3.4 C
Brussel
Onsdag desember 6, 2023
institusjonerEuroparådetEuroparådet vurderer internasjonale menneskerettigheter innen psykisk helse

Europarådet vurderer internasjonale menneskerettigheter innen psykisk helse

Etter sterk og vedvarende kritikk av et mulig nytt rettsmiddel knyttet til bruk av tvangsmidler i psykiatrien, bestemte Europarådets beslutningsorgan at det trengte ytterligere informasjon om bruken av frivillige virkemidler for å kunne sluttføre sitt standpunkt til utkast til tekst. Forespørselen om tilleggsleveranser fra underordnede organer innen Europarådet legger to og et halvt år til prosessen før den endelige gjennomgangen skal gjøres.

Hovedpoenget med kritikk av det utkastede mulige nye juridiske instrumentet (som teknisk sett er en tilleggsprotokoll til en Europarådskonvensjon kjent som Oviedo-konvensjonen) viser til paradigmeskiftet i synspunkt bort fra tidligere tiders autoritative, ikke-inkluderende og paternalistiske synspunkter mot et bredt syn på menneskelig mangfold og menneskeverd. Skiftet i synspunkt ble styrket med vedtakelsen av den internasjonale menneskerettighetstraktaten i 2006: FN Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonens hovedbudskap er at personer med nedsatt funksjonsevne har rett til hele spekteret av menneskerettigheter og grunnleggende friheter uten diskriminering.

Utkastet mulig nytt juridisk instrument av Europarådet er oppgitt å ha en intensjon om å beskytte ofre for tvangsmidler i psykiatrien som er kjent for å være nedverdigende og potensielt utgjøre tortur. Tilnærmingen er gjennom å regulere bruken av og i størst mulig grad forhindre slik skadelig praksis. Kritikerne som inkluderer FNs menneskerettighetsmekanisme, Europarådets egen kommissær for menneskerettigheter og en rekke andre eksperter, grupper og organer påpeker at det å tillate slik praksis under regulering er i motsetning til kravene i moderne menneskerettigheter, som ganske enkelt forbyr dem.

«Etter mange år å ha tatt til orde for en endring i måten Europarådet behandler psykisk helsevern og rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne på, kommer beslutningen om å fryse vedtakelsen av utkastet til tilleggsprotokoll til Oviedo-konvensjonen som en stor lettelse for funksjonshemmede og menneskerettighetssamfunnet, sa John Patrick Clarke, visepresident for European Disability Forum The European Times. European Disability Forum er en paraplyorganisasjon av personer med funksjonshemminger som forsvarer interessene til mer enn 100 millioner personer med funksjonshemninger i Europa.

Felles erklæring v2 Europarådet som vurderer internasjonale menneskerettigheter innen psykisk helse
Felles uttalelse.

Ordene til John Patrick Clarke ble ytterligere støttet av en felles uttalelse av flere organisasjoner som sier: "Vi, organisasjoner av personer med funksjonshemminger, ikke-statlige organisasjoner, internasjonale og menneskerettighetsorganer, inkludert nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner og likestillingsorganer, hilser beslutningene tatt av Ministerkomiteen velkommen vedtak tatt av Ministerkomiteen fra Europarådet som suspenderer vedtakelsen av utkastet til tilleggsprotokoll til Oviedo-konvensjonen, gir nye instrukser til Styringskomité for menneskerettigheter innen biomedisin og helse (CDBIO) og forutsetter deltakelse fra organisasjoner av personer med funksjonshemminger og andre relevante interessenter i de videre diskusjonene som kommer."

Den felles uttalelsen gjør det imidlertid også klart at selv om dette er et skritt i riktig retning, må mer gjøres. De nylige avgjørelsene «oppfyller ikke våre fulle forventninger», heter det i uttalelsen, men «de kan gi grunnlaget for større innsats for å tilpasse Europarådets standarder for personer med nedsatt funksjonsevne for å sikre at det ikke er motstrid med FNs konvensjon om rettigheter til funksjonshemmede (FN CRPD).»

Arbeidet på ministerkomiteens nivå med tilleggsprotokollen har vært kontroversielt siden den ble startet for mer enn et tiår siden. Senest anbefalte FNs høykommissær for menneskerettigheter i en rapport fra februar 2022 stater og alle andre relevante interessenter, inkludert helsepersonell i lys av FNs CRPD:

Alle stater som er parter i konvensjonen bør foreta en gjennomgang av sine forpliktelser før de vedtar lovgivning eller instrumenter som kan være i strid med deres forpliktelser til å opprettholde rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, slik konvensjonen krever. Spesielt oppfordres statene til å revurdere fra dette perspektivet utkastet til tilleggsprotokollen til Oviedo-konvensjonen som for tiden er til behandling i Europarådet og vurdere å motsette seg vedtakelse og be om at den trekkes tilbake.

Den felles uttalelsen fra funksjonshemmings- og menneskerettighetsgrupper som ble utgitt i dag, ytterligere notat i forhold til avgjørelsene til Europarådets ministerkomité vedtatt 11. mai om at:

«Selv om disse avgjørelsene ikke utgjør en direkte tilbaketrekking av utkastet til tilleggsprotokoll, gir de klare instruksjoner om å stanse den nåværende prosessen og arbeide videre mot å respektere autonomi og samtykket til psykisk helsevern. Vi gleder oss videre over at ministerkomiteen anerkjenner viktigheten av å involvere sivilsamfunnsorganisasjoner i CDBIO-møtene knyttet til psykisk helsevern.»

Avslutningsvis fortalte John Patrick Clarke, visepresident for European Disability Forum The European Times, "Vi må være årvåkne og sørge for at statene ikke bare forplikter seg til, men i praksis reformerer sine mentale helsetjenester for å respektere menneskerettighetene til alle."

ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjon og meninger gjengitt i artiklene er de som oppgir dem, og det er deres eget ansvar. Publisering i The European Times betyr ikke automatisk tilslutning til synspunktet, men retten til å uttrykke det.

ANSVARSFRASKRIVELSE OVERSETTELSE: Alle artiklene på dette nettstedet er publisert på engelsk. De oversatte versjonene gjøres gjennom en automatisert prosess kjent som nevrale oversettelser. Hvis du er i tvil, se alltid den originale artikkelen. Takk for forståelsen.

- Annonse -

Mer fra forfatteren

- EKSKLUSIVT INNHOLD -spot_img
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Må lese

Siste artikler

- Annonse -