13.1 C
Brussel
Vrijdag, september 22, 2023
EuropaLeven en drugs, deel 1, een overzicht

Leven en drugs, deel 1, een overzicht

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

Christian Mirre
Christian Mirre
doctoraat. in Wetenschappen, heeft een Doctorat d'Etat ès Sciences van de Universiteit van Marseille-Luminy en was een lange termijn bioloog bij de Franse sectie voor levenswetenschappen van het CNRS. Momenteel vertegenwoordiger van de Stichting voor een Drugsvrij Europa.

Meer van de auteur

Foto door Mikail Duran

Sommige dope* op drugs… en Europese jongeren

0
In de afgelopen twee decennia zijn de vraag naar en het aanbod van illegale drugs dramatisch toegenomen, zoals blijkt uit de enorme hoeveelheden die in 2020 in beslag zijn genomen volgens het European Drug Report: 739 ton cannabis, 213 ton cocaïne, 21.2 ton amfetamine, 5.1 ton heroïne, 2.2 ton methamfetamine, 1 ton MDMA (ecstasy). Onder de illegale drugs worden niet alleen de traditionele drugs aangetroffen, maar ook mengsels van illegale drugs, vervalsing met andere chemicaliën, nieuw gesynthetiseerde drugs (zoals de NPS: Nieuwe psychoactieve stoffen: 5.1 ton in beslag genomen) ontwikkeld in clandestiene laboratoria, en tot slot het misbruik en misbruik van voorgeschreven medicijnen. 

Drugs // “Het is beter en nuttiger om een ​​probleem tijdig op te lossen dan om een ​​oplossing te zoeken nadat de schade is aangericht” verklaart een Latijns gezegde uit het midden van de 13e eeuw. Volgens de Raad van de Europese Unie (Review augustus 2022):

Drugs zijn een complex sociaal en gezondheidsverschijnsel dat miljoenen mensen in de EU treft. Illegale drugs kunnen enorme negatieve gevolgen hebben, niet alleen voor de mensen die de drugs gebruiken, maar ook voor hun families en gemeenschappen. Drugsgebruik veroorzaakt enorme kosten voor en schade aan de volksgezondheid en veiligheid, het milieu en de arbeidsproductiviteit. Het vormt ook bedreigingen voor de veiligheid in verband met geweld, misdaad en corruptie.

Drugs en geschiedenis

Vreemd genoeg is de geschiedenis van drugs verbonden met het bestaan ​​van leven op aarde, dat zo'n 3.5 miljard jaar geleden verscheen, eerst in het water en daarna aan de oppervlakte. Parallel aan de ontwikkeling van het leven doet zich een fundamenteel probleem voor: hoe te overleven en deel uit te maken van de voedselketen en tegelijkertijd het voortbestaan ​​van de soort te waarborgen.

Levende organismen hebben daarom verdedigingsmiddelen ontwikkeld: de constitutief zoals klauwen, hoorns, stekels, enz. en de zogenaamde induceerbaar die aan de oorsprong liggen van de synthese van toxische stoffen in de vorm van secundaire metabolieten die niet nodig zijn voor het leven van het organisme, maar noodzakelijk zijn om te overleven tegen roofdieren. En de mens is een van deze formidabele roofdieren! Er is dus een nauwe relatie tussen overleving en bestaande gifstoffen of medicijnen.

