15.9 C
Brusel
Pátek, Březen 17, 2023

Evropský zákon o svobodě médií: Poslanci a odborníci posuzují návrh zákona

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

V úterý Výbor pro občanské svobody, ke kterému se připojili odborníci a zúčastněné strany na veřejném slyšení, diskutoval o navrhovaných pravidlech, jejichž cílem je posílit svobodu a pluralitu médií v EU.

Během veřejné slyšení které se uskutečnilo ve spolupráci s Výborem pro kulturu a Výborem pro vnitřní trh, si poslanci vyměnili názory s odborníky a zúčastněnými stranami.

Panel 1

Marie FRENAY, členka kabinetu Komise místopředsedkyně Jourová, představila navrhované nařízení a zdůraznila, že tento typ právního nástroje je správný, aby se zabránilo roztříštěnosti při provádění a aby se proces urychlil. Patrick PENNINCKX, vedoucí oddělení informační společnosti Rady Evropa, hovořil o komplementaritě mezi novým rámcem EU a prací Rady Evropy a zdůraznil, že pravidla jsou naléhavě potřebná, ale že jejich řádné provádění je stejně důležité, a zároveň varoval před rizikem překročení. Renate SCHROEDER, ředitelka Evropské federace novinářů, se zaměřila na potřebu právní jasnosti a konkrétních definic v pravidlech, požádala o posílení ustanovení o ochraně zdrojů a před sledováním a objasnila situaci, pokud jde o zásahy do redakční nezávislosti .

Panel 2

Plamen ANGELOV, vedoucí činnosti pro záležitosti SVV u Evropského inspektora ochrany údajů, hovořil o rozsahu nových pravidel ve vztahu k roli novinářů, potřebě ještě přísnějšího právního jazyka v oblasti dohledu a důležitosti vhodného institucionálního dohledu. Anna WOJCIK, odborná asistentka z Institutu právních věd Polské akademie věd, se zaměřila na potenciální nedostatky ve strukturách a rolích evropských a národních regulačních orgánů předpokládaných v nových pravidlech. Požádala o záruky proti zachycení vnitrostátních regulačních orgánů, aby nebránily provádění nových pravidel na evropské úrovni, a o opatření, která by tento typ politického vměšování učinila nepravděpodobnějším. Laurens HUETING, Senior Advocacy Officer v Evropském centru pro svobodu tisku a médií, poukázal na to, že návrh pravidel ochrany zdrojů nesplňuje standardy stanovené v platné judikatuře. Zdůraznil také potřebu silnějších pravidel proti sledování, větší transparentnosti ve vlastnictví médií, lepších ustanovení pro státní reklamu a větší nezávislosti pro evropskou radu, jak to předpokládá návrh nařízení.

Poslanci Evropského parlamentu, kteří se ujali slova, obecně uvítali návrh Komise a zdůraznili, že je nutné urychleně ukončit legislativní proces s ohledem na četné vnější a vnitřní hrozby, kterým svoboda a pluralita sdělovacích prostředků čelí. Hovořili také o řadě obav, například v souvislosti s ustanoveními o politickém zachycení veřejnoprávních médií a transparentnosti vlastnických struktur pro soukromé organizace, transparentnosti financování médií, síle navrhovaných pravidel v souvislosti s vážným poklesem některé země EU a potřeba mít přísná ustanovení proti SLAPP a sledování.

Záznam jednání si můžete prohlédnout na Parlamentní multimediální centrum.

Pozadí

Komise dne 16. září 2022 předložila Evropský zákon o svobodě médií. Návrh se snaží řešit řadu problémů ovlivňujících fungování vnitřního trhu mediálních služeb, ale s konečným cílem posílit nezávislost médií v kontextu Akční plán evropské demokracie. Pokusy podkopat svobodu sdělovacích prostředků a veřejnou demokratickou účast, včetně svobody projevu a informací, shromažďování a sdružování, ohrožují hodnoty Evropské unie.

EVROPA MEDIA

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -

Musíš číst

- Reklama -

Poslední články