9.1 C
Brusel
Pátek, únor 3, 2023

Konečný souhlas s řešením narušujících zahraničních dotací na vnitřním trhu

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Rada definitivně schválila nařízení o zahraničních dotacích. Nařízení řeší deformace způsobené dotacemi, které země mimo EU poskytují společnostem působícím na jednotném trhu EU. Stanoví procesní pravidla pro šetření těchto dotací v souvislosti s velkými koncentracemi a nabídkami ve velkých veřejných zakázkách.

Při tom má nařízení za cíl obnovit spravedlivé hospodářské soutěže mezi všemi společnostmi působícími na vnitřním trhu – evropskými i mimoevropskými. Po dnešním schválení postoje Evropského parlamentu Radou byl legislativní akt schválen přijatý.

" EU je největší ekonomikou na světě. Náš jednotný trh je stavebním kamenem hospodářské prosperity pro všechny občany. Nová opatření umožní EU vyšetřovat a předcházet nekalým praktikám podporovaným některými zeměmi mimo EU. To EU umožní zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a rovné podmínky pro všechny společnosti.

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR.

V současnosti dotace poskytované členskými státy podléhají dodržování pravidel státní podpory, ale existuje žádný nástroj EU kontrolovat podobné dotace poskytované nečlenských zemí EU. K vyřešení tohoto problému stanoví nařízení o zahraničních subvencích rámec, v němž může Komise zkoumat jakoukoli hospodářskou činnost, která má prospěch z dotace poskytnuté zemí mimo EU na vnitřním trhu.

Vyšetřování finančních příspěvků

Nařízení navrhuje tři nástroje pro Komisi k prošetření finančních příspěvků veřejného orgánu v zemi mimo EU:

  • dva nástroje předchozího schvalování – k zajištění rovných podmínek pro největší fúze a nabídky v rámci postupů zadávání veřejných zakázek velkého rozsahu;
  • obecný nástroj pro průzkum trhu pro vyšetřování všech ostatních situací na trhu, jakož i fúzí s nižší hodnotou a postupů při zadávání veřejných zakázek.

Společnosti budou muset Komisi oznámit fúze a akvizice, pokud má jedna ze zúčastněných stran obrat v EU alespoň 500 milionů EUR a existuje zahraniční finanční příspěvek ve výši alespoň 50 milionů EUR. Pro výběrová řízení v řízeních o veřejných zakázkách je stanovena prahová hodnota pro zadání minimálně € 250 milionů. Pokud podnik nedodrží pravidla oznamování, bude Komise moci uložit pokuty a prověřit transakci, jako by byla oznámena.

Jako obecné pravidlo (a s výhradou případných výjimek) bude Komise oprávněna prošetřit zahraniční dotace poskytnuté do výše pět let před vstupem nařízení v platnost, pokud takové dotace narušují vnitřní trh po vstupu nařízení v platnost.

Stejně jako v případě pravidel EU pro státní podporu, pokud Komise zjistí, že existuje zahraniční dotace a že narušuje hospodářskou soutěž, provede test vyváženosti. Jedná se o nástroj pro posouzení pozitivních a negativních dopadů zahraniční dotace.

Pokud negativní účinky převáží nad pozitivními účinky, bude Komise oprávněna uložit nápravná opatření včetně strukturálních a nestrukturálních nápravných opatření a vrácení zahraniční dotace nebo přijmout závazky od dotčených podniků s cílem napravit narušení způsobené zahraničními dotace.

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články