Aan de oorsprong van de tijd lag de menselijke gezondheid in de wereld van geesten, magische praktijken en overtuigingen. Traditionele genezingssystemen dateren uit de prehistorie en de genezingstradities omvatten al het gebruik van psychoactieve planten. In Europa, was het in het oude Griekenland, in de 5e eeuw voor Christus, dat Hippocrates de basis legde voor rationele geneeskunde en medische ethiek. Zijn eed werd op wereldniveau opgenomen door de World Medical Association, opgericht in 1947, vervolgens in de Verklaring van Genève van 1948 (herzien in 2020) en ook door apothekers/apothekers en tandartsen.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen medicijnen en medicijnen. Het belangrijkste verschil zit in het doel van gebruik of consumptie:

-Het medicijn heeft een dosering, een genezend doel, een precieze en repetitieve werking. Maar het medicijn is niet altijd zonder toxiciteit. Paracelsus (1493-1541) een Zwitserse arts, filosoof en theoloog zei zelfs:

“Alles is vergif en niets is zonder vergif; de dosis alleen maakt iets geen vergif”.

-A drug is elke stof, natuurlijk of synthetisch, die een wijzigend effect heeft op de staat van bewustzijn, mentale activiteit en gedrag, en die waarschijnlijk verslaving veroorzaakt. Sommige medicijnen zouden aan deze definitie kunnen voldoen, maar het medicijn wordt geconsumeerd zonder medisch voorschrift en het huidige gebruik ervan heeft geen genezend doel. Het kan zijn om nieuwe of aangename sensaties te ervaren, om te ontsnappen aan de realiteit, angst, relatieproblemen, trauma's uit het verleden, door conformiteit of rebellie, om efficiënt te zijn of om druk te weerstaan. Maar ongeacht de redenen en patronen, drugsgebruik is niet zonder risico met ongecontroleerde gevolgen...

Drugs en menselijkheid

De geschiedenis van drugs versmelt ook met de geschiedenis van de mensheid wat betreft:

een) de Hennep (cannabis) dat in Azië bekend was sinds het Neolithicum, rond 9000 voor Christus. De zaden werden in Egypte gebruikt vanwege hun ontstekingsremmende eigenschappen en in China vanwege hun voedzame rijkdom en in 2737 voor Christus wordt hennep opgenomen in de Verdrag van de geneeskrachtige kruiden van keizer Shen Nong; de hennepstokken verschijnen in Europa geïmporteerd door de Romeinen en met de verschillende invasies uit Azië. Het was ook het 'heilige kruid' van de rituelen van de sjamanen en maakte deel uit van de medische praktijken van de monniken van de 12e eeuw.

b) de Coca bladeren, van de plant Erythroxylum-coca, werden gebruikt sinds 3000 jaar voor Christus in de Andes. Voor de Inca's was deze plant door de zonnegod gemaakt om de dorst te lessen, de honger te verminderen en je de vermoeidheid te laten vergeten. Het werd ook gebruikt tijdens religieuze ceremonies zoals in Peru en Bolivia. Het Westen ontdekte het cocagebruik en de eigenschappen ervan in de 16e eeuw met de Spaanse “conquistadores” van Pizarro (1531), missionarissen en kolonisten. Cocabladeren werden vervolgens gebruikt om de Indianen tot slaaf te maken en naar de zilver-, goud-, koper- en tinmijnen te sturen. In 1860 isoleerde de Duitse chemicus Albert Niemann de actieve verdovingsstof in de cocabladeren. In 1863 lanceerde de Corsicaanse chemicus Angelo Mariani de beroemde Franse tonische wijn "Vin Mariani", gemaakt met Bordeaux-wijn en cocabladextracten. Ondertussen, in 1886, raakte John Stith Pemberton (1831-1888), een apotheker uit Atlanta (VS), gewond tijdens een oorlog en gebruikte cocaïne, geïnspireerd door Mariani wijn produceerde een stimulerende drank gemaakt van coca, kolanoten en frisdrank. Toen kocht de zakenman Asa Griggs Candler (1851-1929) de formule en richtte in 1892 The Coca-Cola Company op. In 1902 verving cafeïne cocaïne in Coca-Cola. 

 Cocaïne is een krachtige stimulans van het centrale zenuwstelsel. Nadat de "high" is uitgewerkt (15-30 min), kan de persoon zich angstig en depressief voelen, met een intense behoefte om weer cocaïne te gebruiken. Cocaïne is een van de moeilijkste drugs om af te kicken.

Het was in de jaren zestig, populair gemaakt door muziek en de media, dat drugs symbolen werden van jeugdige rebellie, sociale onrust en alle aspecten van de samenleving begonnen binnen te dringen. In veel opzichten was dit het farmaceutische decennium van de eeuw met een overvloed aan nieuwe stoffen -en medicijnen- beschikbaar.

Geneesmiddelen geclassificeerd

Als we een uitstapje maken naar de wereld van drugs, kunnen we ze classificeren op basis van hun effecten, zoals:                                                                

 • Dissociatieven: Distikstofoxide (N2O, het lachgas) wordt gebruikt als verdovingsmiddel en pijnstiller in de chirurgie en de tandheelkunde. En wordt momenteel gebruikt voor slagroomsifons. Het wordt zeer gewaardeerd door jongeren tijdens feesten vanwege het euforische effect, maar het kan ernstige neurologische, hematologische en hartaandoeningen veroorzaken. Het vernietigt vitamine B12. Het bevat ook ketamine, PCP (angel dust), GBL (een kalmerend middel) en GHB (een oplosmiddel), enz.
 • Waanvoorstellingen en entactogeen (verlangen naar contact, empathie): Scopolamine, Atropine, enz.
 • depressiva: alcohol, barbituraten (Amytal, Pentobarbital), opium, codeïne,...
 • Cannabinoïden (cannabis, hasj): Delta9-THC, CBD, CBN, etc.
 • Benzodiazepinen: Alprazolam (Xanax), Valium, Rohypnol, …
 • Psychiatrische drugs: Fluoxetine (Prozac), Haloperidol (Haldol), Zoloft, Paroxetine (Paxil), enz.
 • Natuurlijke stimulerende middelen: cocaïne, cafeïne, theofylline, cacaotheobromine, enz.;
 • Stimulerende middelen: amfetaminen, crystal meth, methamfetamine (WWII Pervitine), enz.
 • Farmaceutische stimulerende middelen: Adrafinil, Modafinil, Bupropion, enz.
 • Psychedelische stimulerende middelen (hallucinogenen): LSD, MDMA (ecstasy), psilocybine, bufotenine (alkaloïde afgescheiden door de huid van de pad die amateurs likken) en ibogaïne (van de Centraal-Afrikaanse Iboga-plant) zijn beide afkomstig uit de familie van tryptaminen die zijn afgeleid van de neurotransmitter serotonine .

Moet ook worden vermeld De nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) die traditionele psychoactieve stoffen imiteren -cannabis, cathinon (van de khatbladeren), opium, cocaïne, LSD of MDMA (amfetamine). Maar ze zijn krachtiger en verslavend. Er zijn al meer dan 900 synthetische drugs geïdentificeerd in Europa, ongecontroleerd en illegaal, maar verkocht op internet en geclassificeerd. (meer in EMCD Drugsprofielen).

Voorbeelden van NPS:

1) Synthetische cannabinoïden, worden gevonden in: Spice, Yucatan, enz. als JWH-18 & 250, HU-210, CP 47 & 497, enz., met affiniteit voor de CB1-receptoren.

2) Synthetische derivaten van cathinon (een alkaloïde gewonnen uit het khatblad, sympathicomimetisch): 3-MMC (3-methylmethcathinon) en 4-MMC (Mephedrone) die euforie, blauwe-kniesyndroom, risico op hartaanval, enz.

 • MDPV (methyleendioxypyrovaleron), van "badzout".
 • Overdosering leidt tot hyperthermie, coronaire hartziekten, hartritmestoornissen, episodes van psychose en gewelddadig gedrag.

3) Een synthetisch psychoactief opioïde product: fentanyl, 100 keer krachtiger dan morfine en verslavend, met onvoorspelbare effecten. Het wordt beschouwd als de meest dodelijke drug bij een overdosis.

