3.2 C
Brussel
Onsdag desember 6, 2023
Human RightsINTERVJU: Kunnskap om urfolk kan fremme harmoni med jorden

INTERVJU: Kunnskap om urfolk kan fremme harmoni med jorden

FNs nyheter
FNs nyheterhttps://www.un.org
United Nations News - Historier laget av nyhetstjenestene til FN.

Dario Jose Mejia Montalvo, leder av FNs permanente forum for urfolksspørsmål og leder for den nasjonale urbefolkningsorganisasjonen i Colombia.

Mange urfolk bekjenner en dyp respekt for planeten og alle former for liv, og en forståelse av at jordens helse går hånd i hånd med menneskehetens velvære.

Denne kunnskapen vil bli delt bredere på 2023-sesjonen til Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII), en ti-dagers begivenhet som gir urfolkssamfunn en stemme i FN, med økter viet økonomisk og sosial utvikling, kultur, miljø, utdanning og helse og menneskerettigheter).

I forkant av konferansen intervjuet UN News Darío Mejia Montalvo, et urfolk i Zenú-samfunnet i det colombianske Karibien, og president for Permanent Forum on Indigenous Issues.

FN-nyheter: Hva er Permanent Forum for urfolksspørsmål og hvorfor er det viktig?

Darío Mejia Montalvo: Vi må først snakke om hva FN er. FN består av medlemsland, hvorav de fleste er under to hundre år gamle.

Mange av dem påla sine grenser og rettssystemer på folkene som var der lenge før dannelsen av statene.

De forente nasjoner ble opprettet uten å ta hensyn til disse folkene – som alltid har ansett at de har rett til å opprettholde sine egne levesett, regjering, territorier og kulturer.

Opprettelsen av Permanent Forum er den største samlingen av folk i FN-systemet, som søker å diskutere globale spørsmål som berører hele menneskeheten, ikke bare urfolk. Det er en historisk bragd for disse folkene, som ble utelatt fra opprettelsen av FN; det lar stemmene deres bli hørt, men det er fortsatt en lang vei å gå.

FN-nyheter: Hvorfor fokuserer forumet diskusjonene sine på planetarisk og menneskelig helse i år?

Darío Mejía Montalvo: The Covid-19 pandemi var en betydningsfull omveltning for mennesker, men for planeten, et levende vesen, var det også et pusterom fra den globale forurensningen.

FN ble opprettet med bare ett syn, medlemslandenes. Urfolk foreslår at vi går utover vitenskap, utover økonomi og utover politikk, og tenker på planeten som Moder Jord.

Vår kunnskap, som går tusenvis av år tilbake, er gyldig, viktig og inneholder innovative løsninger.

 

Kunnskapen til urfolk kan støtte en sunn planet.

FN-nyheter: Hvilke diagnoser har urbefolkningen for å ta opp planetens helse?

Darío Mejía Montalvo: Det er mer enn 5,000 urfolk i verden, hver med sitt eget verdensbilde, forståelse av dagens situasjoner og løsninger.

Det jeg tror urfolk har til felles er deres forhold til landet, de grunnleggende prinsippene om harmoni og balanse, der ideen om rettigheter ikke bare er basert på mennesker, men i naturen.

Det er flere diagnoser som kan ha elementer til felles, og som kan utfylle diagnosene til vestlig vitenskap. Vi sier ikke at en type kunnskap er overlegen en annen; vi må gjenkjenne hverandre og jobbe sammen på lik linje.

Dette er urfolks tilnærming. Det er ikke en posisjon med moralsk eller intellektuell overlegenhet, men en posisjon av samarbeid, dialog, forståelse og gjensidig anerkjennelse. Slik kan urfolk bidra i kampen mot klimakrisen.

 

En urbefolkning fra Barí forplikter seg til fred i Colombia etter å ha kjempet i FARC-geriljagruppen.

En urbefolkning fra Barí forplikter seg til fred i Colombia etter å ha kjempet i FARC-geriljagruppen.

FNs nyheter: Når urfolksledere forsvarer sine rettigheter – spesielt de som forsvarer miljørettigheter – blir de utsatt for trakassering, drap, trusler og trusler.

Darío Mejía Montalvo: Dette er virkelig holocaust, tragedier som er usynlige for mange.

Menneskeheten har blitt overbevist om at naturressurser er uendelige og stadig billigere, og Moder Jords ressurser har blitt betraktet som varer. 

I tusenvis av år har urfolk motstått utvidelsen av landbruks- og gruvegrenser. Hver dag forsvarer de sine territorier fra gruveselskaper som søker å utvinne olje, cola og ressurser som for mange urfolk er planetens blod.

Mange tror at vi må konkurrere med og dominere naturen. Ønsket om å kontrollere naturressursene med lovlige eller ulovlige selskaper, eller gjennom såkalte grønne obligasjoner eller karbonmarkedet er i hovedsak en form for kolonialisme, som anser urfolk som mindreverdige og inkompetente, og som følgelig rettferdiggjør deres offer og utryddelse.

Mange stater anerkjenner fortsatt ikke eksistensen av urfolk, og når de anerkjenner dem, er det betydelige vanskeligheter med å fremme konkrete planer som vil tillate dem å fortsette å forsvare og leve på deres land under verdige forhold.

En gruppe Karamojong-folk i Uganda fremfører sanger for å dele kunnskap om vær og dyrehelse.

En gruppe Karamojong-folk i Uganda fremfører sanger for å dele kunnskap om vær og dyrehelse.

FNs nyheter: Hva forventer du i år av sesjonen til Permanent Forum on Indigenous Issues?

Darío Mejía Montalvo: Svaret er alltid det samme: å bli hørt på lik linje, og anerkjent for bidragene vi kan gi til store globale diskusjoner.

Vi håper at det vil være litt mer følsomhet, ydmykhet fra medlemslandenes side for å erkjenne at vi som samfunn ikke er på rett spor, at løsningene på kriser som er foreslått så langt har vist seg utilstrekkelige, om ikke motstridende. Og vi forventer litt mer sammenheng, slik at forpliktelser og erklæringer omsettes til konkrete handlinger.

FN er sentrum for global debatt, og det bør ta hensyn til urfolkskulturer.

Kilde lenke

ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjon og meninger gjengitt i artiklene er de som oppgir dem, og det er deres eget ansvar. Publisering i The European Times betyr ikke automatisk tilslutning til synspunktet, men retten til å uttrykke det.

ANSVARSFRASKRIVELSE OVERSETTELSE: Alle artiklene på dette nettstedet er publisert på engelsk. De oversatte versjonene gjøres gjennom en automatisert prosess kjent som nevrale oversettelser. Hvis du er i tvil, se alltid den originale artikkelen. Takk for forståelsen.

- Annonse -

Mer fra forfatteren

- EKSKLUSIVT INNHOLD -spot_img
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Må lese

Siste artikler

- Annonse -