1 C
Brussel
Dinsdag, november 28, 2023
CaliforniaVS bezorgd over godsdienstvrijheid in de Europese Unie van 2023

VS bezorgd over godsdienstvrijheid in de Europese Unie van 2023

De Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid maakt zich zorgen over de discriminatie die sommige lidstaten van de Europese Unie opleggen aan religieuze minderheden

Juan Sánchez Gil
Juan Sánchez Gil
Juan Sanchez Gil - op The European Times Nieuws - Meestal in de achterhoede. Rapporteren over zakelijke, sociale en gouvernementele ethische kwesties in Europa en internationaal, met de nadruk op fundamentele rechten. Ook een stem geven aan degenen die niet worden beluisterd door de algemene media.

De Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid maakt zich zorgen over de discriminatie die sommige lidstaten van de Europese Unie opleggen aan religieuze minderheden

Godsdienstvrijheid is een fundamenteel mensenrecht, en hoewel de Europese Unie (EU) bekend staat om haar inspanningen om deze vrijheid internationaal te promoten, worstelen sommige van haar lidstaten nog steeds met discriminerend beleid dat gevolgen heeft voor religieuze minderheidsgroepen. Mollie Blum, een onderzoeker voor de Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid (USCIRF), duikt in deze urgente kwestie en werpt licht op restrictieve wetten en praktijken in de EU die de rechten van religieuze minderheden belemmeren en bijdragen aan maatschappelijke discriminatie.

Ik zal hier enkele opmerkelijke voorbeelden van dit beleid onderzoeken, waaronder beperkingen op religieuze kleding, ritueel slachten en de verspreiding van "anti-sekte" informatie waar de USCIRF zich zorgen over maakt. Het rapport van Blum bespreekt wetten tegen godslastering en aanzetten tot haat, terwijl het ook ingaat op beleid dat onevenredige gevolgen heeft voor moslim- en joodse gemeenschappen. Laten we, om de situatie beter te begrijpen, deze problemen in detail bekijken. (LINK NAAR VOLLEDIG RAPPORT HIERONDER).

Beperkingen op religieuze kleding

De USCIRF vond incidenten en beleid gericht op moslimvrouwen in verschillende EU-lidstaten, beperkingen op religieuze hoofdbedekkingen, zoals de islamitische hijab, het joodse keppeltje en Sikh tulband, die nog steeds bestaan ​​in 2023. Zoals in het rapport wordt opgemerkt, hebben dergelijke voorschriften een onevenredige impact op moslimvrouwen, waardoor het idee wordt bestendigd dat het dragen van een hoofddoek in strijd is met Europese waarden en sociale assimilatie wordt bevorderd.

Recente ontwikkelingen in Frankrijk, Nederland en België benadrukken de groeiende beperkingen op religieuze kleding, bekritiseert het rapport. Zo probeerde Frankrijk het verbod op religieuze hoofddoeken in de openbare ruimte uit te breiden, terwijl ook Nederland en België beperkingen oplegden aan gezichtsbedekking. Deze maatregelen dragen bij aan een gevoel van vervreemding en discriminatie onder religieuze minderheden, wat hun dagelijks leven beïnvloedt.

Rituele slachtbeperkingen

Volgens het rapport pleiten dierenrechtenactivisten en politici in verschillende EU-landen voor beperkingen op ritueel of religieuze slachting, rechtstreeks van invloed op joodse en moslimgemeenschappen. Deze beperkingen belemmeren religieuze voedingsgewoonten en dwingen individuen om diepgewortelde religieuze overtuigingen op te geven. Zo hebben de Belgische regio's Vlaanderen en Wallonië ritueel slachten zonder voorafgaande bedwelming verboden, terwijl het Griekse hoogste gerechtshof oordeelde tegen het toestaan ​​van ritueel slachten zonder verdoving. Finland was getuige van een positieve ontwikkeling ten gunste van rituele slachtpraktijken, waarbij het belang van de bescherming van religieuze vrijheden werd erkend.