4) Krokodil, een Russische "vleesetende" drug. Gebaseerd op desomorfine dat in 1922 in Duitsland werd gesynthetiseerd uit morfine/codeïne, een krachtig kalmerend en pijnstillend middel dat sindsdien niet meer wordt gebruikt. Oplosmiddelen, benzine, HCl, enz. Worden toegevoegd om het medicijn met onomkeerbare necrose te produceren.

Europees rapport over drugs uit 2022

lot medicatiecapsules in verschillende kleuren

In het European Drug Report 2022 van het EWDD (Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving) werd opgemerkt dat er in Europa 83.4 miljoen mensen tussen de 15 en 64 jaar waren die drugs gebruikten, 29% van de bevolking. Dit vertegenwoordigt:

 • 22.2 miljoen voor cannabis, de meest gebruikte drug (7% van de Europeanen), waarvan 16 miljoen in de leeftijd van 15 tot 34 jaar;
 • 3.5 miljoen voor cocaïne, waaronder 2.2 miljoen in de leeftijd van 15-34 jaar;
 • XTC of MDMA gaat over 2.6 miljoen mensen;
 • 2 miljoen voor amfetaminen, meestal tussen 15 en 34 jaar;
 • 1 miljoen voor heroïne en andere opioïden, waarvan 514,000 vervangende behandelingen ondergaan.

De grootste cannabisrokers zijn jongeren in Tsjechië met 23% van de 15-34-jarigen, gevolgd door Frankrijk (22%) en Italië (21%). Nederland en België zijn met 110 ton cocaïne die in 2021 in beslag werd genomen in de haven van Antwerpen, momenteel de drugshubs in Europa.

Het EWDD meldt dat in 25 Europese landen 80,000 mensen in behandeling zijn voor cannabisgebruik, wat neerkomt op 45% van alle mensen die in 2020 voor drugsbehandeling kiezen.

De toegenomen beschikbaarheid van een grotere verscheidenheid aan illegale drugs, waaronder NPS, heeft geleid tot verschillende praktijken van polydrugsgebruik die het klinische beeld bemoeilijken. Het aantal sterfgevallen door een overdosis illegale drugs in de EU wordt geschat op minimaal 2019 en 5,150 in 5,800, inclusief Noorwegen en Turkije. De meest getroffen leeftijdsgroep is 35-39 met het dubbele aantal sterfgevallen ten opzichte van het algemeen gemiddelde.

*In de staat Washington (VS) blijkt uit een onderzoek uit 2021 dat het aantal sterfgevallen door zelfmoord onder 17.9-15-jarigen met 24% toenam na de legalisering van cannabis.

Om de fysieke en morele gezondheid van de mensheid te beschermen en op basis van de Conventies van 1925 en 1931, werden drie internationale Conventies inzake Drugscontrole van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ondertekend. Dit zijn de verdragen van 1961, 1971 en 1988 tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Kinderen, drugs en decriminalisering

In 1989 werd ook het Verdrag inzake de Rechten van het Kind geratificeerd. Artikel 33, dat maar al te vaak door regeringen wordt vergeten, bepaalt dat:

De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen, waaronder wetgevende, bestuurlijke, sociale en opvoedkundige maatregelen, om kinderen te beschermen tegen het ongeoorloofde gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen zoals gedefinieerd in de desbetreffende internationale verdragen.

In Europa hebben verschillende landen cannabisgebruik gedecriminaliseerd. Dit is met name het geval in Spanje, Portugal, Italië en Nederland, waar consumenten niet aansprakelijk zijn voor boetes of gevangenisstraffen voor persoonlijk gebruik.

Alleen Malta heeft het recreatief gebruik van cannabis volledig gelegaliseerd na een wet die in december 2021 is aangenomen en die niet alleen consumptie maar ook teelt toestaat.

In Duitsland is de minister van Volksgezondheid van plan dit patroon te volgen en het recreatief gebruik van cannabis tegen 2024 te legaliseren. Zijn doel door cannabis te decriminaliseren is om kinderen en jongeren beter te beschermen en ook om een ​​betere bescherming van de gezondheid te bieden!

Frankrijk is van mening dat de resultaten van decriminalisering/legalisering nog steeds niet definitief zijn en dat de legalisering van cannabis heeft geleid tot een banalisering van het product, zonder de drugshandel terug te dringen en zonder te voorkomen dat dealers andere illegale producten blijven verkopen.

In Tsjechië vermeldde het rapport 2022 over illegale drugs dat

“De onderwerpen van politieke, professionele en openbare discussies waren onder meer cannabis dat voor zowel medische als niet-medische doeleinden wordt gebruikt, de ontoereikendheid van straffen voor cannabisgerelateerde overtredingen en het gebruik van psychedelica voor de behandeling van psychische stoornissen en voor zelfontplooiing” .

In Hongarije is cannabis illegaal, maar a" persoonlijke hoeveelheid" (1 gram) wordt getolereerd.

Het bovenstaande rechtvaardigt de opeenvolgende EU-drugsstrategieën als 2021-2025 van de Raad van de Europese Unie "om het welzijn van de samenleving en het individu te beschermen en te verbeteren, om de volksgezondheid te beschermen en te bevorderen, om een ​​hoog niveau van veiligheid en welzijn te bieden aan het grote publiek en om gezondheidsgeletterdheid te vergroten" en in punt 5: Drugsgebruik voorkomen en mensen bewust maken van de nadelige effecten van drugs.

Drugs, beroemdheden en onderwijs

Sinds de jaren 1960-70, beginnend met de Beat Generation, en vervolgens met beroemdheden (velen hebben vervolgens een onverwacht tragisch lot ondergaan), werden jonge mensen met een gebrek aan feitelijke gegevens en informatie over drugs een gemakkelijk en kwetsbaar doelwit. Momenteel worden jongeren eerder dan ooit blootgesteld aan drugs vanwege de gemakkelijke beschikbaarheid van drugs, de agressieve promoties in de media en op internet, en vanwege de voortdurende innovaties op de digitale illegale drugsmarkt.

Als je met jongeren en zelfs met ouders praat, is het glashelder dat ze graag meer willen weten over de schadelijke effecten van de drug, zodat ze over feiten kunnen beschikken om de juiste beslissing te nemen en voor de ouders om efficiënt met hun kinderen te kunnen praten. Dus, geconfronteerd met het drugsprobleem, is het hoofdwoord Onderwijs! Inderdaad:

Onderwijs is een progressieve ontdekking van onze eigen onwetendheid schreef de filosoof Will Durant (1885-1981). Dit is de beste preventie en basisactie om de druk en het lobbyen van de geneesmiddelenindustrie tegen te gaan.

Het meest destructieve element in onze huidige cultuur zijn drugs zei de humanist L. Ron Hubbard (1911-1986). In Europa is cannabis (marihuana) samen met alcohol de meest gebruikte drug door 15,5% van de 15-34 jarigen. En cannabis lijkt de toegangspoort te zijn tot het destructieve universum van drugs.

Daarom dragen de acties van de Stichting voor een Drugsvrij Europa en haar honderden Say No To Drugs-verenigingen en groepen vrijwilligers in heel Europa actief bij door De waarheid over drugs campagne, om de jeugd en het grote publiek preventief voor te lichten met feitelijke gegevens over de schadelijke effecten van drugsgebruik.

Meer in:

https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2022_en

https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/eu-drug-markets-report

https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html

Laat u informeren over drugs op: www.drugfreeworld.org or www.fdfe.eu

Ontdek binnenkort in The European Times, het volgende deel van dit artikel: Leven en drugs: (2) De cannabis.

- Advertentie -
- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -