardy. Hlavní prioritou bude program pro zabezpečenou konektivitu a předsednictví se snaží zahájit jednání s poslanci EP co nejdříve. Předsednictví se rovněž zaměří na inovace a využívání dat a služeb z vesmírných systémů EU a na rozšíření stávajících kapacit na ochranu družicových systémů EU.


Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Předsednictví důrazně podporuje reakce EU na ruskou agresi, včetně boje proti beztrestnosti a shromažďování důkazů o válečných zločinech, Ministr spravedlnosti Pavel Blažek řekl europoslancům 5. září. Řekl, že Eurojust a jeho nový mandát mohou hrát klíčovou roli, přičemž zdůraznil, že pokračující práce na potlačování porušování sankcí bude pokračovat.


Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek
řekl, že práce na právním státu bude hrát velkou roli, a oznámil, že příští diskuse na toto téma se zaměří na Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Švédsko. Předsednictví bude rovněž pracovat na probíhajících postupech ohledně Polska a Maďarska v dialogu s národními vládami.

Poslanci vyzvali předsednictví, aby vypracovalo doporučení pro jednotlivé země o stavu právního státu. Poslanci také vyzvali k většímu zapojení do e-Privacy a e-Evidence, požadovali důraznější postoj k odhalením o používání spywaru a upozornili na problém monopolizace médií v některých zemích.

Ten samý den, První místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan said the Presidency is ready to start negotiations on the Screening and Eurodac regulations and work on structural solutions for solidarity and legal migration. Online child sexual abuse, the mandate of the EU droga addiction monitoring centre, the political governance of the Schengen area and Croatia, Romania and Bulgaria’s inclusion in it, are also priorities.

MEPs asked for more details on the Council’s timetable on migration files, on data protection concerns in relation to fighting online child abuse as well as on pushbacks and lidská práva violations at the EU’s external borders.


Právní záležitosti

5 září Ministr spravedlnosti Pavel Blažek označila za klíčové otázky pokrok ve směrnici o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva a digitalizaci soudních systémů. Mezi další priority patří hloubková kontrola podnikové udržitelnosti, směrnice pro řešení nezákonných soudních sporů zaměřených na kritické hlasy, tzv. SLAPP, a legislativa o umělé inteligenci (AI).

Poslanci zdůraznili význam režimu odpovědnosti pro umělou inteligenci. Někteří poslanci požadovali pokrok v revizi zeměpisných označení EU. Nakonec poslanci požadovali ambiciózní přístup ke směrnici SLAPPs a zdůraznili, že má zásadní význam pro svobodu projevu, protože se obávají, že by Rada mohla iniciativu oslabit.


Ústavní záležitosti

Po prezentaci od Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek dne 5. září se europoslanci dotazovali na pokračování Konference o budoucnosti Evropy, včetně revize Smluv EU a reformy volebních pravidel, již zahájil Parlament. Vyzvali rovněž předsednictví, aby se zaměřilo na boj proti zahraničnímu vměšování a dezinformacím a na ochranu právního řádu EU před porušováním zásad právního státu.

Ministr Bek odpověděl, že má v úmyslu vést v říjnu politickou diskusi o Konventu k revizi Smluv s cílem uspořádat hlasování v listopadu a předat záležitost Evropské radě. O reformě volebního zákona se bude diskutovat v říjnu, ale varoval poslance, že proces bude politicky komplikovaný. Předsednictví bude do konce roku usilovat o společný přístup k evropským politickým stranám a nadacím. Co se týče právního státu, slíbil, že toto téma bude prominentně figurovat ve všech programech Rady pro obecné záležitosti.

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články