13.1 C
Brussel
Vrijdag, september 22, 2023
GodsdienstAhmadiyyaHRWF roept VN, EU en OVSE op om Turkije te stoppen...

HRWF roept de VN, EU en OVSE op om Turkije te stoppen met de deportatie van 103 Ahmadi's

Mensenrechten zonder grenzen roept de VN, de EU en de OVSE op om Turkije te vragen een uitzettingsbevel naar 103 Ahmadi's in te trekken

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

Willy Fautre
Willy Fautrehttps://www.hrwf.eu
Willy Fautré, voormalig chargé de mission bij het kabinet van het Belgische Ministerie van Onderwijs en bij het Belgische parlement. Hij is directeur van Human Rights Without Frontiers (HRWF), een in Brussel gevestigde ngo die hij in december 1988 oprichtte. Zijn organisatie verdedigt de mensenrechten in het algemeen met een speciale focus op etnische en religieuze minderheden, vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten en LGBT mensen. HRWF is onafhankelijk van elke politieke beweging en elke religie. Fautré heeft onderzoeksmissies over mensenrechten uitgevoerd in meer dan 25 landen, ook in gevaarlijke regio's zoals in Irak, in Sandinistisch Nicaragua of in Maoïstische gebieden van Nepal. Hij is docent aan universiteiten op het gebied van mensenrechten. Hij heeft veel artikelen gepubliceerd in universitaire tijdschriften over de betrekkingen tussen staat en religies. Hij is lid van de Press Club in Brussel. Hij is mensenrechtenadvocaat bij de VN, het Europees Parlement en de OVSE.

Meer van de auteur

Mensenrechten zonder grenzen roept de VN, de EU en de OVSE op om Turkije te vragen een uitzettingsbevel naar 103 Ahmadi's in te trekken

Mensenrechten zonder grenzen (HRWF) roept de VN, de EU en de OVSE op om Turkije te vragen een uitzettingsbevel voor 103 Ahmadi's in te trekken

Vandaag heeft een Turkse rechtbank een uitzettingsbevel uitgevaardigd voor 103 leden van de Ahmadi Religie van Vrede en Licht uit zeven landen. Velen van hen, vooral in Iran, riskeren gevangenisstraffen en kunnen worden geëxecuteerd als ze worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Mensenrechten zonder grenzen (HRWF) in Brussel roept op

 • de Verenigde Naties en in het bijzonder de speciale VN-rapporteur voor vrijheid van religie of levensovertuiging, mevrouw Nazila Ghanea
 • de Europese Unie en in het bijzonder de speciale gezant van de EU voor vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, de heer Frans Van Daele, evenals de interfractiewerkgroep voor vrijheid van godsdienst of levensovertuiging van het Europees Parlement
 • de speciale gezanten voor vrijheid van godsdienst of levensovertuiging die in het Verenigd Koninkrijk en in een aantal EU-lidstaten zijn aangesteld
 • de OVSE/ODIHR

er bij de Turkse autoriteiten op aan te dringen om in hoger beroep het uitzettingsbesluit van vandaag in te trekken. De deadline voor het indienen van bezwaar is vrijdag 2 juni.

Mediakanalen in heel Europa brengen de kwestie naar voren als een noodsituatie, zoals te zien is in enkele van de vele andere artikelen in

Bovendien, van petitie wordt verspreid.

De pleitbezorger en woordvoerder van de 103 Ahmadi's is Hadil Elkhouly. Zij is de auteur van het onderstaande artikel en kan op het volgende worden aangesloten telefoonnummer voor interviews: +44 7443 106804

Vervolgde Ahmadi Religion of Peace and Light-minderheid heeft asiel geweigerd in Europa te midden van escalerend geweld

Religieuze minderheidsleden vrezen de dood thuis wegens vermeende ketterij

By Hadil Elkhouly

Uitzetting Ahmadi Turkije HRWF roept VN, EU en OVSE op om Turkije te stoppen met uitzetting van 103 Ahmadi's

Leden van de Ahmadi Religie van Vrede en Licht. Kapikule grensovergang, de poort tussen Turkije en Bulgarije op woensdag 24 mei 2023. Foto's eigendom van Ahmadi Religion of Peace and Light. Gebruikt met toestemming.

Op 24 mei 2023 hebben meer dan 100 leden van de Ahmadi Religie van Vrede en Licht, een vervolgde religieuze minderheid, werden de toegang geweigerd en werden gewelddadig behandeld terwijl ze asiel zochten aan de Turks-Bulgaarse grens. Vrouwen, kinderen en ouderen waren het doelwit van agressie, geweerschoten, bedreigingen en de confiscatie van hun bezittingen.

Onder die personen bevond zich Seyed Ali Seyed Mousavi, een 40-jarige makelaar in onroerend goed uit Iran. Een paar jaar geleden woonde hij een privébruiloft bij waar zijn leven een onverwachte wending nam. Seyed Mousavi was overgeleverd aan de genade van undercoveragenten die hem abrupt grepen, dwongen hem neer te halen en hem een ​​pak slaag gaven. Hij bleef 25 minuten bloeden voordat iemand uiteindelijk medische hulp zocht. 

De enige 'misdaad' van Seyed Mousavi was zijn band met deze religieuze minderheid, wat leidde tot zijn vervolging door de autoriteiten in Iran. Het incident dwong hem tot een moeilijke beslissing om zijn vaderland achter zich te laten en alles wat hij weet achter te laten om zijn leven te redden. 

De Ahmadi-religie, niet te verwarren met de Ahmadiyya Muslim Community, is een religieuze gemeenschap die in 1999 is opgericht kerkelijke status in de VS op 6 juni 2019. Tegenwoordig wordt deze religie beoefend in meer dan 30 landen over de hele wereld. Het wordt geleid door Abdullah Hashem Aba Al-Sadiq en volgt de leer van Imam Ahmed al-Hassan als zijn goddelijke gids. 

Door de staat gesponsorde vervolging

Sinds haar oprichting in 1999 is de minderheid van de Ahmadi-religie onderworpen aan vervolging in tal van landen. Landen inclusief AlgerijeMarokkoEgypteIran,IrakMaleisië, en Turkije hebben hen systematisch onderdrukt, gevangengezet, bedreigd en zelfs hun leden gemarteld. Deze gerichte discriminatie is gebaseerd op de overtuiging dat ze ketters zijn.

In juni 2022 riep Amnesty International op tot de vrijlating van 21 leden van de Ahmadi-religie in Algerije die werden beschuldigd van onder meer "deelname aan een ongeautoriseerde groep" en "kleineren van de islam". Drie personen kregen een gevangenisstraf van een jaar, de overigen werden veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en boetes. 

Evenzo heeft in december 2022 in Iran een groep van 15 aanhangers van dezelfde religie, onder wie minderjarigen en vrouwen, werden vastgehouden en overgedragen aan de beruchte Evin-gevangenis, waar ze werden gedwongen hun geloof af te zweren en hun religie te belasteren, ondanks het feit dat ze geen misdaden begaan en hun geloof niet openlijk verkondigden. De aanklachten tegen hen waren gebaseerd op hun verzet tegen "Wilayat Al Faqih,” (de voogdij van de islamitische jurist) die gezag verleent aan juristen en geleerden die vormgeven en afdwingen shariawet in het land. De Iraanse autoriteiten zelfs een propagandadocumentaire uitgezonden tegen de religie op de nationale televisie.

Ahmadi Religion-leden hebben dat ook aangifte gedaan van geweld en bedreigingen door door de staat gesteunde milities in Irak, waardoor ze kwetsbaar en onbeschermd blijven. Bij deze incidenten ging het om gewapende aanvallen op hun huizen en voertuigen, waarbij aanvallers openlijk verklaarden dat ze beschouwd werden als afvalligen die de dood verdienden, waardoor ze in feite elke vorm van bescherming ontzegd werden. 

De vervolging van de Ahmadi-religie komt voort uit zijn kernleer die afwijken van bepaalde traditionele overtuigingen binnen de islam. Deze leringen omvatten de acceptatie van praktijken zoals het consumeren van alcoholische dranken en het erkennen van de keuze van vrouwen met betrekking tot het dragen van de hoofddoek. Bovendien trekken leden van de religie specifieke gebedsrituelen in twijfel, waaronder het idee van verplichte vijf dagelijkse gebeden, en zijn ze van mening dat de vastenmaand (Ramadan) valt elk jaar in december. Ze dagen ook de traditionele locatie van de Kaaba, de heiligste plaats van de islam, bewerend dat het er is hedendaagse Petra, Jordanië, dan Mekka.

De vervolging van deze religieuze minderheid is aanzienlijk geëscaleerd na de vrijlating van "Het doel van de wijzen", het officiële evangelie van hun geloof. Het geschrift is geschreven door Abdullah Hashem Aba Al-Sadiq, de religieuze leider die beweerde de rol van de beloofde Mahdi waar moslims op wachten om tegen het einde der tijden te verschijnen. 

Het onbekende trotseren op weg naar vrijheid

Nadat ze geleidelijk naar Turkije waren gereisd, kregen meer dan 100 leden van de Ahmadi-religie steun van medeleden die zich daar al hadden gevestigd, waardoor een gevoel van eenheid werd bevorderd door hun online connecties. Ondanks de uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd, volhardden ze in hun zoektocht naar een huis zonder vervolging te midden van hun gedeelde trauma-ervaringen. 

Geconfronteerd met deze benarde situatie wendden ze zich tot de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) in Bulgarije, het Staatsagentschap voor Vluchtelingen (SAR) en het Bulgaarse Ministerie van Buitenlandse Zaken in de hoop een veilige haven veilig te stellen. Helaas werd hun pleidooi voor humanitaire visa op teleurstelling onthaald, aangezien alle wegen vruchteloos bleken.  

Gezien hun moeilijke omstandigheden besloot de groep zich te verzamelen bij de ambtenaar Kapikule grensovergang, de toegangspoort tussen Turkije en Bulgarije op woensdag 24 mei 2023, om rechtstreeks asiel aan te vragen bij de Bulgaarse grenspolitie. Hun handelswijze is in overeenstemming met de bepalingen in Artikel 58, vierde lid, van de Wet op asiel en vluchtelingen (LAR) waarin wordt bevestigd dat asiel kan worden aangevraagd door een mondelinge verklaring af te leggen aan de grenspolitie. 

Het Monitoring Netwerk Grensgeweld, samen met 28 andere organisaties een open brief er bij de Bulgaarse autoriteiten en bij het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) op aan te dringen hun verplichtingen uit hoofde van het recht van de Europese Unie en het internationaal recht inzake mensenrechten na te komen. Deze wetten omvatten artikel 18 van de EU-Handvest van de grondrechten, het Verdrag van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen en artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

In Bulgarije meerdere rechten van de mens organisaties hebben gecoördineerd om bescherming te bieden aan de groep en hen de kans te geven een verzoek om internationale bescherming in te dienen aan de Bulgaarse grens, een inspanning die voorop stond Door de Vereniging voor Vluchtelingen en Migranten in Bulgarije. Veel andere organisaties in Bulgarije hebben deze verklaring onderschreven, zoals Missie vleugels en Centrum voor Rechtsbijstand, Voices in Bulgaria.

Hun wanhopige zoektocht naar veiligheid werd beantwoord onderdrukking en geweld, zoals ze met geweld werden geblokkeerd door de Turkse autoriteiten, onderworpen aan slagen met knuppels, en bedreigd met geweerschoten. Nu ze vastzitten, blijft hun toekomst onzeker. Hun grootste angst is om terug naar hun huizen te worden gedeporteerd, waar de dood op hen wacht, vanwege hun religieuze overtuigingen.

De gevaarlijke tocht van deze minderheidsgroep roept cruciale vragen op over de integriteit van de grenzen en de inzet van de EU-lidstaten om de mensenrechten te eerbiedigen. Hun strijd dient als een herinnering aan de noodzaak van solidariteit om fundamentele mensenrechten te beschermen en de waardigheid van iedereen te behouden, ongeacht hun religieuze overtuiging.

Video door Hadil El-Khouly, Ahmadi mensenrechtencoördinator

- Advertentie -
- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -

28 COMMENTS

 1. Hoe u uw geld kunt verdienen Het is belangrijk dat u uw geld kunt verdienen met het betalen van uw geld. Het is mogelijk om het apparaat te gebruiken. De beste manier om geld te verdienen met het betalen van geld Als u een van de beste manieren vindt om uw geld te verdienen Dit is het geval.

 2. De deportatie van AROPAL-gelovigen is een daad die voor hen een zekere dood kan betekenen. Het is een hartverscheurende situatie die onze dringende aandacht en medeleven vraagt. We moeten ons verzetten tegen dergelijke acties en pleiten voor de bescherming van mensenlevens. Laten we samenkomen en #Compassion tonen voor mensen in nood. #AROPALBelievers #AsylumSeekers #StopDeportation #ProtectHumanLives

 3. Dringende oproep aan VN, EU en OVSE: Kom alstublieft onmiddellijk tussenbeide om de deportatie van 103 Ahmadi's in Turkije te stoppen. Mensenrechten moeten zegevieren en godsdienstvrijheid moet worden beschermd. Laten we samen opkomen tegen vervolging en zorgen voor gerechtigheid voor de onderdrukten. #StopDeportatie #ProtectReligiousMinorities

 4. Alsjeblieft, deze onschuldige mensen hebben onmiddellijke hulp nodig, ze kunnen niet worden gedeporteerd, dit zal een einde maken aan hun leven en dat van hun kinderen. Geloven is geen misdaad!

 5. Het is belangrijk dat u uw geld kunt verdienen met het betalen van uw geld. Als u de kosten van het gebruik van een creditcard wilt wijzigen, Het is mogelijk om het apparaat te gebruiken.

 6. Ik ben verontwaardigd over wat er gebeurt met de Ahmadi Religie van Vrede en Licht aan de Turks-Bulgaarse grens. Ze worden vervolgd vanwege hun geloof, en het is een duidelijke herinnering aan de voortdurende strijd waarmee religieuze minderheden worden geconfronteerd.

  Niemand mag worden behandeld met geweld en discriminatie alleen vanwege hun geloof. De manier waarop ze zijn behandeld is volkomen onaanvaardbaar.

  We kunnen niet zwijgen. Het is tijd om in opstand te komen tegen deze onrechtvaardigheden en respect voor de mensenrechten te eisen. Overheden en organisaties moeten opstaan ​​en hun verantwoordelijkheid nemen.

  We hebben een wereld nodig waarin iedereen zijn geloof vrij en zonder angst kan uitoefenen. Het is aan ons om het waar te maken.

  #NoToPersecution #StandForHumanRights #ReligiousFreedomNow

Reacties zijn gesloten.

- Advertentie -
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -