14.7 C
Brussel
Woensdag, Juni 12, 2024
EuropaNieuwe begrotingsregels van de EU goedgekeurd door EP-leden

Nieuwe begrotingsregels van de EU goedgekeurd door EP-leden

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

De nieuwe regels, die dinsdag zijn goedgekeurd, waren dat wel voorlopig overeengekomen in februari tussen het Europees Parlement en de onderhandelaars van de lidstaten.

Focus op investeringen

De leden van het Europees Parlement hebben de regels aanzienlijk aangescherpt om het vermogen van een regering om te investeren te beschermen. Het zal nu moeilijker zijn voor de Commissie om een ​​lidstaat aan een buitensporigtekortprocedure te onderwerpen als er essentiële investeringen gaande zijn, en alle nationale uitgaven voor de medefinanciering van door de EU gefinancierde programma’s zullen worden uitgesloten van de uitgavenberekening van een overheid, waardoor er meer prikkels ontstaan. investeren.

Waarborgen van de geloofwaardigheid van de regels – mechanismen voor tekort- en schuldreductie
Van landen met buitensporige schulden zal worden verlangd dat zij deze gemiddeld met 1% per jaar verminderen als hun schuld boven de 90% van het bbp uitkomt, en met gemiddeld 0.5% per jaar als deze tussen 60% en 90% ligt. Als het tekort van een land boven de 3% van het bbp uitkomt, zou het tijdens perioden van groei moeten worden teruggebracht om 1.5% te bereiken en een uitgavenbuffer op te bouwen voor moeilijke economische omstandigheden.

Meer ademruimte

De nieuwe regels bevatten diverse bepalingen om meer ademruimte te bieden. Ze geven met name drie extra jaren boven de standaard vier om de doelstellingen van het nationale plan te bereiken. De leden van het Europees Parlement verzekerden zich ervan dat deze extra tijd kan worden toegekend om welke reden dan ook die de Raad passend acht, en niet alleen als aan specifieke criteria wordt voldaan, zoals aanvankelijk voorgesteld.

Het verbeteren van de dialoog en het eigenaarschap

Op verzoek van de leden van het Europees Parlement kunnen landen met een buitensporig tekort of een buitensporige schuld een discussieproces met de Commissie aanvragen voordat zij advies geeft over het uitgaventraject. Dit zou een regering meer mogelijkheden bieden om haar standpunten duidelijk te maken, vooral op dit cruciale punt in het proces . Een lidstaat kan verzoeken om indiening van een herzien nationaal plan als er objectieve omstandigheden zijn die de uitvoering ervan in de weg staan, bijvoorbeeld een regeringswisseling.

De rol van de nationale onafhankelijke begrotingsinstellingen – belast met het doorlichten van de geschiktheid van de begrotingen en begrotingsprognoses van hun regering – werd aanzienlijk versterkt door de leden van het Europees Parlement, met als doel dat deze grotere rol zal helpen de nationale steun voor de plannen verder te vergroten.

Citaten van de corapporteurs

Markus Ferber (EVP, DE) zei: “Deze hervorming betekent een nieuwe start en een terugkeer naar begrotingsverantwoordelijkheid. Het nieuwe raamwerk zal eenvoudiger, voorspelbaarder en pragmatischer zijn. De nieuwe regels kunnen echter alleen een succes worden als ze op de juiste manier door de Commissie worden geïmplementeerd.”

Margarida Marques (S&D, PT) zei: “Deze regels bieden meer ruimte voor investeringen, flexibiliteit voor de lidstaten om hun aanpassingen soepel te laten verlopen, en zorgen voor de eerste keer voor een “echte” sociale dimensie. Het vrijstellen van medefinanciering van de uitgavenregel zal nieuwe en innovatieve beleidsvorming in de EU mogelijk maken. We hebben nu een permanent investeringsinstrument nodig Nederlands niveau om deze regels aan te vullen.”

De teksten zijn als volgt aangenomen:

Verordening tot vaststelling van de nieuwe preventieve arm van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP): 367 stemmen voor, 161 stemmen tegen, 69 onthoudingen;

Verordening tot wijziging van het corrigerende deel van het SGP: 368 stemmen voor, 166 stemmen tegen, 64 onthoudingen, en

Richtlijn tot wijziging van de vereisten voor de begrotingskaders van de

Lidstaten: 359 stemmen voor, 166 stemmen tegen, 61 onthoudingen.

Volgende stappen

De Raad moet nu zijn formele goedkeuring geven aan de regels. Zodra ze zijn aangenomen, treden ze in werking op de dag van publicatie in het Publicatieblad van de EU. De lidstaten moeten hun eerste nationale plannen uiterlijk 20 september 2024 indienen.

Achtergrond – hoe de nieuwe regels zullen werken

Alle landen zullen plannen voor de middellange termijn indienen waarin hun uitgavendoelstellingen worden uiteengezet en hoe investeringen en hervormingen zullen worden doorgevoerd. Lidstaten met hoge tekorten of hoge schulden zullen voorafgaand aan het plan begeleiding krijgen over hun uitgavendoelstellingen. Om duurzame uitgaven te garanderen, zijn numerieke benchmarkwaarborgen geïntroduceerd voor landen met buitensporige schulden of tekorten. De regels zullen ook een nieuwe focus toevoegen, namelijk het bevorderen van overheidsinvesteringen in prioritaire gebieden. Ten slotte zal het systeem van geval tot geval beter op elk land worden toegesneden, in plaats van een one-size-fits-all-benadering toe te passen, en zal het beter rekening houden met sociale problemen.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -spot_img
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -