-0.9 C
Brussel
Søndag, desember 3, 2023
EuropaMEP-medlemmer krever at EU øker renteknologiindustrien og bekjemper menneskehandel

MEP-medlemmer krever at EU øker renteknologiindustrien og bekjemper menneskehandel

ren teknologi – I en debatt med presidentene Michel og von der Leyen gjennomgikk MEP-ene resultatene av EU-toppmøtet 9. februar og skisserte forventningene deres til Det europeiske råd 23.–24. mars.

President for Det europeiske råd Charles Michel erkjente Ukrainas presserende behov for flere våpen og ammunisjon og bekreftet at EU-ledere vil jobbe med et forslag fra høyrepresentant Borrell om å tilby Kyiv-hjelp. Han sa at EU støtter president Zelenskyys fredsformel, men innrømmet at Kreml ikke har gitt noen indikasjon på at de er interessert i deeskalering.

President Michel siterte de mange kortsiktige tiltakene EU har tatt for å takle de siste årenes kriser, men understreket at disse ikke bør undergrave unionens langsiktige økonomiske strategi for en grønn og digital omstilling. Etter hans syn bør EU fokusere på å gjøre investeringer tilgjengelig for bedrifter, oppmuntre til innovasjon og støtte rettferdig handel. Med henvisning til forholdet til globale aktører sa han «det er ingen likevekt mellom USA og Kina». Men "Kina er en realitet, en nøkkelaktør" som EU må engasjere seg med på globalt nivå, insisterte han.

Når det gjelder migrasjonspolitikk, ba Michel om "rasjonalitet". EU bør «gjøre mer og bedre» i samarbeid med tredjeland for å bekjempe menneskehandel, og det bør være lovlige og trygge migrasjonskanaler til Europa, fordi «vi kan ikke la kriminelle bestemme hvem som kommer til EU», sa han.

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen rapporterte tilbake fra sitt møte med USAs president Joe Biden, og sa at det er "en slående symmetri mellom den amerikanske inflasjonsreduksjonsloven (IRA) og den europeiske grønne avtalen", siden begge har som mål å bekjempe klimaendringer og øke investeringene og vekst. "Vi beveger oss i samme retning," sa hun, og la til at løsninger for noen områder av bekymring angående IRA er funnet og diskusjoner har blitt lansert for eksempel om råvarer og insentiver for renteknologiindustrien.

"Kløpet for å se hvem som kommer til å være dominerende i nett-null-teknologier er i gang," sa president von der Leyen, og understreket at Europa må pleie sin industri. Hun kunngjorde at kommisjonen torsdag vil presentere sine forslag til en nullindustrilov og en lov om kritiske råvarer, begge avgjørende for Europas konkurranseevne og uavhengighet. President von der Leyen fremhevet også behovet for å nå målet om å bruke 3 % av BNP på forskning og utvikling, for å redusere byråkrati og sørge for at EU-lover ikke overbebyrder bedrifter.

MEP-er fremhevet det presserende behovet for EU for å forbedre sin konkurranseevne og oppfordret til tiltak for å sikre rettferdige forhold for EU-produsenter, i lys av de nåværende proteksjonistiske tiltakene fra USA. De understreket behovet for flere investeringer, hilste grep mot en EU-råvarestrategi velkommen, krevde mer ambisjoner i å kutte byråkrati, ba om å øke europeiske kapitalmarkeder, og en fornyet kraft i EUs handelsdiplomati, for å oppnå nye frihandelsavtaler med USA og andre demokratier.

Mange foredragsholdere fokuserte på viktigheten av å øke innovasjonen – innen ren teknologi og utover det – for at EU skal bli en mester for "høy verdi" i stedet for "lave kostnader". Noen understreket at EUs grønne avtale også burde være blokkens konkurranseevnestrategi, og la merke til at sosial rettferdighet og rettferdig lønn for arbeidere var grunnleggende for den.

En rekke MEP-medlemmer kritiserte kommisjonen for å gi etter for lobbyvirksomhet fra store energiselskaper på bekostning av forbrukerprisene, mens andre advarte mot å flytte EUs energiavhengighet fra Russland til Kina

Til slutt oppfordret MEP-er Rådet til å ta opp det felles europeiske problemet med migrasjon, ved å sikre at alle medlemsland tar sin rettferdige andel av migranter og asylsøkere og ved å bekjempe den ulovlige aktiviteten ved EUs grenser som fører til menneskelige tragedier.

Du kan se hele debatten her..

ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjon og meninger gjengitt i artiklene er de som oppgir dem, og det er deres eget ansvar. Publisering i The European Times betyr ikke automatisk tilslutning til synspunktet, men retten til å uttrykke det.

ANSVARSFRASKRIVELSE OVERSETTELSE: Alle artiklene på dette nettstedet er publisert på engelsk. De oversatte versjonene gjøres gjennom en automatisert prosess kjent som nevrale oversettelser. Hvis du er i tvil, se alltid den originale artikkelen. Takk for forståelsen.

- Annonse -

Mer fra forfatteren

- EKSKLUSIVT INNHOLD -spot_img
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Må lese

Siste artikler

- Annonse -