Europeisk menneskerettighetsserie

European Human Rights Series
Europeisk menneskerettighetsserie 2

-

Liste:

11. Europarådets parlamentariske forsamling for å ta opp rettighetene til «sosialt mistilpassede»18. mars 2022

12. Europarådets parlamentariske komité: Opptrapp avinstitusjonalisering av personer med funksjonshemming22. mars 2022

13. Stortingskomité: Avstå fra å godkjenne lovtekster om tvangspraksis i psykiske helsemiljøer22. mars 2022

14. Europarådet: Kampen for menneskerettigheter innen psykisk helse fortsetter, 10 April 2022

15. Kommissær: Menneskerettighetene blir undergravd, 2 kan 2022

16. Europarådets forsamling vedtar resolusjon om avinstitusjonalisering, 5 kan 2022

17. Europarådet avslutter standpunkt om avinstitusjonalisering av personer med nedsatt funksjonsevne, 25 kan 2022

18. Europarådet vurderer internasjonale menneskerettigheter innen psykisk helse, 7 juni 2022

19. Eugenikk påvirket utformingen av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, 27 kan 2023