3.2 C
Brusel
Pátek prosince 2, 2022

UNODC a Evropská unie vedou vůbec první protikorupční dialog

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Více od autora

Brusel (Belgie), 7. října 2022 – Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) a Generální ředitelství Evropské komise pro migraci a vnitřní záležitosti (DG HOME) včera spoluorganizovaly historicky první protikorupční dialog v Bruselu. Dialog v návaznosti na 16. zasedání vyšších úředníků EU-UNODC, které se konalo na začátku tohoto roku, nabídl fórum k diskusi o společných prioritách a výzvách, identifikaci příležitostí k dalšímu sladění úsilí a dohodě o oblastech budoucí spolupráce mezi těmito dvěma organizacemi.

Spolupráce a multilateralismus mají zásadní význam pro to, aby se dal kupředu rozvoj a aby bylo možné účinněji řešit některé z nejnaléhavějších problémů světa, včetně korupce, a zvrátit jejich neblahé účinky. První EU-UNODC Anti-Corruption Dialogue se ukázal jako úspěšná platforma pro obě organizace pro výměnu osvědčených postupů a sladění jejich strategie pro společné řešení korupce.

Henrik Nielsen, ředitel pro mezinárodní a horizontální záležitosti, GŘ HOME, při zahájení fóra zdůraznil stále rostoucí význam boje proti korupci pro Evropskou unii. „Boj proti korupci je na agendě Komise velmi vysoko,“ poznamenal. von der Leyen výslovně označil korupci za klíčovou politickou prioritu EU.

„Během našeho dlouhodobého partnerství byla EU jedním z nejstabilnějších a nejštědřejších partnerů UNODC, a to jak v oblasti rozvoje politik a tvorby norem, tak i v pomoci zemím řešit klíčové hrozby v oblasti bezpečnosti a odolnosti,“ uvedl John Brandolino, Ředitel UNODC pro smluvní záležitosti.

EU a UNODC v současné době spolupracují na projektech na podporu boje proti korupci, praní špinavých peněz a vymáhání majetku v Asii a Tichomoří, Africe a na mezinárodní úrovni na podporu mechanismu přezkumu Úmluvy Organizace spojených národů proti Korupce (UNCAC). Toto rostoucí portfolio projektů je zásadní pro práci UNODC na pomoc zemím při řešení klíčových hrozeb v oblasti bezpečnosti a odolnosti.

ws in body 1 ed jpg - UNODC a Evropská unie vedou vůbec první protikorupční dialog
© Evropská komise, GŘ HOME

Navazovat na stávající protikorupční akce

Vzhledem k tomu, že uplynulý rok byl svědkem několika důležitých protikorupčních milníků, tento týden se dialog odehrává v obzvláště příhodný okamžik.

V roce 2021 uspořádalo Valné shromáždění OSN své vůbec první zvláštní zasedání (UNGASS) proti korupci. Politická deklarace UNGASS spolu s řadou rezolucí přijatých během devátého zasedání Konference států, které jsou stranami UNCAC, vyústila v řadu dohodnutých závazků, které řídí protikorupční práci nyní i v nadcházejících letech.

EU mezitím přijala řadu nových opatření k potírání korupce v Evropské unii a na celosvětové úrovni. The Strategie EU pro boj proti organizovanému zločinu na období 2021–2025, stejně jako 2022-2025 Evropská multidisciplinární platforma proti kriminálním hrozbám (EMPACT)Oba uznávají závažnou a škodlivou povahu korupce pro mír, bezpečnost a rozvoj.

UNODC a EU sladit strategii a spojit síly v boji proti korupci

Jako mechanismus pro diskusi o osvědčených postupech a identifikaci oblastí synergií poskytl dialog nakonec prostor pro sdílení politických a provozních přehledů probíhající protikorupční práce obou organizací. Účastníci diskutovali:

– Vymáhání majetku.
– Korupce v době nouze a obnovy.
– Ochrana sportu před korupcí.
– Poslanci, mládež, občanská společnost a soukromý sektor.

Kromě toho byly dalšími klíčovými způsoby programové protikorupční spolupráce prostřednictvím zrychleného přístupu UNODC UNCAC a zřízení regionálních protikorupčních center spolu s procesem přistoupení k EU a potenciálem protikorupční pomoci UNODC v tomto procesu. pokryté body.

ws in body 2 ed jpg - UNODC a Evropská unie vedou vůbec první protikorupční dialog
© Evropská komise, GŘ HOME

Další kroky

Jako základ pro posílené partnerství v oblasti boje proti korupci vyústil dialog v řadu klíčových bodů, které budou nyní posouvány kupředu. Spolupráce na společných osvětových aktivitách, odvětvová a regionální setkání a následné navazující protikorupční dialogy byly některé z hlavních bodů dnešního fóra.

Vzhledem k tomu, že partnerství mezi organizacemi, jako je OSN a EU, jsou zásadní pro prosazování míru, bezpečnosti a stability, zdá se, že vůbec první protikorupční fórum bude hrát v tomto procesu nedílnou roli.

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články