2 C
Brussel
Donderdag december 7, 2023
EuropaGemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027: de Commissie keurt de eerste strategische GLB-plannen goed

Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027: de Commissie keurt de eerste strategische GLB-plannen goed

Europese Commissie
Europese Commissie
De Europese Commissie (EC) is de uitvoerende tak van de Europese Unie, die verantwoordelijk is voor het voorstellen van wetgeving, het handhaven van EU-wetten en het leiden van de administratieve activiteiten van de vakbond. De commissarissen zweren bij het Europese Hof van Justitie in de stad Luxemburg een eed en beloven dat ze de verdragen zullen respecteren en volledig onafhankelijk zullen zijn bij het uitvoeren van hun taken tijdens hun mandaat. (Wikipedia)

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid is essentieel om de toekomst van land- en bosbouw veilig te stellen en de doelstellingen van de Europese Green Deal te verwezenlijken.

Vandaag heeft de Europese Commissie goedgekeurd het eerste pakket strategische GLB-plannen voor zeven landen: Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Polen, Portugal en Spanje. Dit is een belangrijke stap voor de implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op 1 januari 2023. Het nieuwe GLB is ontworpen om de transitie naar een duurzame, veerkrachtige en moderne Europese landbouwsector vorm te geven. In het kader van het hervormde beleid zal de financiering eerlijker worden verdeeld over kleine en middelgrote familiebedrijven en jonge boeren. Bovendien zullen boeren worden ondersteund om nieuwe innovaties op te pakken, van precisielandbouw tot agro-ecologische productiemethoden. Door concrete acties op deze en andere gebieden te ondersteunen, kan het nieuwe GLB de hoeksteen zijn voor voedselzekerheid en landbouwgemeenschappen in de Europese Unie.

Het nieuwe GLB omvat een efficiëntere en effectievere manier van werken. EU-landen voeren nationale POSTCODE strategisch Plans, een combinatie van financiering voor inkomenssteun, plattelandsontwikkeling en marktmaatregelen. Bij het ontwerpen van hun strategisch GLB-plan koos elke lidstaat uit een breed scala aan interventies op EU-niveau, en stemde deze af op hun specifieke behoeften en lokale omstandigheden. De Commissie heeft beoordeeld of elk plan bijdraagt ​​aan de tien belangrijke GLB-doelstellingen, die raken aan gedeelde ecologische, sociale en economische uitdagingen. De plannen zullen dan ook in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving en moeten bijdragen aan de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU, ook op het gebied van dierenwelzijn, zoals uiteengezet in de Van boerderij tot vork en Biodiversiteit strategieën.

Het GLB zal profiteren van € 270 miljard aan financiering voor de periode 2023-2027. De zeven vandaag goedgekeurde plannen vertegenwoordigen een budget van meer dan € 120 miljard, waarvan meer dan € 34 miljard exclusief bestemd voor milieu- en klimaatdoelstellingen en ecoregelingen. Dit bedrag kan worden gebruikt voor het bevorderen van nuttige praktijken voor de bodem en voor bijvoorbeeld het verbeteren van de waterhuishouding en de kwaliteit van grasland. Het GLB kan ook bebossing, brandpreventie, herstel en aanpassing van bossen bevorderen. Boeren die deelnemen aan ecoregelingen kunnen onder meer worden beloond voor het verbieden of beperken van het gebruik van pesticiden en het beperken van bodemerosie. Tussen 86% en 97% van de nationale oppervlakte cultuurgrond zal worden bebouwd onder goede landbouw- en milieuomstandigheden. Substantiële financiering zal ook de ontwikkeling van biologische productie ondersteunen, waarbij de meeste landen ernaar streven hun landbouwareaal te verdubbelen of zelfs te verdrievoudigen. Gebieden met natuurlijke beperkingen, zoals in de bergen of aan de kust, zullen blijven profiteren van specifieke financiering om een ​​landbouwactiviteit in stand te houden.

In de context van de Russische agressie tegen Oekraïne en de aanhoudende golf van grondstoffen, heeft de Commissie de lidstaten verzocht alle kansen in hun strategische GLB-plannen te benutten om de weerbaarheid van hun landbouwsector versterken om de voedselzekerheid te bevorderen. Dit omvat het verminderen van de afhankelijkheid van kunstmest en het opschalen van de productie van hernieuwbare energie zonder de voedselproductie te ondermijnen, en het bevorderen van duurzame productiemethoden.

Generatievernieuwing is een van de belangrijkste uitdagingen voor de Europese landbouw in de komende jaren. Het is essentieel voor de landbouwsector om concurrerend te blijven en de aantrekkelijkheid van het platteland te vergroten. Specifieke steun aan jonge landbouwers is prominent aanwezig in elk goedgekeurd plan, met meer dan € 3 miljard dat rechtstreeks naar jonge landbouwers in de zeven landen gaat. Fondsen voor plattelandsontwikkeling zullen duizenden banen en lokale bedrijven in plattelandsgebieden ondersteunen, terwijl de toegang tot diensten en infrastructuur, zoals breedband, wordt verbeterd. In lijn met de langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU, zullen de behoeften van plattelandsburgers ook worden aangepakt door andere EU-instrumenten, zoals de Faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) of de Europese structuurfondsen en het Investment Funds (ESIF).

Na de eerste 7 strategische GLB-plannen te hebben goedgekeurd, blijft de Europese Commissie zich volledig inzetten voor een snelle goedkeuring van de 21 resterende plannen, rekening houdend met de kwaliteit en tijdigheid van de reacties naar aanleiding van de opmerkingen van de Commissie.

Achtergrond

De Europese Commissie presenteerde haar voorstel voor de Hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in 2018, de introductie van een nieuwe manier van werken om het landbouwbeleid van de EU te moderniseren en te vereenvoudigen. Na uitgebreide onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie werd een akkoord bereikt en de nieuw GLB formeel goedgekeurd op 2 2021 december.

De door de medewetgevers vastgestelde termijn voor de lidstaten om hun strategisch GLB-plan in te dienen was 1 januari 2022. Na ontvangst van de plannen heeft de Commissie uiterlijk op 25 mei 2022 observatiebrieven naar alle lidstaten gestuurd. Europa-website samen met de reacties van alle lidstaten, in overeenstemming met het transparantiebeginsel. Daarna werd een gestructureerde dialoog tussen de diensten van de Commissie en de nationale autoriteiten hervat om resterende problemen op te lossen en de herziene GLB-plannen af ​​te ronden. Om te worden goedgekeurd, moet elk plan volledig en verenigbaar zijn met de wetgeving en ambitieus genoeg zijn om de GLB-doelstellingen en de milieu- en klimaatverbintenissen van de EU te verwezenlijken.

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -