0.5 C
Brussel
Tirsdag, april 23, 2024
Redaktørens valgEESK slår alarm om Europas boligkrise: A Call for Urgent...

EESC alarmerer Europas boligkrise: En oppfordring til hastetiltak

ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjon og meninger gjengitt i artiklene er de som oppgir dem, og det er deres eget ansvar. Publisering i The European Times betyr ikke automatisk tilslutning til synspunktet, men retten til å uttrykke det.

ANSVARSFRASKRIVELSE OVERSETTELSE: Alle artiklene på dette nettstedet er publisert på engelsk. De oversatte versjonene gjøres gjennom en automatisert prosess kjent som nevrale oversettelser. Hvis du er i tvil, se alltid den originale artikkelen. Takk for forståelsen.

Newsdesk
Newsdeskhttps://europeantimes.news
The European Times Nyheter tar sikte på å dekke nyheter som betyr noe for å øke bevisstheten til innbyggere over hele det geografiske Europa.

Brussel, 20. februar 2024 – Den europeiske økonomiske og sosiale komiteen (EESC), anerkjent som EUs tilknytning til det organiserte sivile samfunn, har ga en alvorlig advarsel om den eskalerende boligkrisen i Europa, som særlig rammer utsatte grupper og unge individer. Under en konferanse på høyt nivå i Brussel understreket EESC hvor haster situasjonen er, og understreket behovet for et koordinert EU-dekkende svar for å sikre tilgang til anstendige og rimelige boliger for alle.

De boligkrise, preget av en økende manglende evne blant europeere til å finne rimelig og tilstrekkelig innkvartering, fører til en rekke ugunstige utfall, inkludert boligusikkerhet, helseproblemer og økt miljøskade. EØSUs konferanse fremhevet de mangesidige virkningene av krisen, og understreket at bolig ikke bare er en stor utgift for mange husholdninger, men også en avgjørende faktor for sosial og territoriell samhørighet i EU.

Nyere studier, inkludert en fra Eurofound, viser at krisen uforholdsmessig påvirker unge mennesker, forsinker overgangen deres til selvstendig liv og forverrer ulikhetene mellom generasjoner. Land som Spania, Kroatia, Italia og andre har sett en betydelig økning i antall unge voksne som bor sammen med foreldrene sine, noe som signaliserer en forverring av krisen.

EESK har lenge tatt til orde for å ta opp boligspørsmål i hele EU. I 2020 ba den om en europeisk handlingsplan for boliger, som foreslår tiltak for å øke tilbudet av sosiale og rimelige boliger og for å bekjempe hjemløshet. Til tross for at boligpolitikk er et nasjonalt ansvar, tar EESKs anbefalinger sikte på å fremme en kollektiv europeisk tilnærming til krisen.

Blant de foreslåtte tiltakene er organisering av et årlig EU-toppmøte om rimelige boliger, etablering av en universell rett til bolig gjennom spesifikk regulering, og opprettelse av et europeisk fond for investering i rimelige boliger. Disse forslagene er ment å mobilisere interessenter på alle nivåer, fra lokalt til EU-omfattende, for å takle boligmangelen effektivt.

Konferansen inneholdt kommentarer fra høytstående foredragsholdere, inkludert EESC-president Oliver Röpke, som la vekt på sivilsamfunnsorganisasjoners rolle i å fremme rimelige boligpolitikker. Europakommissær for jobber og sosiale rettigheter, Nicolas Schmit, erkjente kompleksiteten i å sikre tilgang til rimelige boliger, men understreket nødvendigheten av et sterkt sosialt Europa. MEP Estrella Durá Ferrandis ba om en integrert EU-strategi for sosiale, offentlige og rimelige boliger, mens Christophe Collignon, Wallonias bolig- og lokale minister, fremhevet bolig som en grunnleggende rettighet som er avgjørende for å forebygge hjemløshet og fremme sosial samhørighet.

EESC planlegger å samle sine anbefalinger og presentere dem på den kommende boligministerkonferansen i Liège, med sikte på å sette boligkrisen på dagsordenen til det nye Europaparlamentet og kommisjonen for 2024-2029. Dette initiativet søker ikke bare å møte de umiddelbare utfordringene, men også å legge grunnlaget for langsiktige løsninger for å sikre at tilgang til kvalitet og rimelige boliger blir en realitet for alle europeere.

- Annonse -

Mer fra forfatteren

- EKSKLUSIVT INNHOLD -spot_img
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -spot_img
- Annonse -

Må lese

Siste artikler

- Annonse -