"Anti-sekte" beperkingen

Bloom laat in haar rapport voor USCIRF zien dat bepaalde EU-regeringen schadelijke informatie over specifieke religieuze groeperingen hebben gepropageerd en ze hebben bestempeld als 'sekten' of 'sekten'. De betrokkenheid van de Franse regering bij al in diskrediet gebrachte organisaties zoals FECRIS, via de overheidsinstantie MIVILUDES (waarvan sommigen zouden zeggen dat het de "Sugar Daddy" van FECRIS is) heeft reacties in de media uitgelokt die een negatieve invloed hebben op personen die banden hebben met religieuze organisaties. Vaak worden de rechten van deze religies volledig erkend door de Verenigde Staten en zelfs door veel Europese landen, en zelfs door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

In Frankrijk hebben recente wetten de autoriteiten de bevoegdheid gegeven om speciale technieken te gebruiken om wat zij "sekten" noemen te onderzoeken en degenen die schuldig worden bevonden te bestraffen voor een eerlijk proces. Evenzo zijn sommige regio's in Duitsland (namelijk Beieren) vereisen dat individuen verklaringen ondertekenen waarin ze hun lidmaatschap van de kerk van Scientology (in 250 zijn er meer dan 2023 overheidscontracten uitgevaardigd met deze discriminerende clausule), wat leidt tot een lastercampagne tegen scientologen, die hun rechten moeten blijven verdedigen. Het is interessant dat van alle landen in Europa of zelfs de wereld, Duitsland mensen vraagt ​​om te verklaren of ze een bepaalde religie hebben of niet (in dit geval exclusief voor Scientology).

Blasfemiewetten

Handhaving van de vrijheid van meningsuiting Blasfemiewetten in verschillende Europese landen blijven een punt van zorg. Hoewel sommige landen dergelijke wetten hebben ingetrokken, publiceert de USCIRF-rapport, hebben anderen de voorzieningen tegen godslastering aangescherpt. De recente pogingen van Polen om zijn godslasteringwet uit te breiden en de handhaving van beschuldigingen van godslastering in Italië zijn hier voorbeelden van. Dergelijke wetten zijn in strijd met het beginsel van vrijheid van meningsuiting en hebben een huiveringwekkend effect op personen die religieuze overtuigingen uiten, vooral wanneer deze als controversieel of beledigend worden beschouwd.

Haatspraakwetten

Een evenwicht vinden Hoewel de bestrijding van haatzaaiende taal van vitaal belang is, kan de wetgeving inzake haatzaaiende taal te ruim zijn en inbreuk maken op het recht op vrijheid van godsdienst of levensovertuiging en op de vrijheid van meningsuiting. Veel EU-lidstaten hebben wetten die haatzaaiende uitingen strafbaar stellen, waarbij vaak uitlatingen die niet aanzetten tot geweld strafbaar zijn.

Er ontstaat bezorgdheid wanneer individuen het doelwit zijn van het vreedzaam delen van religieuze overtuigingen, zoals blijkt uit het geval van een Fins parlementslid en een evangelisch-lutherse bisschop die beschuldigd worden van aanzetten tot haat wegens het uiten van religieuze overtuigingen over LGBTQ+-kwesties.

Andere wetten en beleid

afbeelding 1 VS bezorgd over godsdienstvrijheid in de Europese Unie van 2023

Gevolgen voor moslims en joden EU-landen hebben verschillende beleidsmaatregelen genomen om terrorisme en extremisme tegen te gaan, met onbedoelde gevolgen voor religieuze minderheden. De separatismewet van Frankrijk is bijvoorbeeld bedoeld om 'Franse waarden' af te dwingen, maar de bepalingen omvatten activiteiten die geen verband houden met terrorisme. De Deense wet inzake "parallelle samenlevingen" heeft gevolgen voor moslimgemeenschappen, terwijl pogingen om besnijdenis te reguleren en het beleid om de holocaust te verstoren van invloed zijn op joodse gemeenschappen in respectievelijk Scandinavische landen en Polen.

Inspanningen om religieuze discriminatie te bestrijden: De EU heeft genomen stappen te bestrijden antisemitisme en antimoslimhaat, benoeming van coördinatoren en aanmoediging van het aannemen van de IHRA-definitie van antisemitisme. Deze vormen van haat blijven echter toenemen en de EU moet meer maatregelen nemen om andere vormen van religieuze discriminatie in heel Europa aan te pakken.

Conclusie

Hoewel de EU-lidstaten over het algemeen grondwettelijke bescherming bieden voor de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, blijven sommige restrictieve beleidsmaatregelen gevolgen hebben voor religieuze minderheidsgroepen en discriminatie in de hand werken. Het bevorderen van godsdienstvrijheid en het aanpakken van andere problemen is essentieel voor het creëren van een inclusieve samenleving. De inspanningen van de EU om antisemitisme en antimoslimhaat te bestrijden zijn lovenswaardig, maar moeten worden uitgebreid tot andere vormen van religieuze discriminatie die in de hele regio voorkomen. Door godsdienstvrijheid te handhaven, kan de EU een werkelijk inclusieve en diverse samenleving bevorderen waarin alle individuen hun geloof kunnen belijden zonder angst voor discriminatie of vervolging.

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -