9.5 C
Brusel
Sobota, Březen 18, 2023

Rozšířena pravidla pro omezený přístup rybářských plavidel EU do vnitrostátních vod

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Poslanci potvrdili stávající omezení pro plavidla EU lovící v národních teritoriálních vodách jiných zemí EU.

Země EU budou moci na dalších deset let omezit přístup rybářským plavidlům jiných členských států do jejich národních teritoriálních vod do 12 námořních mil od jejich pobřeží. Přístup zůstane povolen pouze plavidlům, která v oblasti tradičně loví. To členským státům umožní snížit tlaky na rybolov v některých oblastech a zachovat místní hospodářské a drobné aktivity podél jejich pobřeží. Pro nejvzdálenější EU V regionech se odchylky vztahují na oblasti do 100 námořních mil od pobřeží pro plavidla registrovaná v přístavech těchto regionů.

Parlament podpořil dohoda dosáhla Rada v září 608 hlasy proti, 13 a 9 se zdrželo hlasování, což umožňuje současnému režimu – který odráží několik dvoustranných úprav a změn po vystoupení Spojeného království – pokračovat do 1. ledna 2032 a zachovat ochranná opatření.

Nahlásit před dalším prodloužením

Podle dohodnutého textu připraví Komise do 30. června 2031 zprávu pro Parlament a Radu o provádění těchto pravidel před uplynutím jejich platnosti. V případě, že se Komise rozhodne přezkoumat společnou rybářskou politiku, provede rovněž posouzení dopadů v souladu se zásadami lepší právní úpravy EU.

Konzultace o lovu při dně

Pokud jde o používání lovných zařízení v kontaktu s mořským dnem, vzaly Komise a Parlament na vědomí probíhající diskuse v oblasti Lamanšského průlivu, kde byly vyjádřeny obavy ohledně jejich dopadu. Obě instituce vyjadřují podporu místním iniciativám a vyzývají členské státy, aby předložily společná doporučení zohledňující místní názory.

To Komisi umožní přijmout technická opatření odrážející vědecká hodnocení – na něž Komise poskytne finanční prostředky – a socioekonomický dopad případných omezení.

Výhra

Po hlasování na plenárním zasedání zpravodaj EP a předseda Výboru pro rybolov Pierre Karleskind (Renew, FR) řekl: „Vítám přijetí této dohody. Míč je nyní v táboře rybářů, aby se na místní úrovni našla dohoda založená na konsensu a s evropským rozměrem.“

Další kroky

Pravidla budou platit v celé EU od 1. ledna 2023. Po hlasování v plénu bude muset dohodu formálně schválit Rada a vstoupí v platnost sedmý den po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Čtěte více:

Budování meziregionální spolupráce v boji proti trestné činnosti v odvětví rybolovu 

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -

Musíš číst

- Reklama -

Poslední články