11.7 C
Brussel
Vrijdag, september 22, 2023
Bewerkers keuzeDe nieuwe defensiecode van Georgië gaat discrimineren tegen religies van minderheden

De nieuwe defensiecode van Georgië gaat discrimineren tegen religies van minderheden

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

Jan Leonid Bornstein
Jan Leonid Bornstein
Jan Leonid Bornstein is onderzoeksverslaggever voor The European Times. Hij onderzoekt en schrijft over extremisme sinds het begin van onze publicatie. Zijn werk heeft licht geworpen op een verscheidenheid aan extremistische groepen en activiteiten. Hij is een vastberaden journalist die zich bezighoudt met gevaarlijke of controversiële onderwerpen. Zijn werk heeft een real-world impact gehad door situaties bloot te leggen met een out-of-the-box denken.

Meer van de auteur

EU en Nieuw-Zeeland ondertekenen ambitieuze vrijhandelsovereenkomst, stimuleren economische groei en duurzaamheid

EU en Nieuw-Zeeland ondertekenen ambitieuze vrijhandelsovereenkomst, stimuleren economische groei en duurzaamheid

0
De EU en Nieuw-Zeeland hebben een baanbrekende vrijhandelsovereenkomst ondertekend, die economische groei en duurzaamheid belooft. Deze vrijhandelsovereenkomst elimineert tarieven, opent nieuwe markten en geeft prioriteit aan duurzaamheidstoezeggingen. Het stimuleert ook de handel in landbouwproducten en levensmiddelen en stelt tegelijkertijd nieuwe normen voor duurzaamheid. De overeenkomst wacht op goedkeuring door het Europees Parlement en luidt een nieuw tijdperk van economische samenwerking en welvaart in.
Jehovah's Getuigen massamoord in Hamburg, interview met Raffaella Di Marzio

Jehovah's Getuigen massamoord in Hamburg, interview met Raffaella Di Marzio

0
Op 9 maart 2023 werden 7 Jehovah's Getuigen en een ongeboren kind gedood door een massale schutter tijdens een religieuze dienst in Hamburg.
De Franse staatssecretaris Sonia Backes wil Europa inzetten tegen nieuwe religies

De Franse staatssecretaris Sonia Backes wil Europa inzetten tegen nieuwe religies

0
Sonia Backes, plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken voor Burgerschap, kondigde aan dat ze van plan is Europa te betrekken bij de kwestie van "sekten" en sociale media

Een interview met prof. dr. Archil Metreveli, hoofd van de Instituut voor Godsdienstvrijheid van de Universiteit van Georgia

Jan Leonid Bornstein: We hebben van u gehoord over een nieuw wetgevingsinitiatief van de regering van Georgië betreffende het indienen van een ontwerp van het nieuwe wetboek van defensie in december 2022. In geval van goedkeuring van de ingediende versie van het ontwerp, zal de geldende wet, die ministers van welke religie dan ook vrijstelt (uitstelt) van verplichte militaire dienst, worden ingetrokken . Welke risico's ziet u in dit nieuwe initiatief?

Archil Metreveli:  Om preciezer te zijn, dit is niet eens een "risico", maar een "duidelijk feit" dat zal worden gevormd als deze wetswijziging wordt aangenomen. De geïnitieerde regulering zal namelijk de mogelijkheid tenietdoen voor ministers van minderheidsreligies, dat wil zeggen alle religies behalve de Georgisch-orthodoxe kerk, om te profiteren van de vrijstelling voor verplichte militaire dienst.

Jan Leonid Bornstein: Kunt u dit toelichten zodat onze lezers de uitdagingen beter kunnen begrijpen?

Archil Metreveli:  Twee normen van de geldende Georgische wetgeving zorgen ervoor dat ministers worden vrijgesteld van de verplichte militaire dienst. Ten eerste artikel 4 van het Grondwettelijk Akkoord tussen de staat Georgië en de Apostel Autocefale Orthodoxe Kerk van Georgië (uitsluitend de ministers van de Orthodoxe Kerk van Georgië) en ten tweede artikel 30 van de wet van Georgië inzake militaire plicht en militaire dienst (de Ministers van welke religie dan ook, inclusief de Orthodoxe Kerk van Georgië).

Artikel 71 van het ingediende ontwerp van Defensiewetboek, dat een alternatief is voor artikel 30 van de bovengenoemde wet die van kracht is, die het uitstel van dienstplicht tot militaire dienst regelt, bevat niet langer de zogenaamde ministeriële uitzondering. Daarom zal volgens het nieuwe wetsontwerp geen enkele minister van welke religie dan ook die eerder was vrijgesteld van militaire dienst, niet langer het voorrecht van ministeriële uitzondering kunnen hebben. Aan de andere kant blijft artikel 4 van het Grondwettelijk Akkoord van Georgië, dat uitsluitend de ministers van de Orthodoxe Kerk van Georgië vrijstelt van militaire dienst, van kracht.

