-0.7 C
Brusel
Středa, leden 25, 2023

Vyzvat k trvalému financování investic do celoevropských map pro Evropu založenou na datech

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Národní poskytovatelé geoprostorových informací požadují trvalé financování celoevropského mapování, aby bylo zajištěno, že moc oficiálních lokalizačních údajů bude moci být uvolněna ku prospěchu všech.

Význam investic do důvěryhodných a spolehlivých geoprostorových dat pro realizaci desetiletí činnosti EU prokázali členové EuroGeographics během zvláštní debaty pro poslance EP a tvůrce politik v Evropském parlamentu. EuroGeographics je nezisková členská asociace evropských národních mapovacích, katastrálních a katastrálních úřadů.

Cristian Bușoi, předseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu, zahájil diskusi: „Údaje jsou základním zdrojem pro hospodářský růst, konkurenceschopnost, inovace, vytváření pracovních míst a společenský pokrok obecně. Celá Evropská strategie pro data a legislativní balíčky, které kontroluje výbor ITRE, kterému předsedám, se v konečném důsledku zaměřuje na to, aby lidé byli při vývoji technologií na prvním místě a na obranu a prosazování evropských hodnot a práv v digitálním světě.

„Všichni producenti dat, a zejména veřejní poskytovatelé dat, musí zajistit, aby jejich data byla připravena podpořit toto desetiletí akce. Nesou nesmírnou odpovědnost zajistit, aby jejich data odpovídala potřebám občanů, a podporují vnitrostátní a evropské orgány při řešení problémů, kterým čelí.“

„Nestačí vlastnit data Musí být široce dostupná, opakovaně použitelná, důvěryhodná a bezpečná. Právě to dělá EuroGeographics se svým nejnovějším projektem – Open Maps For Evropa o čemž jsem si jistý, že bude velmi úspěšný."

Colin Bray, prezident EuroGeographics, řekl: „Údaje o členech jsou zásadní pro každodenní životy lidí napříč Evropa. Poskytují mapy pro Evropu založenou na datech, počínaje realizací národních klimatických cílů a plánů biologické rozmanitosti a reakcí na přírodní katastrofy až po řízení obnovy Covid a umožnění multimodálních dopravních strategií a digitální transformace. Problémy, kterým čelíme, přesahují národní hranice a můžete se spolehnout, že vám poskytneme ty nejpřesnější a nejaktuálnější dostupné informace.“

„Náš projekt Open Maps For Europe řeší problémy spojené s hledáním důvěryhodných interoperabilních geoprostorových otevřených dat z různých oficiálních zdrojů a přístupem k nim. Ukazuje, jak mohou naši členové spolupracovat na vytváření celoevropských otevřených dat sdílením získaných zkušeností a osvědčených postupů a zároveň poskytovat vnitrostátní otevřená data za hranicemi. Tím si uvědomuje výhody směrnice o informacích veřejného sektoru o otevřených datech (PSI), která konkrétně označuje geoprostor jako kategorii datových sad s vysokou hodnotou.“

„Naším úkolem je nyní uspokojit potřeby uživatelů způsobem, který lze udržet ku prospěchu všech. Investicemi do shromažďování, správy, koordinace a inteligentního využití lze využít sílu dat o poloze ve prospěch všech.“

„Uznáním hodnoty lokalizačních dat a závazkem k financování můžeme vytvořit vhodné datové infrastruktury, které umožní udržitelnou, bezpečnější a prosperující evropskou společnost.“

Během akce prezentovali případové studie:

• National Institute of Geographic and Forest Informace o tom, jak strategie „Geo-common“ podporuje velké projekty Lidar a využití půdy.

• Nizozemská agentura pro katastr, katastr nemovitostí a mapování, aby poskytla vhled do potenciálu solární energie,

• Generální ředitelství katastru nemovitostí Španělsko prokázat hodnotu katastrálních informací při zvládání přírodních katastrof,

• Ordnance Survey Ireland, aby upozornil na platformu pro sdílení dat, která je jádrem národní reakce na Covid-19.

• National Geographic Institute, Belgie o jeho příspěvku k belgickému národnímu přístupovému bodu pro informace o multimodální dopravě,

• Dánská agentura pro poskytování dat a infrastrukturu, aby ukázala, jak integrovaná vládní data napříč sektory posilují digitální společnost.

Všechny případové studie jsou k dispozici na: https://eurogeographics.org/more-than-maps-case-studies/

Informace o projektu Otevřené mapy pro Evropu, který je spolufinancován nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy, naleznete na https://www.mapsforeurope.org/

EuroGeographics je mezinárodní nezisková organizace (AISBL/IVZW podle belgického práva. Registrace BCE: 833 607 112) a členská asociace evropských národních úřadů pro mapování, katastry a katastry nemovitostí.

Open Maps For Europe koordinuje EuroGeographics, hlas evropských národních mapovacích, katastrálních a pozemkových úřadů, ve spolupráci s National Geographic Institute (NGI) Belgie. Je spolufinancován nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy.

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články