Het is veelbetekenend dat volgens de grondwet van Georgië (artikel 4) en de Georgische wet op normatieve wetten (artikel 7) de constitutionele overeenkomst van Georgië hiërarchische voorrang heeft op de wetten van Georgië en, in geval van goedkeuring, ook op de verdediging Code. Daarom zal de ministeriële uitzondering (die zal worden ingetrokken voor de ministers van alle religies) op zichzelf dit voorrecht voor de ministers van de Orthodoxe Kerk van Georgië niet teniet doen, aangezien het nog moet worden toegekend door een hiërarchisch hogere normatieve handeling - de constitutionele overeenkomst van Georgië.

JLB: Ik begrijp het. Waarom denk je dat deze wetgeving wordt voorgesteld? Hoe is het verantwoord?

AM: In de toelichting van het ingediende ontwerp staat dat deze wijziging bedoeld is om de leemte in de wetgeving op te heffen waardoor "gewetenloze" en "valse" religieuze organisaties individuen kunnen helpen om de verplichte militaire dienst te ontlopen. Het gespecificeerde doel komt overeen met de praktijk van de Church of Biblical Freedom – een religieuze vereniging opgericht door de politieke partij Girchi. De Church of Biblical Freedom verleent, als instrument van het politieke protest van Girchi tegen de verplichte militaire dienst, de status van "minister" aan die burgers die geen militaire dienst willen vervullen. De praktijk van de Church of Biblical Freedom steunt precies op de geldende wet op militaire plicht en militaire dienst.

JLB: Denkt u dat dit verdere gevolgen zal hebben voor de Georgische wetgeving of wetgevingspraktijk?

AM: Ja, en die is er al. De amendementen zijn ook ingediend bij de Georgische wet op niet-militaire, alternatieve arbeidsdienst. Met name zal volgens het ontwerpamendement de status van "minister" de grond zijn voor het ontheffen van een burger van de verplichte militaire dienst en het vervullen van niet-militaire, vervangende arbeidsdienst, samen met gewetensbezwaren. Volgens de Georgische autoriteiten zal dit nieuwe "Privilege" de ingetrokken ministeriële uitzondering vervangen, aangezien deze nieuwe wettelijke regeling in gelijke mate van toepassing zal zijn op de ministers van alle religies, inclusief de Orthodoxe Kerk van Georgië. Deze interpretatie is echter niet eerlijk, aangezien het Grondwettelijk Akkoord van Georgië de staat verbiedt om orthodoxe ministers dienstplichtig te maken voor verplichte militaire dienst. Als gevolg hiervan zullen de orthodoxe ministers, als het ingediende ontwerp wordt aangenomen, onvoorwaardelijk worden vrijgesteld van verplichte militaire dienst, terwijl de ministers van alle andere religies onderworpen zullen zijn aan niet-militaire, alternatieve arbeidsdienst.

JLB: Maar is dat voorrecht, dat wil zeggen volledige vrijstelling van de verplichte militaire dienst, een grondrecht?

AM: Onze zorg heeft betrekking op het fundamentele recht op gelijkheid en non-discriminatie op grond van religie. Kennelijk is de vrijstelling van een minister van militaire dienst (in tegenstelling tot een vrijstelling op grond van gewetensbezwaren) geen recht dat wordt beschermd door de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Dit voorrecht is hun verleend gezien het publieke belang van hun status en door de politieke wil van de staat.

Niettemin impliceert het fundamentele recht op gelijkheid en non-discriminatie op grond van religie dat, wanneer er geen objectieve reden is voor een verschillende behandeling, de door de staat verleende privileges in gelijke mate moeten worden uitgebreid tot elke groep of elk individu, ongeacht hun religieuze identiteit of praktijk. De ingediende verordening is een duidelijke en botte discriminatie op grond van religie, aangezien het geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bevat voor het vastgestelde verschil in behandeling.

JLB: Wat zou naar uw mening de juiste benadering van de staat met betrekking tot deze kwestie zijn?

AM: Antwoorden vinden op dergelijke vragen is niet moeilijk. De moderne ervaring met vrijheid van godsdienst en democratie bepaalt duidelijk dat de staat zijn lasten niet mag verlichten ten koste van de fundamentele rechten en vrijheden van individuen of groepen. Dus als het Hof zou oordelen dat de Church of Biblical Freedom feitelijk misbruik maakte van de vrijheid van religie of levensovertuiging, zou de staat uitsluitend de praktijk van vernietiging moeten elimineren en niet het recht op gelijkheid en non-discriminatie op basis van religie en overtuiging, volledig.

JLB: Dank je

- Advertentie -
- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -